Rektor prof. dr. Igor Papič je 1. decembra 2020 izdal sklep, s katerim je imenoval Nino Komočar Urbanija za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani.

Pooblaščena oseba je odgovorna za področje varstva osebnih podatkov v smislu spremljanja, nadzora, svetovanja in izobraževanja na Univerzi v Ljubljani na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Videonadzor v prostorih rektorata

Obvestilo po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

Izvajanje videonadzora v prostorih rektorata

Upravljalec: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljanatelefon 01/241-85-00.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): dpo@uni-lj.si.

Namen obdelave: Videonadzor izvajamo z namenom zagotavljanja varnosti ljudi, premoženja in opreme ter za zagotavljanje nadzora vstopa v prostore ali izstopa iz njih.

Pravna podlaga: točki (c in e) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in 3. poglavje Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 163/22; ZVOP-2) ter Sklep o izvajanju videonadzora na rektoratu UL in pooblastilo za nadzor videonadzornega sistema.

UporabnikiPogodbeni obdelovalec – izvajalec storitev zasebnega varovanja (Valina varovanje, družba za varovanje d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana).

Rok hrambe: Posnetki videonadzornega sistema se hranijo največ 5 mesecev od trenutka nastanka posnetka, nato se samodejno izbrišejo. Posnetki se hranijo dlje od navedenega roka zgolj in samo v izrednih oziroma škodnih dogodkih ali v primeru ravnanja oseb, ki ogroža varovane prostore, premoženje in/ali varnost ljudi. V takih primerih se posnetki hranijo vsaj do prihoda državnega organa, pristojnega za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj oziroma drugega pristojnega organa.

Uveljavljanje pravic: prek telefonske številke 01/241-85-00 ali s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca, lahko kadarkoli uveljavljate svoje pravice: dostop do osebnih podatkov (pri tem vas bomo zaprosili za navedbo točnega časa, ko ste bili v prostorih, ki so videonadzorovani), popravek (zaradi narave obdelave zgolj deloma) ter v določenih primerih ugovor in omejitev obdelave.

Možnost pritožbe: Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana).

Ostale informacije: zajem osebnih podatkov (posnetek vaše podobe) zagotovite z vstopom v videonadzorovano območje; če ne želite obdelave vaših osebnih podatkov (posnetka vaše podobe), ne boste mogli vstopiti v prostore, kjer se izvaja videonadzor; varnostnik oziroma receptor lahko dogajanje spremlja tudi v živo na zaslonu.

Univerzitetna služba za varstvo osebnih podatkov in upravljanje s tveganji

Kontakt

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Telefon: 01 241 85 34
E-naslov: dpo@uni-lj.si