HUD sklad

HUDi izzivi družbe? HUDe rešitve!

Odprt je nov sklad Univerze v Ljubljani za povečanje vpliva, učinka in družbenega pomena humanističnih, umetniških in družboslovnih (HUD) raziskav na družbo.

Kaj je HUD sklad?

Sodobni družbeni izzivi, kot so socialna pravičnost, vključenost, trajnost, enakost, demokratičnost in vladavina prava, predstavljajo osnovne vrednote za oblikovanje odporne družbe, katere smoter je skrb za dobrobit posameznika. Ob vse večji digitalizaciji družbe postaja vse pomembnejša osredotočenost na človeka, zagotavljanje socialne zaščite, spoštovanje raznolikosti ter omogočanje enakih možnosti za uspeh vseh ljudi.

Z namenom povečevanja vpliva humanističnih, umetniških in družboslovnih (HUD) raziskav ter ustvarjalnosti, Univerza v Ljubljani ustanavlja HUD sklad. Sklad podpira aktivnosti za povečanje vpliva, učinka in družbenega pomena raziskav HUD področij. Spodbuja interdisciplinarno odzivanje na sodobne družbene izzive. Predvsem pa poudarja vključevanje raznolikih deležnikov z namenom povečanje družbenega učinka izvedene raziskave.

HUD sklad bo ponovno odprt v študijskem letu 2024/2025.

Kontakti

Tabela za: Kontakti

Ime in priimek

Služba

Delovno mesto

Telefon

E-naslov

Ime in priimek

Tanja Kovačič

Služba

Oddelek za zaščito intelektualne lastnine

Delovno mesto

Samostojni strokovni delavec

Telefon

01 241 85 67