Pravočasna skrb za ureditev bivanja je zelo pomembna, s čimer naj študent ne odlaša, so cene najema v jesenskih mesecih najvišje, iskalcev pa je takrat ogromno.
Pri tem se ponujajo možnosti bivanja v študentskih domovih, subvencionirano bivanje pri zasebniku ali najem sobe ali stanovanja.

Bivanje v študentskih domovih

Bivanje v študentskem domu je ena od oblik subvencioniranega bivanja. Poleg tega pod subvencionirano bivanje spada še bivanje v dijaških domovih in bivanje pri zasebniku s subvencijo. Študentski domovi v Ljubljani delujejo kot javni zavod, ki je bil ustanovljen 1. julija 1952. Prvi dom je bil zgrajen leta 1950, zadnji prenovljen leta 1998. Financer je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Organ upravljanja je Svet Zavoda.

  • Ponudba: 7029 ležišč (podatek iz razpisa za študijsko leto 2023/2024)
  • Stanovalci: dodiplomski in podiplomski študentje, gostujoči profesorji, tuji študentje in študentje na študijski praksi.
  • Glavna dejavnost: oddajanje lastnih kapacitet v najem, gostinstvo in turizem ter organizacija interesnih dejavnosti.
  • Spremljajoče dejavnosti: pralnice, fotokopirnice, trgovine osnovne preskrbe, restavracija, splošna in zobozdravstvena ambulanta, Radio Študent, Info točke ŠOU.

Razpis

Študentski domovi vsako leto objavijo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih, običajno v začetku meseca junija na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Študentskega doma Ljubljana. Vsebuje vse ključne informacije o sprejemu in podaljšanju subvencioniranega bivanja, pogojih za izpolnjevanje, obveznosti, in natančni podatki o načinu in rokih oddajanja vlog. 

Dodatne informacije

Študentski dom Ljubljana

Bivanje pri zasebnikih, najem sobe ali stanovanja

Pri zasebnikih so cene precej višje kot v študentskih domovih, saj gre za tržne najemnine. Študent naj bo ob sklepanju pogodbe z najemodajalcem pozoren, da sklene pisno najemno pogodbo in prijavi v roku začasno bivališče. Poleg stroškov najemnine je potrebno upoštevati tudi stroške za vodo, elektriko, ogrevanje in druge stroške, večinoma je treba plačati tudi varščino ali predplačilo za nekaj mesecev. 

Transport

Mestni avtobusni prevoz

Najcenejši prevoz po Ljubljani je vožnja z mestnimi avtobusi, na katerih se uporablja kartica Urbana. Enotna mestna kartica Urbana je brezkontaktna pametna kartica, ki omogoča hitro in udobno brezgotovinsko plačilo vožnje na vseh linijah LPP ter brezplačno prestopanje v roku 90 minut od prve validacije t.j. plačila vožnje. Možna je uporaba tudi aplikacije Urbana preko pametnih telefonov. Z Urbano je mogoče poleg plačila prevozov z avtobusi plačati storitev prevoz na klic EURBAN, vožnjo z vzpenjačo in vstopnice za vse prireditve na Ljubljanskem gradu, parkirnino na belih conah in parkiriščih v upravljanju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, storitve Mestne knjižnice Ljubljana ter storitev BicikeLJ. 

Vrednostna kartica Urbana

Vrednostna kartica Urbana je rumene barve, brez imena in je prenosna. Nanjo je mogoče naložiti dobroimetje do 50 EUR. 

Imenska oziroma terminska kartica Urbana

Terminska kartica Urbana je zelene barve, nadomešča vse vrste mesečnih in vrednostnih vozovnic. Izdana je na ime in ni prenosljiva. 

Vprašanja o šolskih vozovnicah LPP so zbrali na spletni strani LPP, kjer najdete tudi vse ostale informacije o Ljubljanskem potniškem prometu.

Bicikelj

Zelo priročen način premikanja po Ljubljani je tudi kolesarjenje. Ljubljana ima vzpostavljen kolesarski sistem Bicikelj, ki ima na voljo številna kolesa in postajališča. Kolesa so na voljo vse dni v letu (24/7). Izbirate lahko med letno (3 €) ali tedensko (1 €) naročnino, prvih 60 minut je brezplačnih. Ko ste registrirani, ga lahko uporabljate brez omejitev. Postaje so med seboj oddaljene od 300 do 500 metrov in povezane preko terminalov. Več informacij najdete na spletni strani Bicikelj.