Čas študija izkoristite tudi za pridobivanje delovnih izkušenj. Nabirati delovnih izkušenj ne pomeni zgolj delo preko študentskih napotnic. Delovne izkušnje lahko pridobite kot (aktivni) član kakšne organizacije, kot prostovoljec, v okviru opravljanja prakse, študijske izmenjave in podobno.

Poskusite in trudite si delovne izkušnje pridobivati čim bližje vaši stroki, v okviru področja vašega študija in zanimanj. Hkrati pa izkoristite delovne izkušnje kot priložnost za preverjanje svojih delovnih navad, odkrivanju in spoznavanju različnih lastnosti delovnega okolja ter utrjevanje stikov z delodajalci za nadaljevanje karierne poti. To bo za vas tudi dragocena izkušnja kasneje pri iskanju zaposlitve, saj boste na podlagi tega veliko bolje vedeli, kaj si želite (oziroma česa si ne želite) in s tem spoznanjem iskali in zbirali prihodnje primerne delodajalce. Ena od možnosti pa je tudi ustvarjanje lastne podjetniške poti.

KC iskanje zaposlitve_mala pasica.png

Kako vam pri iskanju študentskega dela ali zaposlitve pomagamo Karierni centri?

V Kariernih centrih tekom celega leta organiziramo in izvajamo raznolike delavnice za razvoj veščin vodenja kariere. Na njih obravnavamo prepoznavanje svojih lastnosti in kompetenc, ki jih lahko vključimo v svoj življenjepis, pisanje življenjepisa in motivacijskega pisma, kako si poiskati zaposlitve, kako se pripraviti na razgovor in kako se soočiti s prehodom iz študijskega v prihodnje obdobje.

Do aktualnih izobraževanj, dogodkov in objavljenih aktualnih prostih delovnih mest lahko dostopate preko portala POPR (Portala osebnega in profesionalnega razvoja). Portal omogoča prijavo na dogodke, prav tako pa se lahko prijavite tudi na brezplačna individualna karierna svetovanja, kjer lahko skupaj pregledamo vaš CV, se pripravimo na zaposlitveni razgovor ali se pogovorimo o vaših kariernih načrtih.

preverite dejavnosti v POPR-u!

Kako pridobiti prve izkušnje, prakso, zaposlitev?

Vstop v svet dela je lahko precej zahteven, vendar lahko s pravimi koraki, zagnanostjo in vztrajnostjo najdete svojo pot do uspeha. Iskanje zaposlitve je zaposlitev, zato v skladu s tem dejstvom načrtujte svoje dejavnosti in bodite potrpežljivi. Pri iskanju zaposlitve uporabljajte več načinov iskanja zaposlitve hkrati, saj si boste s tem povečali možnosti za uspeh. Bodite proaktivni in vztrajni v svojem prizadevanju!

Začnite po korakih

Kako se predstaviti delodajalcu?

Vse različne izkušnje moramo znati ustrezno predstaviti. Svetujemo vam, da si oblikujete svojo pisno predstavitev delodajalcu čimprej oziroma najbolje že med študijem. 

Vsebina, slog in oblika predstavitve lahko pomembno vplivajo na delodajalčev prvi vtis, zato jim je potrebno nameniti posebno pozornost in čas. Pozitiven vtis lahko ustvarite s korektno predstavitvijo, ki nagovarja naslovnika in sledi poslovni komunikaciji. Ne glede na to, za katero obliko pisne predstavitve se boste odločili, vam svetujemo, da pri pripravi pisnih predstavitev upoštevate sledeče smernice:

  • Uporabite primerno raven jezika.
  • Navajate samo resnične podatke.
  • Bodite jasni in konkretni.
  • Imejte v mislih, da delodajalci v povprečju posamezni prijavi namenijo dvajset sekund svojega časa.
  • Upoštevajte slovnična pravila in pravopis. Morebitne napake v dokumentu preusmerjajo pozornost bralca z vsebine na napake. Zato v urejevalniku besedil vključite pregled črkovanja in slovnice.

Za nasvete in pomoč ter za povratno informacijo o pripravljenih pisnih predstavitvah se lahko obrnete na karierne svetovalce. Lepo vabljeni tudi na kakšno izmed delavnic, ki jih na to temo za vas organiziramo in izvajamo v Kariernem centru Univerze v Ljubljani. Preverite jih v POPR-u.

Vrste pisnih in drugih predstavitev

Kako se pripraviti na razgovor?

Naslednji korak delodajalca je običajno vabilo na zaposlitveni razgovor. Zaposlitveni razgovor lahko opredelimo kot pogovor z dvema ali več osebami, katerim iskalec zaposlitve/kandidat  za zaposlitev predstavi svoja znanja, sposobnosti, osebnostne lastnosti, kompetence, spretnosti in stališča, ki so potrebna za določeno delo, na drugi strani pa spraševalec/potencialni delodajalec ocenjuje kandidatovo ustreznost za zaposlitev pri njih. Velja za eno izmed najbolj uporabnih orodij za ovrednotenje kandidatov za delovno mesto.

Razgovor v največ primerih poteka osebno, lahko tudi po telefonu ali preko spleta, enkrat ali v več krogih, individualno ali skupinsko. Najpogostejši so individualni razgovori. Kandidata lahko sprašuje več ljudi. Običajno potekajo v več krogih, kjer poglobljeno preverjajo kandidate.

Nekateri poklici imajo posebne vrste "razgovor". Za umetnike je to avdicija, pri kateri je poudarek na umetniškem izražanju posameznika. Za umetniške poklice je značilno, da kandidati prinesejo na razgovor tudi svoj portfolio.

Koraki za dobro pripravo na razgovor

Ali razmišljate o podjetništvu?

Želja po uspehu, vztrajnost, sposobnost učenja na napakah, optimizem, kreativnost, dinamičnost in inovativnost. Se prepoznate v teh lastnostih? So poleg tega vaše želje in cilji usmerjeni k uresničevanju poslovnih priložnosti? Potem imate dobre temelje za vstop v podjetniški svet.

Pogosta vprašanja za bodoče podjetnike

Kaj morate vedeti pred podpisom pogodbe o zaposlitvi?

Zaključujete študij in že imate izbranega delodajalca, pri katerem se boste zaposlili? Preden podpišete pogodbo o zaposlitvi z njim, smo za vas pripravili nekaj napotkov, na katere bodite pozorni pri sklepanju pogodbe. Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi jo natančno preberite in se ne bojte obrniti na delodajalca za dodatna pojasnila vsebine pogodbe.

Pogosta vprašanja o pogodbi o zaposlitvi

Še nekaj napotkov za pisanje CV-ja, motivacijskega pisma in priprave na razgovor