Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Kreditne točke (ECTS KT)

3

Status prijave

Zaprta

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu. Predznanje ni potrebno.

Terminska izvedba

Zimski in letni semester

Način izvedbe

V živo

Oblike dela

Predavanja, vaje; samostojno delo: študenti samostojno delo deloma opravijo na spletnih platformah in pri igri z roboti.

Način ocenjevanja

Ocenjuje se z ocenama »opravil«/»ni opravil« v skladu s Statutom UL. Ocena se podeli na podlagi izkazanega teoretičnega in praktičnega znanja.

Vsebina predmeta

Osnovna pravila minibridža in bridža. Temelji ocene lista. Uvod v licitacijo in logika v ozadju licitacije. Analiza informacij iz licitacije in atakiranje. Načrtovanje igre. Impas, ekspas, blokiranje in deblokiranje, ohranitev komunikacije, onemogočanje komunikacije med nasprotniki. Verjetnost in sprejemanje odločitev.

Cilji in kompetence

Študent spozna pravila bridža, pridobi osnovno znanje licitacije, odigravanja in igre v obrambi. Sposoben je analize odigranih bordov, pri čemer uporabi znanje kombinatorike v kontekstu licitacije in odigravanja. Sposobnost nastopanja na tekmovanju (v okviru predmeta).

Predvideni študijski rezultati

Študent zna definirati pravila bridža, razume in zna pojasniti namen licitacije. Uporablja matematične zakonitosti pri oceni razdelitve barv. Zna oceniti svoj list na osnovi licitacije. Uporablja matematične zakonitosti v obrambi. Zna oceniti verjetnost za uspeh sprejetih odločitev.

Literatura

  • Melander, Micke, in Malmström, Janne. Bridge: Osnovni Tečaj, Licitacija Pri Bridžu. Bridge zveza Slovenije, 2022, p. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (39 )),

https://www.bridge-zveza.si/PortalGenerator/document.aspx?id=287. ISBN - 978-961-95709-0-6 COBISS.SI-ID - 100087043 

  • Kostrevc, Ljubomir. Igrajmo Bridž: Sistem Precision. 1. natis, Delavska enotnost, 1988.
  • Mollo, Victor in Gardener, Nico. Card Play Technique or The Art of Being Lucky (Master Point Press) 2013 Electronic monograph. Issued also in print format. ISBN 978-1-55494-241-1 (PDF)
  • Mišković, Nenad in Gabrovšek, Nestor. Igrate Li Bridž? Forum; Sportska knjiga, 1984.