Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Kreditne točke (ECTS KT)

3

Status prijave

Zaprta

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vključitev omogočena brez predhodnega preverjanja znanj/dokazovanja pogojev.

Terminska izvedba

Zimski in letni semester

Način izvedbe

Hibridno

Lokacija

Ekonomska fakulteta

Oblike dela

 • Predavanja: 4 ure.
 • Seminar: 8 ur.
 • Druge oblike študija: 39 ur.
 • Samostojno delo: 39 ur.

Način ocenjevanja

Za obštudijsko dejavnost udeleženec prejme oceno opravil/ni opravil na podlagi sodelovanja pri izvedbi in opravljenih praktičnih nalog z ESG podatki.

Vsebina predmeta

 1. Koncepti trajnosti in trajnostnega razvoja v ekonomiji
 2. Trajnostne finance in pomen ESG podatkov
  2.1.1. Tržni vidiki razvoja trajnostnih financ in pomen podatkov o doseganju okoljskih, družbenih in upravljalskih ciljev (v nadaljevanju ESG ciljev)
  2.1.2. Regulativni vidik razvoja trajnostnih financ in podatki o doseganju okoljskih, družbenih in upravljalskih ciljev
  2.1.3. Podatkovni pogled o doseganju okoljskih, družbenih in upravljalskih ciljev od zunaj navznoter: vpliv trajnostnih tveganj na dejavnosti podjetja
  2.1.4. Podatkovni pogled o doseganju okoljskih, družbenih in upravljalskih ciljev od znotraj navzven: vpliv dejavnosti podjetja na dejavnike trajnosti
 3. Podatkovna baza Sustainable Fitch in ostale podatkovne baze o doseganju okoljskih, družbenih in upravljalskih ciljev
  3.1. Predstavitev podatkovnih baz o doseganju okoljskih, družbenih in upravljalskih ciljev
  3.1.1. Pregled ponudnikov tržno dostopnih podatkovnih baz ESG
  3.1.2. Podatkovne baze ESG dostopne v Finančnem laboratoriju in Centralni ekonomski knjižnici
  3.2. Predstavitev podatkovnih baz Sustainable Fitch v povezavi z drugimi bazami
  3.2.1. Fitch ESG Relevance Scores
  3.2.2. Fitch ESG Ratings
  3.2.3. Dostopnost baze za študente EF (FitchWeb in FitchConnect)
 4. Analiza podatkov o doseganju okoljskih, družbenih in upravljalskih ciljev podatkov
  4.1. Kvalitativna uporaba podatkovne baze Sustainable Fitch
  4.2. Kvantitativna uporaba podatkovne baze Sustainable Fitch
  4.3. Rokovanje s podatki in obdelava v statističnem paketu Stata
  4.4. Naloge in interakcija

Cilji in kompetence

Glavni cilj obštudijske aktivnosti je:

 • Seznaniti udeležence s konceptom trajnostnega razvoja
 • Seznaniti udeležence s pomenom nefinančnih informacij za upoštevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih dejavnikov pri investicijskih odločitvah in obvladovanju tveganj
 • Seznaniti udeležence s podatkovnima bazama Sustainable Fitch in Fitch Connect in produktoma Fitch Relevance Scores in Fitch Ratings
 • Spodbuditi kritično presojo udeležencev o doseganju trajnostnih ciljev na podlagi analize podatkov.

Predvideni študijski rezultati

Po opravljeni obštudijski aktivnosti bodo udeleženci razumeli koncept trajnostnega razvoja in pomena informacij za doseganje trajnostnih ciljev na ravni nefinančnih podjetij in finančnih institucij.

Ta znanja so ključna za razumevanje vseh kompleksnosti in izzivov trajnostnega razvoja in zelenega prehoda.

Literatura

 • Schoenmaker, D., & Schramade, W. (2018). Principles of sustainable finance. Oxford University Press. Fitch Ratings. (2021). ESG in Credit - White Paper. Fitch Ratings.
 • Sustainable Fitch. (2022). ESG Rating Methodology. Fitch Ratings.
 • Fitch Solutions. (2020). ESG Relevance Score Data - Methodology and User Guide. Fitch Ratings.
 • Zabkar, V., & Redek, T. (2020). Challenges On the Path Toward Sustainability in Europe. Emerald Publishing Limited. https://books.emeraldinsight.com/page/detail/Challenges-On-the-Path-Toward-Sustainability-in- Europe/?k=9781800439733

Opombe

Obštudijski predmet se izvaja na Ekonomski fakulteti.

Za več informacij kontaktirajte: smiljana.zajec@ef.uni-lj.si