Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji. V evropskem merilu predstavlja po številu študentk in študentov večjo, po številu zaposlenih pa srednje veliko visokošolsko institucijo. Je celovita univerza, ki vključuje 23 fakultet in 3 umetniške akademije.

Univerza v Ljubljani ima največ koncentriranega raziskovalno razvojnega potenciala v državi. Slovenskemu prostoru daje več kot polovico diplomantk in diplomantov, več kot dve tretjini magistric in magistrov, specialistk in specialistov ter skoraj vse doktorice in doktorje znanosti. V slovensko zakladnico znanja prispeva več kot polovico znanstvenih rezultatov.

Razvojna področja Strategije Univerze v Ljubljani 2022−2027

Strategija Univerze v Ljubljani 2022−2027 vključuje pet razvojnih področij in tri podporna področja. Razvojna področja strategije so:

  • razvijati v domače in mednarodno okolje vpeto izobraževanje za ustvarjalnost, inovativnost, kritičnost in družbeno odgovornost,
  • spodbujati odličnost v znanosti in umetnosti, vpetost v mednarodno okolje, interdisciplinarnost, odprtost in družbeno relevantnost,
  • nadgraditi podporo prenosu znanja in umetnosti v vse sfere družbenega življenja,
  • uveljavljati dostopno, vključujoče in enakopravno akademsko okolje ter
  • okrepiti družbeno vlogo in mesto UL v nacionalnem in svetovnem družbenem dialogu.

Podporna področja v strategiji so:

  • krepiti avtonomijo in finance,
  • nadgraditi procese in infrastrukturo ter
  • podpirati razvoj kadrov.