Bivanje v študentskem domu je ena od oblik subvencioniranega bivanja. Poleg tega pod subvencionirano bivanje spada še bivanje v dijaških domovih in bivanje pri zasebniku s subvencijo.

Seznam študentskih domov, njihove lokacije in opise lahko najdete na: http://www.stud-dom-lj.si/si/domovi/lokacije/.
Na spletni strani študentskih domov lahko najdete tudi stroške bivanja za posamezni študentski dom: http://www.stud-dom-lj.si/si/domovi/stroski/.

RAZPIS

Študentski domovi vsako leto objavijo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih. Najdete ga na njihovi spletni strani http://www.stud-dom-lj.si/si/. Vsebuje informacije o prošnjah za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja, kdaj so roki za oddajo prošenj in seznam prilog, ki jih je potrebno priložiti k prošnji oz. seznam dokazil, ki jih bo pisarna za študentske domove pridobila sama. V razpisu so tudi navedeni naslovi, na katere se prošnja pošlje in roki, v katerih bo pisarna za študentske domove določila prednostna seznama.

VLOGA ZA SPREJEM

Prošnjo za sprejem vložijo kandidati, ki v preteklem študijskem letu niso bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in kandidati, ki so po lastni volji prekinili nastanitveno pogodbo za bivanje v javnih ali zasebnih študentskih domovih oziroma pri zasebnikih. Prošnjo za sprejem vložijo tudi kandidati, ki so v preteklem študijskem letu  pridobili pravico do subvencioniranega bivanja, vendar je do 10. avgusta 2010 še niso koristili.

Študenti priporočeno pošljejo ali osebno oddajo prošnjo za sprejem pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču najkasneje do 10. avgusta.

Če po tem datumu nastanejo izjemne okoliščine (brez staršev oziroma skrbnikov, najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere, nezaposleni starši oziroma skrbniki), se prošnja lahko pošlje ali odda kadarkoli med študijskim letom.
Prošnja za sprejem se vloži na obrazcu št. 1 (DZS 1,70). Obrazec lahko kupite v papirnici ali pa ga najdete na spletni strani Študentskih domov v Ljubljani: http://www.stud-dom-lj.si.

Vse te informacije najdete v razpisu (http://www.stud-dom-lj.si/si/razpisi/studenti/), tam najdete tudi kdaj so roki za oddajo prošenj in seznam prilog, ki jih je potrebno priložiti k prošnji oz. seznam dokazil, ki jih bo pisarna za študentske domove pridobila sama. V razpisu so tudi navedeni naslovi, na katere se prošnja pošlje in roki, v katerih bo pisarna za študentske domove določila prednostna seznama.

VLOGA ZA PODALJŠANJE BIVANJA

Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo kandidati, ki so v preteklem študijskem letu bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in se niso izselili iz javnih ali zasebnih študentskih domov oziroma niso prekinili nastanitvene pogodbe za bivanje pri zasebnikih.
Prošnjo za podaljšanje bivanja študent vloži tako, da jo pošlje pristojni pisarni za študentske domove priporočeno po pošti ali odda osebno. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo za podaljšanje bivanja pristojni pisarni za študentske domove v visokošolskem središču najkasneje do 21. avgusta.
Študent, ki mu status študenta oziroma pravica bivanja poteče med študijskim letom, priporočeno pošlje ali odda prošnjo najkasneje trideset dni pred potekom statusa oziroma pravice bivanja.

Če po teh datumih nastanejo izjemne okoliščine (brez staršev oziroma skrbnikov, najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere, nezaposleni starši oziroma skrbniki), se prošnja lahko pošlje ali odda kadarkoli med študijskim letom.
Prošnja za podaljšanje bivanja se vloži na obrazcu št. 2 (DZS 1,70 a).  Prošnjo lahko kupite v papirnici ali pa jo najdete na spletni strani Študentskih domov v Ljubljani: http://www.stud-dom-lj.si.

Vse te informacije najdete v razpisu (http://www.stud-dom-lj.si/si/razpisi/studenti/), tam najdete tudi kdaj so roki za oddajo prošenj in seznam prilog, ki jih je potrebno priložiti k prošnji oz. seznam dokazil, ki jih bo pisarna za študentske domove pridobila sama. V razpisu so tudi navedeni naslovi, na katere se prošnja pošlje in roki, v katerih bo pisarna za študentske domove določila prednostna seznama.