Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

Št.
Magistrski študijski programi
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
1
1 leto
60
2
1 leto
60
3
1 leto
60
4
1 leto
60
5
1 leto
60
6
1 leto
60
7
1 leto
60
8
1 leto
60
9
1 leto
60
10
1 leto
60
11
1 leto
60
12
1 leto
60
13
1 leto
60
14
2 leti
120
15
2 leti
120