Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo

Št.
Magistrski študijski programi
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
1
1 leto
60
2
1 leto
60
3
1 leto
60
4
1 leto
60
5
1 leto
60