Poleg odprte dostopnosti recenziranih publikacij in kolikor je mogoče odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov sta zelo priporočena tudi FAIR in odprt dostop do drugih rezultatov raziskav, npr. programske opreme, modelov, algoritmov, procesov, protokolov, simulacij, elektronskih laboratorijskih dnevnikov, vzorcev v fizični obliki ...

Priporočeno je izvajanje tudi drugih praks odprte znanosti. Nekatere bodo zahtevane v določenih razpisih Obzorja Evropa, npr. uporaba FAIR raziskovalnih podatkov in storitev iz Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC), zgodnje in odprto deljenje rezultatov raziskav, vnaprejšnja registracija raziskav, registrirana poročila, deljenje nerecenziranih rokopisov člankov, odprti recenzentski postopki, vključevanje občanov oziroma občanska znanost.

Vnaprejšnja registracija raziskav

Raziskovalci lahko pred začetkom izvedbe registrirajo načrtovano raziskavo (hipoteze, metode, analize ...).