V to kategorijo spadajo:

 • državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva,
 • državljani držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami ali njihovi starši/skrbniki rezidenti RS za davčne namene do začetka izbirnega postopka,

 • državljani držav nečlanic Evropske unije, ki so v Republiki Sloveniji dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo (to ne velja za osebe z zaključeno mednarodno srednjo šolo v RS, ki morajo opraviti postopek priznavanja tujega srednješolskega izobraževanja),

 • osebe s priznanim statusom mednarodne/začasne zaščite in prosilci za mednarodno/začasno zaščito, ki status pridobijo do začetka izbirnega postopka.

Kandidati s posebnimi potrebami oz. posebnim statusom

O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prvem in drugem prijavnem roku prijavno-sprejemnega postopka za vpis v študijsko leto odloča Komisija za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis na Univerzo v Ljubljani na podlagi Pravil za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani.

Prošnjo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom oziroma statusa kandidata s posebnimi potrebami ter ustrezna dokazila vloži kandidat preko informacijskega sistema eVŠ, najkasneje do roka, določenega v Razpisu za vpis.

  Visokošolska prijavno-informacijska služba

  Kontakt

  Univerza v Ljubljani
  p. p. 524, Kongresni trg 12
  1000 Ljubljana

  Telefon: 01 241 85 02
  Telefon: 01 241 85 55
  Telefon: 01 241 85 85

  E-naslov: vpis@uni-lj.si
  E-naslov: admission@uni-lj.si
  E-naslov: recognition@uni-lj.si