V vsakem študijskem letu lahko študenti Univerze v Ljubljani v okviru zunanje izbirnosti izberete enega izmed potrjenih kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti na seznamu ponudbe, ki je razpisan za posamezno leto. Dejavnosti so ovrednotene s 3 ali 4 ECTS kreditnimi točkami.

Kdo se lahko vpiše?

Študenti z veljavnim statusom študenta v tekočem študijskem letu na enem izmed bolonjskih študijskih programov (1. in 2. stopnja) Univerze v Ljubljani. Predmetnik študijskega programa, v katerega ste vpisani, vam mora dopuščati izbor izbirnega predmeta v okviru splošne izbirnosti, da boste lahko pridobili 3 ali 4 ECTS kreditne točke.   

Vse članice UL (razen UL Fakultete za strojništvo) omogočajo v sklopu zunanje izbirnosti vpis in priznavanje ECTS točk, pridobljenih z vključitvijo v obštudijske dejavnosti Centra za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani (COD UL). 

Prijavo morate nujno oddati tudi na svoji članici (fakulteti/akademiji) v svojem vpisnem listu.

Na obštudijske predmete sprejmemo le študente, ki na svoji članici uveljavljate ECTS kreditne točke. Poimenovanje predmetov se lahko med članicami nekoliko razlikuje, večinoma bo predmet poimenovan:

  • Center za obštudijsko dejavnost – zunanji izbirni predmet 3 ECTS oz.
  • Center za obštudijsko dejavnost – zunanji izbirni predmet 4 ECTS. 

Če na svojem vpisnem listu ne najdete omenjenega predmeta, predlagamo, da se obrnete na svoj referat, kjer vam bodo pojasnili, kako je glede izbora predmeta.

Vpis

Vpis na kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti poteka od 1. do 25. septembra oziroma do zapolnitve mest. Prijavite se preko spletne prijavnice TUKAJMenjava kreditno ovrednotenih dejavnosti ni mogoča. Prijavite se lahko samo na en kreditno ovrednoteni program. Tisti, ki potrebujete več kot 4 ECTS KT in bi se zato želeli vpisati na dva predmeta, nam to sporočite na cod@uni-lj.si.

Ponudba

V okviru zunanje izbirnosti lahko študentke in študenti Univerze v Ljubljani izberete enega izmed potrjenih kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti Centra za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani. 

Pogoji sodelovanja

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov oziroma odpovedi kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti. Prosimo upoštevajte, da so možne tudi naknadne spremembe zaradi morebitne višje sile, kar pomeni, da bi aktivnosti in programe ustrezno prilagodili novim okoliščinam in študente preusmerili na dejavnosti, ki se lahko izvajajo preko zooma (bodisi v okviru UL COD bodisi na članici). Termini izvedbe posameznega programa so informativne narave in se lahko še spremenijo. 

Program/termin se bo izvedel, če bomo prejeli zadostno število prijav. V nasprotnem primeru vam bomo na izbiro ponudili drug program/termin (upoštevali bomo časovni žig prijave). Enako vas bomo obravnavali v primeru prevelikega števila prijav na posamezni program/termin. 

Kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti financira Univerza v Ljubljani, študenti sami krijete morebitne dodatne stroške (najem opreme, nakup vozovnice, karte, prevoz, prenočišče idr.). 

K izpitu boste lahko pristopili, če boste imeli vsaj 75 % prisotnost na kontaktnih urah predmeta oz. skladno z učnim načrtom. V primeru, da se vam v študijskem letu 23/24 zgodijo nepredvidljive okoliščine, zaradi katerih ne boste mogli opravljati obveznosti na predmetu, nam le-to nemudoma sporočite, da poiščemo možne rešitve. 

Za udeležbo na razpisanih kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnostih je potrebno primerno zdravstveno stanje. Udeleženci sami odgovarjate za primerno zdravstveno stanje oziroma morebitne škodne primere. Udeleženci se udeležujete kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti na lastno odgovornost.  

Center za obštudijsko dejavnost UL

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Svetčeva ulica 11
1000 Ljubljana

Telefon: 030 641 648
E-naslov: cod@uni-lj.si

Varstvo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bo Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, obdelovala na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)a GDPR) za namen zbiranja prijav na ECTS kreditno ovrednotene obštudijske programe za določeno študijsko leto. V okviru obdelave osebnih podatkov imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravka, izbrisa, omejitve obdelave, v nekaterih primerih pa tudi pravico do prenosljivosti in ugovora. Kjer je temelj za obdelavo vaša privolitev, jo lahko kadarkoli prekličete na način, da to pisno sporočite na naslov: dpo@uni-lj.si. Če boste ocenili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si).