Kdo lahko dela preko študentskega servisa?

  • s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,
  • s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
  • s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.

Začasna in občasna dela preko študentskega servisa lahko opravljajo tudi:

  • dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole),
  • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta,
  • študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.

Kako posredujemo prosta dela?

Ažurno ponudbo prostih del, objavimo na naših spletnih straneh in v naših poslovalnicah.

V osebnem servisu lahko, brez klica v poslovalnico, pregledaš vse podrobnosti o prostem delu, ki te zanima (naziv podjetja, ki ponuja prosto delo, kontaktni podatki za prosto delo, lokacija dela, ...). Kako? Ko najdeš delo, ki te zanima, klikni na 'lupo' pri kontaktih in v osebnem servisu boš lahko pregledoval vse informacije o željenem prostem delu.

Moja dela: e-obveščanje o prostih delih.

Kot član se lahko prijaviš za delo s prijavo Moja dela in tako v osebnem servisu dnevno pregleduješ dela, ki ustrezajo tvojim izkušnjam, znanjem in sposobnostim, lahko pa dela tudi dnevno ali tedensko prejemaš na e-mail informacije o delih, ki ustrezajo tvojim iskalnim kriterijem!

Prijavo lahko izpolniš na internetu v osebnem servisu ali v poslovalnicah.

Za informacije o prostih delih lahko pokličeš v poslovalnice e-Študentskega Servisa.

Obišči nas osebno v poslovalnicah in v ponudbi prostih del bomo skupaj poiskali primerno delo zate.

Kaj pomeni zalaganje zaslužkov v 100% znesku?

To pomeni, da dijak ali študent dobi denar v celotnem znesku takoj po končanem delu (velja za podjetja z dobro boniteto). Zaslužek prejmeš isti ali najkasneje naslednji dan, ko prejmemo izpolnjeno napotnico iz podjetja/organizacije.  Na e-Študentskem Servisu več kot 90% zaslužkov vseh študentov založimo v 100 % znesku.