Korak 1 - Imam idejo!

Pri študijskem procesu in raziskovanju pogosto pride do stvaritev, ki so uporabne v praksi. To so lahko izumi, programska oprema, oblike, znaki, know-how ipd. (v nadaljevanju: izum). Če ste v delovnem ali drugem razmerju na Univerzi oz. ste študent, morate o izumu obvestiti Pisarno za prenos znanja na enem od spodnjih obrazcev. Pri identifikaciji vaše ideje vam lahko pomaga Pisarna za prenos znanja ali ambasadorji na članicah.

Pomembno: pred vložitvijo patentne prijave izuma ne razkrivajte javnosti (objava članka, zagovor naloge, predstavitev na konferenci, predavanju itd.), saj tako ne bo več izpolnjeval pogoja novosti, nujno potrebnega za pridobitev patenta.

Prijava izuma

Pogosta vprašanja

Korak 2 - Postopek prevzema izuma

Na podlagi izpolnjenega obrazca za prijavo izuma, Pisarna pripravi oceno potenciala izuma, tako z vidika pravnega zavarovanja s pravicami industrijske lastnine kot tudi njegov tržni potencial. Zatem svojo strokovno oceno izuma poda še članica, nato pa ga obravnava Komisija za inovacije Univerze v Ljubljani. Če izum izkazuje potencial, Rektor izda sklep o prevzemu izuma.

Postopek prevzema

Pogosta vprašanja

Korak 3 - Zaščita izuma

Pravno varstvo intelektualne lastnine s patentom oziroma z drugimi pravicami intelektualne lastnine je ključno za prenos inovacij na trg in spodbujanje nadaljnjega inoviranja. Pisarna glede na predlog Komisije za inovacije in skupaj s patentnim zastopnikom oblikuje strategijo pravnega zavarovanja. Izbrani patentni zastopnik v sodelovanju z izumiteljem pripravi patentno prijavo in poskrbi za vložitev na želeni patentni urad.

Zaščita izuma

Pogosta vprašanja

Korak 4 - Nadaljnji razvoj in trženje

V Pisarni si prizadevamo, da vsak nov izum zaživi v praksi. Za izdelek ali tehnologijo, zavarovano s pravicami intelektualne lastnine, skušamo najti ustreznega poslovnega partnerja (s pripravo »pitchev«, tehnoloških ponudb in njihovo objavo na naši spletni strani itd.). Pri pogovorih s potencialnimi partnerji skrbimo, da ne razkrijemo zaupnih informacij. Vaša nadaljnja aktivna vključenost je ključnega pomena, tudi zato, ker vaša ideja potrebuje nadaljnji tehnični razvoj in dokaz, da resnično deluje. Šele takrat postane zares zanimiva za poslovne partnerje. Če iščete financiranje za potrditev koncepta, si oglejte priložnosti, ki jih ponuja Inovacijski sklad UL.

Nadaljnji razvoj in trženje

Pogosta vprašanja

Korak 5 - Pogodbeni prenos ali licenciranje

Ko identificiramo partnerja za prenos izuma v prakso, se skupaj z vami dogovorimo za obliko prenosa, ki ustreza obema partnerjema. Bodisi v obliki licenčne pogodbe bodisi kot prenos pravic intelektualne lastnine.

Pogodbeni prenos ali licenciranje

Pogosta vprašanja

Korak 6 - Odcepljeno podjetje

V primerih, ko za vaš produkt ali storitev obstaja poslovna priložnost in ste se sami pripravljeni podati na podjetniško pot, se lahko odločite tudi za ustanovitev odcepljenega podjetja.

Odcepljeno podjetje

Pogosta vprašanja