Filozofska fakulteta

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je ena od ustanovnih članic Univerze v Ljubljani. Izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij. Posebno pozornost posveča krepitvi ved nacionalnega pomena, ki soustvarjajo slovensko identiteto. Znanstvena spoznanja vključuje v študijski proces tako, da na tradicijah gradi novo kakovost, bistveno za slovensko samozavedanje in ustvarjalno prisotnost fakultete v mednarodnem prostoru.

Znanstvenoraziskovalno delo je druga temeljna dejavnost Fakultete. Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (ZIFF) je organizacijska enota, ki organizira in usklajuje znanstvenoraziskovalno delo na Fakulteti. Inštitut povezuje okoli 450 raziskovalcev in letno vodi okoli 100 nacionalnih in mednarodnih projektov. Raziskave Inštituta so prepoznavne v slovenskem in mednarodnem prostoru in predstavljajo temeljne in aplikativne raziskave na:

humanističnih znanstvenih področij: antropologija, arheologija, etnologija, filozofija, geografija, jezikoslovje, kulturologija, literarne vede, muzikologija, umetnostna zgodovina in zgodovinopisje, in družboslovnih znanstvenih področij: informacijska znanost in bibliotekarstvo, psihologija, sociologija, vzgoja in izobraževanje.

Znanstvena založba Filozofske fakultete izdaja najnovejše raziskovalne dosežke humanističnih in družboslovnih ved, ki jih združuje ljubljanska Filozofska fakulteta. S približno 70 novimi naslovi na leto se naša založba uvršča med največje znanstvene založbe s področja humanistike in družboslovja pri nas in tako pomembno prispeva k diseminaciji znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela ter prepoznavnosti Filozofske fakultete. Znanstvenoraziskovalni inštitut izdaja znanstvene monografije v lastni zbirki Razprave FF.

Teološka fakulteta

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (UL TEOF) je ena od soustanoviteljic Univerze v Ljubljani. Študij ter znanstveno- raziskovalna dejavnost potekata v Ljubljani in na Enoti v Mariboru.

TEOF skrbi za kvaliteten pedagoški in znanstveno- raziskovalni proces. Študentke in študente želi usposobiti za kritični premislek o temah družbene stvarnosti, tukajšnjosti in presežnosti, medosebnih odnosov, vere, razodetja, kanonskega prava, morale in vzgoje. Nudi znanja s področij humanistike in družboslovja, predvsem po skupinah filozofskih in teoloških disciplin. Med slednje sodijo: biblično- eksegetska teologija, historična teologija, sistematična teologija, praktična teologija. Študentom zakonskih in družinskih študijev ponuja znanja za svetovalno, poučevalno, raziskovalno in preventivno delo na različnih področjih zakonske in družinske problematike.

Teološka fakulteta je avtonomna in ustvarjalna akademska skupnost učiteljev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev. Izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program znanstveno- raziskovalne dejavnosti.

Razvojno raziskovalno delo na fakulteti poteka v okviru znanstvenih inštitutov, ki se povezujejo s sorodnimi katedrami in drugimi raziskovalnimi organizacijam  zunaj fakultete, ki sodelujejo pri znanstveno-raziskovalnem delu fakultete. Z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo se pospešeno ukvarjata tudi programski skupini in posamezne projektne skupine. Raziskovalci objavljajo v domačih in tujih znanstvenih publikacijah.

Znanstvena založba (založniška dejavnost): Fakulteta ima lastno temeljno založniško dejavnost, ki skrbi za izdajanje najnovejših izsledkov visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev na fakulteti, prav tako izdaja prevode tujih znanstvenih dosežkov predvsem s področja teologije.

Znanstveno-raziskovalne dosežke izdaja v knjižnih zbirkahActa Theologica Sloveniae, Znanstvena knjižnica, Priročniki TEOF in Redovništvo) ter v znanstvenih revijahBogoslovni vestnik, Acta Ecclesiastica, Edinost in dialog.