Vrsta priložnosti

Redna zaposlitev

Organizacija

Trimo, arhitekturne rešitve, d.o.o.

Datum zaključka

6. 6. 2024

Povzetek priložnosti

Redna zaposlitev (0-2 leti delovnih izkušenj) / Full-time (0-2 working experiences)

Opis priložnosti

Vabimo začetnike in tudi izkušene strokovnjake, ki si želijo novih izzivov in osebne rasti

ODGOVORNOSTI IN GLAVNE AKTIVNOSTI:

- Izdelava projektno tehnične dokumentacije.
- Vodenje celotnega projekta od pridobitve naročila do končne predaje naročniku.
- Vodenje projektnih timov notranje in zunanje projektantske mreže
- Nadzor nad izdelavo projektno tehnične dokumentacije z upoštevanjem vseh zakonskih in tehničnih predpisov
- Pridobivanje potrebnih informacij za delo tako od zunanjih strank (arhitekti, ipd.) kot od notranjih deležnikov
- Usklajevanje dokumentacije s proizvodnjo, nabavo in prodajo.
- Upoštevanje vseh tehničnih predpisov in standardov, ki se nanašajo na projekte in izdelava projektnih rešitev
- Iskanje novih rešitev, optimizacija sistemov in detajlov
- Tehnično svetovanje zunajim stankam.

KLJUČNE KOMPETENCE:

- Izobrazba: (univerzitetni) diplomirani inženir gradbeništva (6. ali 7. stopnja).
- Obvezno znanje programskega orodja AutoCAD in BIM okolja.
- Zaželeno poznavanje programskega orodja REVIT, TEKLA, ArchiCAD.
- Dobro znanje angleškega jezika, zaželeno tudi znanje nemškega ali francoskega jezika (ni pogoj).

KARIERNA POT:
- Delo v visoko kvalificiranem in motiviranem Trimo timu z vrhunskimi dosežki pod okriljem mentorja.
- Kakovostna usposabljanja in (nad)gradnja strokovnih kompetenc.
- Dinamični razvoj karierne poti z možnostjo sodelovanja na odgovornih projektih v mednarodnem okolju.