Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta

Št.
Magistrski študijski programi
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
1
2 leti
60
2
2 leti
60
3
2 leti
120
4
2 leti
60
5
2 leti
60
6
2 leti
120
7
2 leti
120
8
2 leti
120
9
2 leti
120
10
2 leti
120
11
2 leti
60
12
2 leti
60
13
2 leti
120
14
2 leti
60
15
2 leti
120
16
2 leti
60
17
2 leti
120
18
2 leti
60
19
2 leti
60
20
2 leti
60
21
2 leti
120
22
2 leti
120
23
2 leti
60
24
2 leti
60
25
2 leti
120
26
2 leti
60
27
2 leti
60
28
2 leti
60
29
2 leti
120
30
2 leti
60
31
2 leti
60
32
2 leti
60
33
2 leti
120
34
2 leti
60
35
Nemščina (dvopredmetni pedagoški)
2 leti
60
36
2 leti
120
37
2 leti
60
38
2 leti
120
39
2 leti
60
40
2 leti
60
41
2 leti
120
42
2 leti
60
43
2 leti
60
44
2 leti
120
45
2 leti
60
46
2 leti
60
47
2 leti
120
48
2 leti
60
49
2 leti
60
50
2 leti
120
51
2 leti
60
52
2 leti
60
53
2 leti
60
54
2 leti
120
55
2 leti
120
56
2
120
57
2 leti
60
58
2 leti
60
59
2 leti
120
60
2 leti
60
61
2 leti
60
62
2 leti
60
63
2 leti
120
64
2 leti
120
65
2 leti
60
66
2 leti
60
67
2 leti
120
68
2 leti
60
69
2 leti
120
70
2 leti
120