naslovna ponudba

V študijskem letu 2022/2023 lahko študentje Univerze v Ljubljani v okviru zunanje izbirnosti izberete enega izmed potrjenih kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti na seznamu ponudbe 2022/2023. Dejavnosti so ovrednotene s 3 ali 4 ECTS kreditnimi točkami.

KDO SE LAHKO vpiše

Študenti z veljavnim statusom študenta v tekočem študijskem letu na enem izmed bolonjskih študijskih programov (1. in 2. stopnja) Univerze v Ljubljani. Predmetnik študijskega programa, v katerega ste vpisani, vam mora dopuščati izbor izbirnega predmeta v okviru splošne izbirnosti, da boste lahko pridobili 3 ali 4 ECTS kreditne točke.   

Naslednje članice UL omogočajo (v sklopu zunanje izbirnosti) vpis in priznavaje ECTS točk pridobljenih z vključitvijo v obštudijske dejavnosti Centra za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani (COD UL):

 1. Akademija za glasbo. 
 2. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. 
 3. Akademija za  likovno umetnost in oblikovanje. 
 4. Biotehniška fakulteta. 
 5. Ekonomska fakulteta.
 6. Fakulteta za arhitekturo.
 7. Fakulteta za družbene vede. 
 8. Fakulteta za farmacijo.
 9. Fakulteta za elektrotehniko.
 10. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
 11. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
 12. Fakulteta za pomorstvo in promet.
 13. Fakulteta za matematiko in fiziko. 
 14. Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
 15. Fakulteta za socialno delo.
 16. Fakulteta za upravo.
 17. Filozofska fakulteta.
 18. Naravoslovnotehniška fakulteta.
 19. Pedagoška fakulteta. 
 20. Pravna fakulteta.
 21. Teološka fakulteta. 
 22. Veterinarska fakulteta. 
 23. Zdravstvena fakulteta.

V primeru, da na seznamu ni vaše fakultete, udeležba na kreditno ovrednotenih programih ni mogoča. V nekaterih primerih lahko v skladu z dogovorom med študentom in članico program obiskujete.

 

VPIS NA ECTS OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST

Vpis na kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti poteka od 16. 8. do 25. 9. 2022 oziroma do zapolnitve mest. Prijavite se preko spletne prijavnice TUKAJ. Menjava kreditno ovrednotenih dejavnosti ni mogoča. Prijavite se lahko samo na en kreditno ovrednoteni program. Če se boste prijavili na več kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti, bomo upoštevali samo eno (prvo) prijavo.

POMEMBNO: Prijavo morate nujno oddati tudi na svoji članici (fakulteti/akademiji). V prijavno informacijskem sistemu (npr. VIS) izberite možnost: Center za obštudijsko dejavnost – zunanji izbirni predmet 3 ECTS ali Center za obštudijsko dejavnost – zunanji izbirni predmet 4 ECTS (opomba: poimenovanje se lahko razlikuje, preverite v študentskem referatu). Seznam študentov, ki  so izbrali zunanji izbirni predmet COD UL, prejmemo s strani članic in ga povežemo s prijavami, prejetimi preko prijavnice zgoraj. Na dejavnosti sprejmemo samo študente, ki na svoji članici uveljavljate ECTS kreditne točke. 

PONUDBA 2022/23:  www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/ects_obstudijske_dejavnosti_cod_ul/ponudba/

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov oziroma odpovedi kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti. Prosimo upoštevajte, da so možne tudi naknadne spremembe zaradi morebitne spremembe epidemiološke slike/višje sile, kar pomeni, da bi aktivnosti in programe ustrezno prilagodili novim okoliščinam in študente preusmerili na dejavnosti, ki se lahko izvajajo preko zooma (bodisi v okviru UL COD bodisi na članici). Termini izvedbe posameznega programa so informativne narave in se lahko še spremenijo. 

Z oddajo prijave vaš sprejem na izbrano dejavnost še ni potrjen. Obvestilo o sprejemu boste prejeli na elektronski naslov. Program/termin se bo izvedel, če bomo prejeli zadostno število prijav. V nasprotnem primeru vam bomo na izbiro ponudili drug program/termin (upoštevali bomo časovni žig prijave). Enako vas bomo obravnavali v primeru prevelikega števila prijav na posamezni program/termin. 

Kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti financira Univerza v Ljubljani, študenti sami krijete morebitne dodatne stroške (najem opreme, nakup vozovnice, karte, prevoz, prenočišče idr.). 

Za udeležbo na razpisanih kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnostih je potrebno primerno zdravstveno stanje. Udeleženci sami odgovarjate za primerno zdravstveno stanje oziroma morebitne škodne primere. Udeleženci se udeležujete kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti na lastno odgovornost.  

 

INFO TOČKA COD UL

Za več informacij o kreditno ovrednotenih dejavnostih vam je na voljo Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12 (lokacija pisarne: Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina - Svetčeva 11): 

  

Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR

​Vaše osebne podatke bo Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, obdelovala na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)a GDPR) za namen zbiranja prijav na ECTS kreditno ovrednotene obštudijske programe 2022/23. V okviru obdelave osebnih podatkov imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravka, izbrisa, omejitve obdelave, v nekaterih primerih pa tudi pravico do prenosljivosti in ugovora. Kjer je temelj za obdelavo vaša privolitev, jo lahko kadarkoli prekličete na način, da to pisno sporočite na naslov: dpo@uni-lj.si. Če boste ocenili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si).