Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Tabela za: Študijski programi

Ime programa

Trajanje v letih

ETCS točke

Izvajalec programa

Vrsta programa

Lastnost programa

Stopnja programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Ime programa

Biokemija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Ime programa

Gradbeništvo

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Ime programa

Hortikultura

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni

Stopnja programa

2. stopnja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Ime programa

Športna vzgoja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Fakulteta za šport

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni

Stopnja programa

2. stopnja

Ime programa

Uporabna statistika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Fakulteta za elektrotehniko

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Interdisciplinarni

Stopnja programa

2. stopnja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Fakulteta za upravo

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Ime programa

Agronomija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Izvajalec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Stopnja programa

2. stopnja

Ime programa

Andragogika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120/60

Izvajalec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Stopnja programa

2. stopnja