Nagrada dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo se podeljuje avtoricam in avtorjem doktorskih del, ki izpolnjujejo kriterije odmevnosti v svoji stroki ter katerih vsebina predstavlja vrhunski dosežek in preboj na znanstvenem ali/in umetniškem področju.

Nagrade se podeljujejo enkrat letno doktorjem znanosti Univerze v Ljubljani za odmevna doktorska dela na naslednjih področjih:

  • naravoslovje, 
  • tehnika, 
  • biomedicina in biotehnika, 
  • humanistika in izobraževanje, 
  • družboslovje, 
  • umetnost. 

Kandidati za nagrado so lahko doktorji znanosti, ki so pridobili znanstveni naslov doktor znanosti na Univerzi v Ljubljani. Na vsakem področju se podeli največ ena nagrada v posameznem letu. Prve nagrade so bile podeljene v letu 2023.

O Ani Mayer Kansky

15. julija 1920 je bila za doktorico filozofije kot prva na slovenskih univerzah promovirana Ana Mayer iz Lož pri Vipavi, poročena Kansky. Med letoma 1914 in 1918 je na dunajski filozofski fakulteti študirala kemijo in fiziko. Zaradi dogodkov, ki so že napovedovali razpad avstro-ogrske monarhije, je dunajska univerza po koncu prve svetovne vojne sprejela odlok, da morajo študentje slovanskih narodnosti zapustiti univerzo, zato je Ana leta 1918 prekinila študij na Dunaju in se vrnila v Ljubljano. Naslednje leto je nadaljevala študij na novoustanovljeni Univerzi v Ljubljani, kjer je začela raziskovati kemijo škroba. Leta 1920 je zagovarjala disertacijo O učinkovanju formalina na škrob in postala prva doktorica znanosti ljubljanske univerze.

Da je bila ženska prva prejemnica doktorata na najstarejši univerzi v Sloveniji, ima pomembno simbolno vrednost, saj je bil v tistih časih akademski svet v močni prevladi moškega spola. To, da je bil prvi doktorski naziv podeljen ženski, je bilo tudi v svetovnem merilu redkost. Ne le, da je bila prva, ki je doktorirala na prvi slovenski univerzi, v zborniku, ki ga je leta 1978 izdala Univerza v Padovi, je bila Ana Kansky uvrščena na 72. mesto žensk na svetu, ki so do leta 1920 prejele naziv doktorice znanosti, kar je gotovo še en izjemen dosežek v svetovnem merilu. Po zagovoru doktorata je postala prva ženska, ki se je na novoustanovljeni univerzi najprej zaposlila kot asistentka. Leta 1922 je odstopila kot raziskovalka ter se v nadaljnji karieri dokazala kot podjetnica.