bivanje-slika1Bivanje v Ljubljani

Univerza v Ljubljani ne razpolaga z lastnimi nastanitvenimi kapacitetami, zato je pravočasna skrb za ureditev bivanja toliko bolj pomembna. Pri tem se  ponujajo tri možnosti; bivanje v študentskih domovih, subvencionirano bivanje pri zasebnikih, najem sobe ali stanovanja.

Študenti podiplomskega študija imajo možnost bivanja v Domu podiplomcev.

Študentski domovi  

Študentski domovi v Ljubljani delujejo kot javni zavod, ki je bil ustanovljen 1. julija 1952. Prvi dom je bil zgrajen leta 1950, zadnji prenovljen leta 1998. Financer je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Organ upravljanja je Svet Zavoda.

  • Ponudba: 7439 ležišč v 28 domovih, v sobah različnih standardov.
  • Stanovalci: dodiplomski in podiplomski študentje, gostujoči profesorji, tuji študentje in študentje na študijski praksi.
  • Glavna dejavnost: oddajanje lastnih kapacitet v najem, gostinstvo in turizem ter organizacija interesnih dejavnosti.
  • Spremljajoče dejavnosti: pralnice, fotokopirnice, trgovine osnovne preskrbe, restavracija, splošna in zobozdravstvena ambulanta, Radio Študent, Info točke ŠOU.
  • več informacij... 

 

Najemnine v Ljubljani 

  • Soba s souporabo kopalnice in kuhinje: od 150 do 250 EUR mesečno in stroški;
  • Garsonjera ali enosobno stanovanje: od 250 do 350 EUR mesečno in stroški.
  • Stroški za vodo, elektriko in ogrevanje so pri najemu sobe včasih všteti v najemnino ali se delijo po številu uporabnikov stanovanja. Pri garsonjerah in manjših stanovanjih pa je potrebno prišteti najemnini še najmanj 80 EUR za stroške mesečno.
  • Pogosto je treba plačati tudi varščino ali predplačilo za nekaj mesecev. 

Priporočamo uporabo spletnih oglasnikov kot sta www.nepremicnine.net in http://www.svetovalnica.com/sobe/.

Slovenci brez slovenskega državljanstva lahko zaprosijo za dodelitev sobe v študentskem domu, vendar le tisti, ki pridobijo štipendijo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT). Tuji državljani ne morejo zaprositi za dodelitev sobe v študentskem domu.

HousingAnywhere-možnost oddaje/najema sobe med izmenjavo

Univerza v Ljubljani se je vključila v platformo HousingAnywhere. To je sistem, preko katerega lahko študenti, ki gredo na izmenjavo, oddajo svojo sobo tujemu študentu in si hkrati poiščejo sobo v tujini.
Spletna stran platforme: https://www.housinganywhere.com.

Spletno stran lahko uporabljajo študenti UL brezplačno in deluje na principu študent-študentu, brez posrednika.

Za dostop do storitve potrebujete elektronski naslov Univerze v Ljubljani. Navodila za pridobitev elektronskega naslova UL najdete na: http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/it_storitve.aspx

Za vsa dodatna vprašanja pišite na:

bivanje-slika2