Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

Št.
Magistrski študijski programi
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
1
1 leto
60
2
1 leto
60
3
1 leto
60
4
1 leto
60
5
1 leto
60
6
1 leto
60
7
1 leto
60
8
1 leto
60
9
1 leto
60
10
1 leto
60
11
1 leto
60
12
1 leto
60
13
1 leto
60
14
1 leto
60
15
2 leti
120
16
2 leti
120