Vrsta študijskega programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Opis programa

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program je, da izobražuje magistre inženirje in magistre profesorje strojništva.

Magistri inženirji so, glede na pridobljeno široko razgledanost, sposobnost analitičnega razmišljanja, poznavanje metodologij in pristopov tako k raziskovalnemu kot k razvojnemu delu v različnih strokovnih smereh strojništva, usposobljeni za samostojno razvojno-raziskovalno in projektno-aplikativno delo ter ustvarjanje novega znanja tako v strojniških vedah kot na področjih, ki zahtevajo interdisciplinarno povezovanje.

Magistri profesorji so ob širokem poznavanju inženirskih strokovnih vsebin s pridobljenim andragoškodidaktičnim znanjem in neposredno pedagoško prakso usposobljeni za izobraževanje tehniških vsebin strojništva v srednjih šolah. S tem so izpolnjeni tudi osnovni pogoji za uspešno nadaljevanje študija na doktorski tretji stopnji.