UL je sledila pobudi Evropske komisije za spremembo vrednotenja raziskovalnega dela in se vključila v Koalicijo za napredek vrednotenja raziskav (Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA). Do začetka marca 2024 se je v koalicijo vključilo skoraj 700 organizacij (večinoma univerz).

UL v mednarodni kvalitativni evalvaciji ocenila skoraj 100 vlog na prvem razpisu za programe

Od začetka uveljavitve novega zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je stopil v veljavo sredi leta 2022 in je velik del proračunskih sredstev za raziskave prenesel z javne agencije za raziskovalno (in inovacijsko) dejavnost na raziskovalne ustanove, je UL vzpostavila samostojen, delujoč in predvsem neodvisen sistem ocenjevanja raziskovalnega dela, ki temelji na sodobnih mednarodnih principih kvalitativnega ocenjevanja s povsem neodvisnimi mednarodnimi strokovnjaki namesto zgolj preštevanja števila znanstvenih objav. [Novica 3. 1. 2024]

Metodologija delitve sredstev v okviru programskega in razvojnega stebra stabilnega financiranja UL

Na voljo je videoposnetek predstavitve rektorja UL o uvajanju sistema evalvacije raziskovalnega dela na Univerzi v Ljubljani.

Na Univerzi v Ljubljani smo se odzvali na spremembo zakonodaje o raziskovalnem delu in uvedbo stabilnega financiranja raziskovalnega dela na akademskih ustanovah z vzpostavitvijo lastnega sistema evalvacij raziskovalnega dela.

Sistem temelji na pretežno kvalitativni oceni raziskovalnih in družbenih dosežkov raziskovalcev/raziskovalnih skupin in bo postopoma uveden kot enoten sistem ocenjevanja raziskovalnih programov, ki že potekajo na UL, ter ocenjevanja predlogov za nove raziskovalne programe.

Poleg klasičnih raziskovalnih programov smo v sistem uvedli koncept t.i. zagonskih programov, ki so namenjeni mlajšim raziskovalcem, ki si utirajo samostojno raziskovalno pot in jim bodo ti štiriletni programi lahko pri tem pomagali.

Pomembno je, da ocenjevanje temelji na kvalitativni presoji raziskovalnega dela s strani povsem neodvisnih ocenjevalcev, ki smo jih pridobili preko naših partnerskih univerz, 28 panelistov, ki so zastopali podpodročja ERC, pa je imelo nalogo uskladiti ocene recenzentov in pripraviti končni predlog financiranja raziskovalnih programov, ki ni temeljil le na ocenah recenzentov, temveč na resnično kvalitativni presoji vsakega predloga na srečanjih panelistov.