Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
  1. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
  2. Razpis za vpis za magistrske študijske programe – 2. stopnja
  3. Razpis za vpis za doktorske študijske programe – 3. stopnja
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je vsako leto objavljen februarja za prihodnje študijsko leto. Kandidati se prijavijo za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v skladu z roki in na način, določenim v Razpisu za vpis na spletnem portalu eVŠ. Prijavno-sprejemni postopek centralizirano za prvi in drugi prijavni rok vodi in izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. 

23. 9. 2021
Prosta vpisna mesta za rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki poteka od 23. 9. do 24. 9. 2021 do 12. ure

23. 9. 2021
Število prijav, omejitve in minimumi za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022 - slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije (DRUGI PRIJAVNI ROK)

14. 9. 2021
Število prijav in omejitve za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022 - slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije (DRUGI PRIJAVNI ROK)

19. 8. 2021
Prosta vpisna mesta v drugem prijavnem roku za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022 - slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije

28. 7. 2021
Število prijav, omejitve in minimumi za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022 - slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije (PRVI PRIJAVNI ROK)

6. 4. 2021
Število prijav (prve želje) in omejitve za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022 - slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije (PRVI PRIJAVNI ROK) so objavljeni na spletnem portalu eVŠ.

9. 2. 2021
Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022.
Spletni informativni dnevi bodo 12. in 13. 2. 2021.
Prijavni rok je od 16. 2. do 19. 3. 2021. Kandidati se prijavijo na spletnem portalu eVŠ.

9. 2. 2021
Spletni informativni dnevi 12. in 3. 2. 2021 - dodatne informacije za visokošolske zavode Univerze v Ljubljani.

20. 1. 2021
Informativna dneva 12. 2. in 13. 2. 2021 na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani.
Fakultete in akademije Univerze v Ljubljani organizirajo 12. 2. in 13. 2. 2021 spletne informativne dneve za bodoče študente.
Za podrobne informacije o predstavitvah naj se dijaki in drugi kandidati za vpis obrnejo na posamezne fakultete in akademije.

18. 11. 2020
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2021/2022 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih.

17. 11. 2020
Vabimo vas, da se udeležite Virtualnega kariernega sejma na www.karierni-sejem.si, kjer se lahko srečate s predstavniki naših fakultet in akademij. Sejem se je začel 16. novembra 2020. Med 23. in 27. novembrom 2020 se lahko udeležite prenosov dogodkov v živo. Posnetki bodo dostopni na portalu še nadaljnjih deset mesecev.

 

Analiza prijave in vpisa za študijsko leto 2019/2020 - splošni in posebni del.

 

SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

 • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
 • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
 • tuji državljani s stalnim bivališčem v R Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene,
 • osebe s priznano mednarodno zaščito. 

 

9. 2. 2021
Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022
Spletni informativni dnevi bodo 12. in 13. 2. 2021.
Prijavni rok je od 16. 2. do 19. 3. 2021. Kandidati se prijavijo na spletnem portalu eVŠ.

20. 1. 2021
Informativni dan za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane: 12. 2. 2021 ob 12.00.
Visokošolska prijavno-informacijska služba organizira spletni informativni dan za zamejske Slovence in tuje državljane.
Informativni dan bo potekal v petek, 12. 2. 2021, s pričetkom ob 12. uri.
Vsi zainteresirani naj se na informativni dan prijavijo na portalu osebnega in profesionalnega razvoja POPR: (zavihek Dijaki / Perspective students).

november 2020
V novembru 2020 organiziramo spletne predstavitve za kandidate, ki prihajajo iz različnih držav. Na predstavitvah dobijo kandidati aktualne informacije o študiju na Univerzi v Ljubljani. Registracija poteka na linku https://www.uni-lj.si/study/news/info-day/. Povezavo prejmejo kandidati na svoj e-mail naslov.

Informacije o prihodu v Slovenijo - Covid-19  (v angleščini).

Vpisna mesta na Univerzi v Ljubljani za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije - študijsko leto 2021/2022

Gradivo za informativni dan za kandidate s tujimi srednješolskimi listinami

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2021/2022 - slovenski državljani

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2021/2022 - slovenski državljani, ki so srednjo šolo končali v tujini, in državljani držav članic Evropske unije

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2021/2022 - slovenski državljani, ki so srednjo šolo končali v tujini, in državljani držav članic Evropske unije

Pravila vrednotenja in vrednotenje srednješolskega uspeha iz tujih spričeval
-    Argentina
-    Avstrija
-    Bolgarija
-    Bosna in Hercegovina
-    Češka
-    Črna gora
-    Evropska matura
-    Finska
-    Francija
-    Hrvaška
-    Indija (v pripravi)
-    Italija
-    Kitajska
-    Madžarska
-    Mednarodna matura
-    Nemčija
-    Nizozemska
-    Norveška
-    Ruska federacija
-    Severna Makedonija
-    Slovaška
-    Srbija
-    Švedska
-    Turčija
-    Ukrajina
-    Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v pripravi)
-    Združene države Amerike

Primeri izračunavanja točkFAQ:

       Kandidati s srednjo šolo v Sloveniji
       Kandidati s srednjo šolo v tujini

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJI DRŽAVLJANI IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE

 • Slovenci brez slovenskega državljanstva
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednjo šolo končali v Sloveniji

 

7. 9. 2021
Razpisana vpisna mesta  v 2. prijavnem roku za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz nečlanic držav Evropske unije za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022

3. 9. 2021
Minimumi za tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) in Slovence brez slovenskega državljanstva - Univerza v Ljubljani, prvi prijavni rok

14. 5. 2021
Število prijav (prve želje) in omejitve vpisa za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022

9. 2. 2021
Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022
Spletni informativni dnevi bodo 12. in 13. 2. 2021.
Prijavni rok je od 16. 2. do 20. 4. 2021. Kandidati se prijavijo na spletnem portalu eVŠ.

20. 1. 2021
Informativni dan za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane: 12. 2. 2021 ob 12.00.
Visokošolska prijavno-informacijska služba organizira spletni informativni dan za zamejske Slovence in tuje državljane.
Informativni dan bo potekal v petek, 12. 2. 2021, s pričetkom ob 12. uri.
Vsi zainteresirani naj se na informativni dan prijavijo na portalu osebnega in profesionalnega razvoja POPR: (zavihek Dijaki / Perspective students).

4. 12. 2020
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) za vpis na Univerzo v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022

november 2020
V novembru 2020 organiziramo spletne predstavitve za kandidate, ki prihajajo iz različnih držav. Na predstavitvah dobijo kandidati aktualne informacije o študiju na Univerzi v Ljubljani. Registracija poteka na linku https://www.uni-lj.si/study/news/info-day/. Povezavo prejmejo kandidati na svoj e-mail naslov. 

Informacije o prihodu v Slovenijo - Covid-19  (v angleščini)

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2021/2022

Gradivo za informativni dan za kandidate s tujimi srednješolskimi listinami

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2021/2022 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2021/2022 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Minimumi za pretekla leta - tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva (v tabeli se uporabljene krastice: EM - enoviti magistrski študijski program druge stopnje, UN - univerzitetni študijski program, VS - visokošolski strokovni študijski program) - tabela ni namenjana tiskanju

Sporazumi o sodelovanju na področju izobraževanja:
- Bosna in Hercegovina
-
Črna Gora
-
Kosovo
-
Severna Makedonija
-
Srbija

 

Pravila vrednotenja in vrednotenje srednješolskega uspeha iz tujih spričeval
-    Argentina
-    Avstrija
-    Bolgarija
-    Bosna in Hercegovina
-    Češka
-    Črna gora
-    Evropska matura
-    Finska
-    Francija
-    Hrvaška
-    Indija (v pripravi)
-    Italija
-    Kitajska
-    Madžarska
-    Mednarodna matura
-    Nemčija
-    Nizozemska
-    Norveška
-    Ruska federacija
-    Severna Makedonija
-    Slovaška
-    Srbija
-    Švedska
-    Turčija
-    Ukrajina
-    Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v pripravi)
-    Združene države Amerike

Primeri izračunavanja točk

FAQ:
 
Kandidati s srednjo šolo v tujini

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 2. 2021
Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis na Univerzo v Ljubljani - študijsko leto 2021/2022 (velja od 12. 2. 2021)

Univerza v Ljubljani
Visokošolska prijavno-informacijska služba
p. p. 524, 1001 Ljubljana
Kongresni trg 12


Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za slovenske državljane – uradne ure:

PONEDELJEK - ČETRTEK: 9:00 do 11:00, 14:00 do 15:00
PETEK: 9:00 do 11:00 

SPLETNO SVETOVANJE: OB SREDAH OD 13.00 DO 14.30 PO PREDHODNI PRIJAVI NA PORTALU POPR https://popr.uni-lj.si/unauth


Lea Žitnik
Tel.: 01 2418 555
E-mail:

Stane Petrič
Tel: 01 2418 502
E-mail:


Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za tuje državljane in slovenske državljane s srednjo šolo v tujini – uradne ure:

pO TELEFONU: PONEDELJEK - PETEK OD 9.00 DO 11.00 IN OD 12.00 DO 15.00 (OD FEBRUARJA DO OKTOBRA)
TELEFON: +386 1 2418 585, +386 1 2418 586

SPLETNO SVETOVANJE: OB SREDAH OD 13.00 DO 14.30 PO PREDHODNI PRIJAVI NA PORTALU POPR https://popr.uni-lj.si/unauth

E-NASLOV:


Minimumi za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije od leta 1997 (v tabeli so uporabljene kratice visokošolskih zavodov) - tabela ni namenjena tiskanju

2020/2021
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2019/2020
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2018/2019
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2017/2018
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2016/2017
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2015/2016
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2014/2015
1. prijavni rok
2. prijavni rok

Podatki so prikazani v grafih od študijskega leta 1997/1998 naprej.

Razpisana mesta po načinu študija - Republika Slovenija
Razpisana mesta po vrsti študija - Republika Slovenija

Prijave (1. želja, 1. prijavni rok) po načinu študija - Republika Slovenija
Prijave (1. želja, 1. prijavni rok) po vrsti študija - Republika Slovenija

Sprejeti v 1. prijavnem roku po načinu študija - Republika Slovenija
Sprejeti v 1. prijavnem roku po vrsti študija - Republika Slovenija

Vpisani v 1. letnik - Republika Slovenija