Odcepljena podjetja UL

Izraz odcepljeno oz. spin-out podjetje uporabljamo za podjetje, ki ga ustanovi eden ali več zaposlenih na Univerzi v Ljubljani.

Na Univerzi v Ljubljani spodbujamo podjetništvo in ustanavljanje novih podjetij. Namen odcepljenega podjetja je nadaljnji razvoj in trženje znanja, nastalega v okviru zaposlitve na Univerzi v Ljubljani, in prenos na novo podjetje bodisi s podelitvijo licence ali prodajo pravic intelektualne lastnine. Spodaj predstavljamo naša odcepljena podjetja. Vas zanima, kako lahko tudi sami spišete dobro podjetniško zgodbo?

Več/More
Mala pasica - 800x490 (26).png

Elogium Probiotics SIA

Latvijsko podjetje Elogium Probiotics SIA razvija probiotično rešitev v industriji piščančjih brojlerjev. Od prepovedi profilaktične uporabe antibiotikov v živinoreji sta se izpostavila dva večja problema na tem področju, in sicer prisotnost patogenih bakterij in pomanjkljivi načini za povečanje rasti živali v odsotnosti pospeševalcev rasti, kot so antibiotiki. Kot alternativna rešitev tako pojavnosti patogenih bakterij in povečanja rasti živali so se pojavili probiotiki, bakterije, ki pozitivno vplivajo na gostitelja. Univerza v Ljubljani je podjetju podelila izključno licenco za izkoriščanje izuma, ki predvideva uporabo bakterije B. subtilis kot dodatek krmi ali vodi v reji perutnine, učinkovito zmanjša število najbolj razširjenih patogenih bakterij v piščancih ter tudi poveča težo starter piščancev. Soustanovitelji odcepljenega podjetja Univerze v Ljubljani so med drugim tudi zaposleni na Univerzi v Ljubljani, in sicer dr. Ines Mandič Mulec, dr. Katarina Šimunovič, dr. Andi Erega, dr. Anja Klančnik in dr. Polonca Štefanič, ki so tudi izumitelji izuma sevov Bacillus subtilis za obvladovanje patogenih bakterij in povečanje rasti pri perutnini.

Read more
Mala pasica - 800x490 (25).png

DivjaLabs, d. o. o.

Podjetje DivjaLabs d.o.o. je visokotehnološko odcepljeno podjetje Univerze v Ljubljani, ki trži storitve ocenjevanja številčnosti prostoživečih populacij živali, prepoznavanja socialne strukture, ocenjevanja spolne strukture in genetske pestrosti populacij ter identifikacije posameznih osebkov s pomočjo molekularno genetskih metod. Pri ustanovitvi podjetja so sodelovali zaposleni na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti (UL BF), doc. dr. Tomaž Skrbinšek, dr. Marta De Barba, dr. Marjeta Konec, doc. dr. Astrid Vik Stronen in Barbara Boljte. Univerza v Ljubljani je s podjetjem sklenila licenčno pogodbo, s katero je podjetju podelila licenco za neizključno pravico izkoriščanja strokovnega znanja in izkušenj, ki omogočajo kvalitetno uporabo obstoječih ter razvijanje ter uporabo novih prototipov analiz za genetski monitoring prostoživečih populacij velikih zveri in parkljarjev.

Read more
Mala pasica - 800x490 (24).png

Revelo, d. o. o.

Podjetje Revelo d.o.o. je odcepljeno podjetje Fakultete za računalništvo in informatiko, Laboratorija za bioinformatiko. Pri ustanovitvi podjetja je sodeloval prof. dr. Blaž Zupan z Univerze v Ljubljani. Svetovalno podjetje se ukvarja s podatkovno analitiko in pospešuje uvajanje podatkovnih tehnologij v podjetja. Univerza v Ljubljani je s podjetjem sklenila licenčno pogodbo za uporabo programske opreme Orange v svetovalne in izobraževalne namene. Program Orange združuje vizualno analitiko in strojno učenje in je bil v celoti razvit na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Laboratoriju za bioinformatiko. Javnosti je Orange na voljo pod odprtokodno licenco (GPL-3).

Read more
Mala pasica - 800x490 (29).png

SPEKTRAL, d. o. o.

Podjetje SPEKTRAL d.o.o. je odcepljeno podjetje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Gre za novoustanovljeno svetovalno podjetje, ki se ukvarja z načrtovanjem konstrukcij, utrjevanjem objektov, ocenjevanjem potresne odpornosti in analizami odziva sistema konstrukcija-zemljina. Njegova ustanovitelja sta gradbena inženirja dr. Blaž Zoubek in dr. Jure Žižmond, strokovnjaka za analizo dinamičnega odziva in potresnoodporno projektiranje konstrukcij. Podjetje se med drugim ukvarja z načrtovanjem potresne sanacije oziroma utrjevanjem ranljivih objektov, za kar uporabljajo t.i. potresne pridrževalce, in sicer gre za namenske konstrukcijske elemente za utrjevanje industrijskih in poslovnih montažnih objektov. Potresni pridrževalci so bili razviti v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, pri čemer je bila zanje s podjetjem sklenjena licenčna pogodba.

Read more
Mala pasica - 800x490 (22).png

mPOR, d. o. o.

Podjetje mPOR, razvoj in proizvodnja elektroporacijskih naprav, d.o.o je odcepljeno podjetje Laboratorija za biokibernetiko na Fakulteti za elektrotehniko, ustanovljeno marca 2021. V letu 2021 je inovacija “Prototipni elektroporator visokofrekvenčnih bipolarnih pulzov” osvojila 1. mesto in s tem Rektorjevo nagrado za naj inovacijo UL v kategoriji raziskovalk in raziskovalcev. Nagrado so osvojili za svojo inovativno rešitev, prvi aparat za skoraj nebolečo elektroporacijo. Del te inovacije predstavlja laboratorijski elektroporator visokofrekvenčnih bipolarnih pulzov, za katerega je UL podjetju podelila licenco za njegovo gospodarsko izkoriščanje. Elektroporacija je uveljavljena metoda za povečanje prepustnosti celične membrane. Njen široki spekter aplikacij sega na različna področja, kot so medicina, biotehnologija, okoljske znanosti. Eksperimentiranje s širokim razponom parametrov uporabljenih električnih pulzov je v preteklosti privedlo do odkritja in razvoja številnih tehnoloških postopkov in načinov zdravljenja, ki temeljijo na elektroporaciji. Ti vključujejo zdravljenje raka, gensko terapijo, ablacijo tkiva, zlivanje celic, pripravo in predelavo živil in čiščenje vode, če naštejemo le nekatere.

Read more
Mala pasica - 800x490 (21).png

Acies Bio, d. o. o.

Podjetje Acies Bio je primer dobre prakse na področju biotehnologije, ki je bilo ustanovljeno leta 2006 kot start-up. Razvija nove mikrobne seve, bioprocese in bioaktivne učinkovine, ki izboljšujejo življenje ljudi ter omogočajo trajnostne rešitve za farmacevtsko, živilsko in kemijsko industrijo. Poslovni model temelji na dveh stebrih, pri čemer je prvi vezan na pogodbene raziskave za industrijo, drugi steber pa so interne raziskave. Podjetje je pozicionirano kot raziskovalno podjetje, ki želi razvijati rešitve za biotehnološko proizvodnjo različnih molekul z visoko dodano vrednostjo, pri tem pa iščejo partnerje, ki te produkte tržijo. V letu 2018 so tako pridobili novega partnerja, kitajsko podjetje Desano, ki se ukvarja s proizvodnjo na področju biotehnologije. Nekoč start-up podjetje danes zaposluje 37 ljudi, skupaj z zunanjimi sodelavci pa jih je med 50 in 60.

Read more
Mala pasica - 800x490 (20).png

Kinestica, d. o. o.

Podjetje Kinestica je odcepljeno podjetje Laboratorija za robotiko Univerze v Ljubljani, ki se ukvarja z rehabilitacijsko biomedicinsko tehniko. Razvijajo in proizvajajo medicinske naprave za rehabilitacijo nevroloških bolnikov po možganski kapi, travmatskih poškodbah možganov, multipli sklerozi in podobno. Podjetje je trenutno prisotno v Evropi in Aziji. Njihov prvi produkt je senzorni sistem za rehabilitacijo nevroloških bolnikov, ki je povezan z navidezno resničnostjo, imenovan Bimeo. Bolnik izvaja naloge v navidezni resničnosti s premikom svojih rok. Z uporabo različnih terapevtskih nastavkov je mogoče terapijo prilagoditi različnim bolnikom v različnih fazah procesa rehabilitacije.

Read more
Mala pasica - 800x490 (28).png

Reinhausen 2e, d. o. o.

Podjetje Reinhausen 2e, rešitve za aktivna elektroenergetska omrežja, d.o.o. je odcepljeno podjetje Laboratorija za električna omrežja in naprave (LEON) na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko. Ustanovljeno je bilo leta 2009, dve leti pozneje pa je postalo del večje skupine Maschinenfabrik Reinhausen. Podjetje želi postati vodilno v regiji za izdelavo tehnološko naprednih kompenzacijskih naprav za aktivna visokoenergetska omrežja ter za izdelavo aplikacij s področja spremljanja in zagotavljanja kakovosti napetosti. Njihove rešitve so oblikovane individualno po zahtevah naročnika in ob upoštevanju stanja omrežja v točki priključitve na omrežje. Aktivno sodelujejo tudi pri razvoju drugih aplikacij na področju elektroenergetike, predvsem pri smotrni rabi energije pri končnih porabnikih in vpeljavi koncepta aktivnega elektroenergetskega omrežja.

Read more
Mala pasica - 800x490 (19).png

Abelium, d. o. o.

Odcepljeno podjetje Fakultete za matematiko in fiziko Abelium d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2010. Je mlado, visokotehnološko podjetje, specializirano za izvedbo raziskav na področju zahtevnih problemov iz gospodarstva in industrije. Zagotavlja inovativne informacijske tehnologije za podporo raznovrstnim procesom v gospodarstvu, ki zahtevajo obvladovanje IKT in spletnih tehnologij, so podatkovno in računalniško intenzivni ter zahtevajo specializirana znanja iz matematike, fizike in računalništva. Podjetje deluje na področjih numeričnih simulacij, računalniškega vida, e-Zdravja, optimizacije logističnih procesov, matematično podprtega geometrijskega oblikovanja in sodelovanja z institucijami znanja.

Read more
Mala pasica - 800x490 (27).png

Animacel, d. o. o.

Podjetje Animacel d.o.o. je odcepljeno podjetje Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Na podlagi vrhunske znanosti na področju zdravljenja živali z matičnimi celicami so razvili revolucionarno tehnologijo zdravljenja živali z boleznimi sklepov, kit in vezi. Zdravljenje z matičnimi celicami se po svetu v veterini uporablja že deset let, zdravljenih je bilo že več kot 20.000 bolnikov. Pri Animacelu uporabijo odrasle matične celice iz maščobnega tkiva. Maščoba je odraslo tkivo, v katerem najdemo največ matičnih celic. Podjetje trenutno uspešno sodeluje z veterinarskimi klinikami v Sloveniji ter tudi v Avstriji in Nemčiji.

Read more
Mala pasica - 800x490 (18).png

Internet Institute, d. o. o.

Internet Institute d.o.o. je odcepljeno podjetje Fakultete za elektrotehniko. Je inovacijsko intenzivno podjetje, specializirano za internet stvari in spletne rešitve. Specializirani so za avtomatizacijo poslovanja, administracije in upravljanja (OAM) ter ocenjevanje kakovosti in performanc internetnih sistemov in storitev. Eden izmed njihovih produktov je sistem qMON za spremljanje kakovosti omrežja. Agenti qMON celostno zajamejo pogoje končnih uporabnikov in živih storitev ter jih predstavljajo prek 500+ zbranih parametrov. Vsak agent posnema uporabniško aktivnost in način uporabe storitev, medtem pa meri obsežno paleto parametrov vzdolž celotne komunikacijske poti. Tako vam lahko pokažejo posnetek vašega omrežja, od fizičnih parametrov do končne uporabniške izkušnje.

Read more
Infinitas logo

Infinitas, d. o. o.

Podjetje Infinitas. d. o. o. je odcepljeno podjetje Laboratorija za elektroenergetske sisteme na Fakulteti za elektrotehniko. Usmerjeno je v svetovanje in razvoj programskih rešitev na področju elektroenergetike in energetike na splošno. V okviru svetovanja izvajajo tehnične in ekonomske analize ter študije s področij proizvodnje električne energije, elektroenergetskih sistemov in omrežij, industrije in širokih odjemov ter gospodinjstev. Poleg analiz in študij podjetje svojim naročnikom ponuja tudi produkte in programske rešitve z omenjenih področij.

Read more
Mala pasica - 800x490 (17).png

Visionect, d. o. o.

Podjetje Visionect je bilo ustanovljeno leta 2007 ter je vodilni izdelovalec in razvijalec digitalnih zaslonskih rešitev z nizko porabo energije. Zaradi najsodobnejših inovacij in dolgoletnega testiranja na terenu spreminjajo način posredovanja informacij ter vodijo globalno informacijsko revolucijo z vedno varčnejšimi in tehnološko bolj dovršenimi zasloni. Visionect odlikuje revolucionarni place & play pristop enostavnih, estetskih in uporabnikom prijaznih izdelkov s preprostim nameščanjem. Deset let odnosov s strankami, strokovna ekipa in ljubezen do njihovih izdelkov so ustvarili Joan, večkrat nagrajeno rešitev za rezervacijo sejnih sob. Naprava, zasnovana na revolucionarni tehnologiji elektronskega papirja z nizko porabo, se brezhibno poveže z obstoječimi koledarji in infrastrukturo, nima gumbov ter je pripravljena za namestitev v samo nekaj minutah.

Read more
Mala pasica - 800x490 (14).png

Genialis, d. o. o.

Genialis je podjetje, ki opolnomoči biologe, da se poglobijo v svoje podatke, ter jih hkrati osvobodi bioinformatike, da se tako lahko osredotočijo na kompleksne analize. Podjetje je razvilo spletno aplikacijo, ki avtomatizira organizacijo in obdelavo podatkov. Uporabnikom ponuja intuitivno in interaktivno okolje za raziskovanje podatkov in deljenje rezultatov. Produkte uporabljajo v akademskih in raziskovalnih organizacijah ter farmacevtskih in biotehnoloških podjetjih. Podatki, ki jih raziskovalci pridobijo s sekvenciranjem različnih genomov (človeški, živalski, bakterijski itd.), postanejo prek programske opreme dostopni znanstvenikom, ki jih brez podobnih orodij ne morejo analizirati in raziskovati.

Read more
Mala pasica - 800x490 (15).png

Vitasis, d. o. o.

Vitasis je podjetje, ki izhaja s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Nastalo je na pobudo slovenskega podjetja IPMIT, ki je prehodno odkupilo pravice intelektualne lastnine Vitabits, ki je nastala na isti fakulteti. Podjetje se specializira za razvoj rešitev IKT na področju telemedicine ter zdravega in aktivnega življenja ter je prevzelo v upravljanje rešitev Vitabits. Njihovi pilotni projekti, vezani na nadaljnji razvoj rešitve Vitabits, so med drugim tudi oddaljeno spremljanje bolnikov s kroničnimi obolenji, oddaljeno spremljanje bolnikov s srčnim popuščanjem ter uporaba Vitabits v okviru programov zdravega in aktivnega življenja.

Read more
Mala pasica - 800x490 (16).png

Envit, d.o.o.

Envit je podjetje za okoljske tehnologije in inženiring, ustanovljeno leta 2010 kot spin-out podjetje Univerze v Ljubljani. Prof. dr. Domen Leštan je skupaj z dvema mladima raziskovalkama razvil inovativno tehnologijo čiščenja onesnaženih tal, danes znano kot ReSoil tehnologija. Direktorica podjetja, dr. Neža Finžgar, je z večinskim lastnikom Arhel d.o.o., omogočila prenos tehnologije na višjo skalo - demonstracijska naprava na Prevaljah. ReSoil tehnologija, trajnostna in patentirana, omogoča recikliranje glavnega reagenta ter uporabo vseh procesnih vod v zaprtem ciklu brez odpadnih voda. Po čiščenju tla ohranijo svoje lastnosti in funkcije ter omogočajo vse ekosistemske storitve, vključno s pridelavo varne hrane. Poleg sklenjene licenčne pogodbe z UL, je Envit sodeloval v več raziskavah, financiranih s strani ARRS, in pridobil evropske projekte, kot so Life+ in Horizon 2020 projekt SME Instrument ter sodeluje pri H2020 projektu Posidon.

Read more