Najcenejši prevoz po Ljubljani je vožnja z mestnimi avtobusi. Prevoz (s prestopanjem znotraj 90 minut) z uporabo kartice Urbana je 0,80 EUR, prav toliko znaša tudi enkratna vožnja z uporabo mobilnega telefona (uporaba sistema Moneta). Cena študentske mesečne vozovnice (z uporabo terminske kartice Urbana) je trenutno 17EUR.

Vrednostna kartica Urbana – je rumene barve, nadomešča žetone in gotovino. Je brez imena uporabnika in prenosna. Nanjo je mogoče naložiti do 50 EUR. Najmanjša vrednost polnitve na urbanomatih je 1 EUR, na drugih prodajnih mestih pa omejitve najnižje vrednosti polnitve ni.

Terminska kartica Urbana – je zelene barve, nadomešča vse vrste mesečnih vozovnic. Izdana je na ime in ni prenosljiva. Omogoča neomejeno število voženj na vseh linijah mestnih avtobusov. Študentsko (šolsko) mesečno kartico dobi študent tako, da izpolni obrazec za izdajo le-te za prevoz v Ljubljanskem potniškem prometu. Izpolnjen obrazec nato nese v referat svoje fakultete, kjer dobi žig in podpis. S tem obrazcem se zglasi na Celovški 160 (Ljubljana Šiška), kjer je glavni potniški center in mu izdelajo mesečno kartico. Polnjenje terminske kartice je mogoče na urbanomatih in vseh drugih prodajnih mestih, kjer se veljavnost kartice za izbrani mesec podaljša s plačilom izbrane mesečne vozovnice. Poleg ali namesto mesečne vozovnice lahko na terminsko kartico naložite tudi izbrano vrednost (do 50 EUR) in jo uporabite, kot bi sicer uporabili žetone ali gotovino oziroma za plačilo drugih storitev, ki bodo vključene v sistem enotne mestne kartice. Če imate na terminski kartici naloženo veljavno mesečno vozovnico, sistem to upošteva in ne trga sredstev, če pa bo sistem zaznal, da na kartici ni naložene veljavne mesečne vozovnice, bo s kartice samodejno odštel vrednost vožnje.

Več informacij lahko najdete na spletnih straneh LPP-ja: http://www.lpp.si/