Programi

Tabela za: Programi

Ime programa

Trajanje v letih

ETCS točke

Nosilec programa

Vrsta študijskega programa

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Biokemija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Gradbeništvo

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Hortikultura

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Športna vzgoja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za šport

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni

Ime programa

Uporabna statistika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za elektrotehniko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Interdisciplinarni

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za upravo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Agronomija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Andragogika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Anglistika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Arheologija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Arhitektura

Trajanje v letih

5

ETCS točke

300

Nosilec programa

Fakulteta za arhitekturo

Vrsta študijskega programa

Enoviti magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Azijske študije

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Biotehnologija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

60

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Dvopredmetni

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni

Ime programa

Denar in finance

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Dentalna medicina

Trajanje v letih

6

ETCS točke

360

Nosilec programa

Medicinska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Enoviti magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Digitalno jezikoslovje

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni interdisciplinarni

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Dramska igra

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Fakulteta za socialno delo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Edukacijske politike

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Ekonomija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Elektrotehnika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za elektrotehniko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Evropske študije

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Evropske študije

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni

Ime programa

Farmacija

Trajanje v letih

5

ETCS točke

300

Nosilec programa

Fakulteta za farmacijo

Vrsta študijskega programa

Enoviti magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Filozofija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Finančna matematika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za matematiko in fiziko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Fizika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za matematiko in fiziko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Fizioterapija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Zdravstvena fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Francistika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Geografija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Geologija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Naravoslovnotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Geotehnologija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Naravoslovnotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Germanistika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Glasbena pedagogika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za glasbo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Glasbena umetnost

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za glasbo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za glasbo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Naravoslovnotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

60

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Hispanistika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Industrijska farmacija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za farmacijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Inkluzivna pedagogika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za glasbo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Italijanistika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

60

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Jedrska tehnika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za matematiko in fiziko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

60

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Kemija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Kemijsko inženirstvo

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Kineziologija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za šport

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Kiparstvo

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Kognitivna znanost

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni interdisciplinarni

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Krajinska arhitektura

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni

Ime programa

Kulturne študije

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za farmacijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

60

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Lesarstvo

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Management

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Management v športu

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Management v športu

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za šport

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Management v upravi

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za upravo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Matematika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za matematiko in fiziko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Medicina

Trajanje v letih

6

ETCS točke

360

Nosilec programa

Medicinska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Enoviti magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Medicinska fizika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za matematiko in fiziko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Mednarodni odnosi

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Mednarodno poslovanje

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Naravoslovnotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Mikrobiologija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Multimedija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Interdisciplinarni

Ime programa

Muzejska pedagogika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Muzikologija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Naravoslovnotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Novinarstvo

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Oblike govora

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Naravoslovnotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Pedagogika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

60

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Dvopredmetni pedagoški

Ime programa

Pedagogika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Pedagoška fizika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za matematiko in fiziko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Pedagoška matematika

Trajanje v letih

5

ETCS točke

300

Nosilec programa

Fakulteta za matematiko in fiziko

Vrsta študijskega programa

Enoviti magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Interdisciplinarni

Ime programa

Podjetništvo

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Polonistika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

60

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Pomoč z umetnostjo

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Pomorstvo

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za pomorstvo in promet

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Poslovna informatika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Poučevanje

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Pravo

Trajanje v letih

5

ETCS točke

300

Nosilec programa

Pravna fakulteta

Vrsta študijskega programa

Enoviti magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Pravo

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Pravna fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Predšolska vzgoja

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Prehrana

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Prevajanje

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

60

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Dvopredmetni

Trajanje v letih

2

ETCS točke

60

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Promet

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za pomorstvo in promet

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Psihologija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Interdisciplinarni

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Zdravstvena fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Religiologija in etika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Teološka fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Rusistika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Dvopredmetni

Ime programa

Sanitarno inženirstvo

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Zdravstvena fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Scensko oblikovanje

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Slikarstvo

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Slovakistika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Slovenistika

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Socialna pedagogika

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Socialno delo

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Fakulteta za socialno delo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Fakulteta za socialno delo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Fakulteta za socialno delo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Fakulteta za socialno delo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Sociologija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za družbene vede

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Sociologija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

60

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Dvopredmetni pedagoški

Ime programa

Sociologija kulture

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

1

ETCS točke

60

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Splošno jezikoslovje

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni

Ime programa

Stavbarstvo

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za strojništvo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Pedagoška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Tehniška varnost

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Teologija

Trajanje v letih

5

ETCS točke

300

Nosilec programa

Teološka fakulteta

Vrsta študijskega programa

Enoviti magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Teologija

Trajanje v letih

2

ETCS točke

60

Nosilec programa

Teološka fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Dvopredmetni pedagoški

Ime programa

Tolmačenje

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za strojništvo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Skupni

Ime programa

Trženje

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Turizem

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Ekonomska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Umetnost giba

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Umetnostna zgodovina

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Urbanizem

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Fakulteta za arhitekturo

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Veterinarstvo

Trajanje v letih

6

ETCS točke

360

Nosilec programa

Veterinarska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Enoviti magistrski

Lastnost programa

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Teološka fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Zdravstvena nega

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Zdravstvena fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Zgodovina

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Zgodovina - pedagoški

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Filozofska fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Pedagoški

Ime programa

Znanost o živalih

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa

Ime programa

Živilstvo

Trajanje v letih

2

ETCS točke

120

Nosilec programa

Biotehniška fakulteta

Vrsta študijskega programa

Magistrski

Lastnost programa