Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Kreditne točke (ECTS KT)

3

Status prijave

Zaprta

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Terminska izvedba

Zimski in letni semester

Način izvedbe

V živo

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Vsebina predmeta

Predmet sestoji iz vadbenega oziroma trenažnega procesa, nadgrajevanja težavnostnih stopenj in v formalna napredovanja v stopnjah osvojenih znanj in veščin. Poleg vadbenih vsebin so zajeta pravila obnašanja v in izven športnih površin, uporaba primerne opreme za vadbo. Predmet zajema tudi zgodovinski pregled, osnovna tekmovalna pravila in uporabo osnovnih rekvizitov.

Cilji in kompetence

 • Poznavanje in razumevanje razlik med pojmoma borilne veščine in borilni športi.
 • Poznavanje osnov sabljanja.
 • Poznavanje in razumevanje osnovnih tekmovalnih pravil, prilagojenih stopnji pridobljenega znanja.
 • Osvojitev pravil obnašanja pri vadbi sabljanja na športnih površinah in v zasebnem življenju.
 • Skozi smiselno urejen, razumljiv in individualno prilagojen program osvojiti, utrditi in nadgraditi osnovne elemente sabljanja in z njimi povezane vidike samoobrambe.
 • Izboljšanje samopodobe, samozavesti in varnosti.

Predvideni študijski rezultati

Skozi smiselno urejen in vsakomur razumljiv program osvojitev in v nadaljevanju sistematična utrditev elementov in spretnosti sabljanja. Poleg rekreativnega fitnesa – večje moči in razgibanosti, izboljšanja drže ter gibalne koordinacije – se pridobi tudi notranja trdnost ter samozavest.

Razumevanje osnovnih načel in zakonitosti športne vadbe, osvojitev osnovnih znanj s področja sabljanja, spoznavanje razlik med pojmom borilne veščine in borilni športi.

Razumevanje principov, načel in zakonitosti športne vadbe na področju sabljanja, samonadzor v nepredvidenih situacijah, učinkovitejše reagiranje v nepredvidenih situacijah.

Razumevanje in povezovanje teorije s praktičnimi izkušnjami, ovrednotenje povezave med teoretičnimi načeli s praktičnim ravnanjem.

Spretnost uporabe literature, uporaba didaktičnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, refleksija na prebrano literaturo in delo v skupini.

Literatura

 • Fleischman, M. (2001). Sabljanje. Samozaložba.
 • Green, M., Houlihan, B. (2005). Elite sport development: policylearningandpoliticalpriorities. London, New York: Routledge.
 • Kovač, M. (2004). Bodi luč. Samozaložba.
 • Maguire, J., A. (2005). Powerandglobal sport: zonesofprestige, emulationandresistance. London, New York: Routledge.
 • Mikić, B. (2001). Kondicijska pripremakaratista i boksera. Tuzla: Univerza u Tuzli, Filozofski fakultet.

Opombe

Oprema: Športna oblačila, brisača, plastenka z vodo.