Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
  1. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
  2. Razpis za vpis v magistrske študijske programe
  3. Razpis za vpis za doktorske študijske programe – 3. stopnja
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je vsako leto objavljen februarja za prihodnje študijsko leto. Kandidati se prijavijo za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v skladu z roki in na način, določenim v Razpisu za vpis na spletnem portalu eVŠ. Prijavno-sprejemni postopek centralizirano za prvi in drugi prijavni rok vodi in izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. 

31.1. 2024
Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025.
Prvi prijavni rok za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva bo potekal od 20. februarja do 20. marca 2024.

23. 11. 2023
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2024/2025 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih.

21. 9. 2023 
Prosta vpisna mesta v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024

20. 9. 2023
Število prijav, omejitve vpisa, število sprejetih in minimumi v 2. prijavnem roku za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije.

12. 9. 2023
Število prijav, omejitve vpisa, število sprejetih in minimumi v 2. prijavnem roku za Slovence brez slovenskega državljanstva 

30. 8. 2023
Število prijav in omejitve vpisa
 v 2. prijavnem roku:
slovenski državljani in državljani držav Evropske unije,
Slovenci brez slovenskega državljanstva.

18. 8. 2023
Prosta vpisna mesta
v 2. prijavnem roku:
- slovenski državljani in državljani držav Evropske unije,
- Slovenci brez slovenskega državljanstva.

3. 8. 2023
Število prijav, omejitve vpisa, število sprejetih in minimumi v 1. prijavnem roku za Slovence brez slovenskega državljanstva 

19. 7. 2023
Število prijav, omejitve vpisa, število sprejetih in minimumi v 1. prijavnem roku za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije

31. 5. 2023
Število prijav in omejitve vpisa v 1. prijavnem roku za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije - dopolnjeno s povečanimi vpisnimi mesti (UL AG Glasbena umetnost, UL FGG Geodetsko inženirstvo in upravljanje nepremičnin, UL FPP Prometna tehnologija in transportna logistika, UL FRI in FMF Računalništvo in matematika, UL FF Prevajalstvo - dvopredmetna smer Slovenščina-angleščina, UL MF Medicina, UL TEOF Človek in medsebojni odnosi, smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje (Ljubljana), UM Splošna medicina. Pri vseh programih so se povečala vpisna mesta za redni študij).

7. 4. 2023
Število prijav in omejitve vpisa
v 1. prijavnem roku:
- slovenski državljani in državljani držav Evropske unije,
- Slovenci brez slovenskega državljanstva.

22. 3. 2023
Spremenjeni vpisni pogoji za poklicne maturante za vpis v univerzitetne študijske programe na Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem. Prvi prijavni rok za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva je podaljšan do 27. 3. 2023.

15. 3. 2023
Popravek vezan na podaljšanje prvega prijavnega roka do 27. 3. 2023: Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2023/2024 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih.

3. 2. 2023
Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024.
Prvi prijavni rok za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva bo potekal od 17. februarja do 27. marca 2023 (podaljšanje za teden dni).

23. 11. 2022
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2023/2024 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih.

SLOVENSKI DRŽAVLJANI, DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU IN SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

 • državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva,

 • državljani držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami ali njihovi starši/skrbniki rezidenti RS za davčne namene do začetka izbirnega postopka,

 • državljani držav nečlanic Evropske unije, ki so v Republiki Sloveniji dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo (to ne velja za osebe z zaključeno mednarodno srednjo šolo v RS, ki morajo opraviti postopek priznavanja tujega srednješolskega izobraževanja),

 • osebe s priznanim statusom mednarodne/začasne zaščite in prosilci za mednarodno/začasno zaščito, ki status pridobijo do začetka izbirnega postopka.

29. 1. 2024 
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2024/2025 - slovenski državljani in državljani držav članic EU s srednjo šolo v Sloveniji 

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2024/2025 - slovenski državljani s srednjo šolo v tujini, državljani držav članic EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2024/2025 - slovenski državljani, ki so srednjo šolo končali v tujini, državljani držav članic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva

25. 1. 2024
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis na Univerzo v Ljubljani v študijskem letu 2024/2025 za državljane držav nečlanic Evropske unije

Primeri izračunavanja točk

Pravila vrednotenja in vrednotenje srednješolskega uspeha iz tujih spričeval
-    Argentina
-    Avstrija
-    Bolgarija
-    Bosna in Hercegovina
-    Češka
-    Črna gora
-    Evropska matura
-    Finska
-    Francija
-    Hrvaška
-    Italija
-    Kitajska
-    Madžarska
-    Mednarodna matura
-    Nemčija
-    Nizozemska
-    Norveška
-    Ruska federacija
-    Severna Makedonija
-    Slovaška
-    Srbija
-    Švedska
-    Turčija
-    Ukrajina
-    Združene države Amerike


FAQ:

      Pogosta vprašanja
      Kandidati s srednjo šolo v tujini

DRŽAVLJANI IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE

 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini

29. 1. 2024 
Prijavno-sprejemni postopek
 za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2024/2025 - državljani držav nečlanic Evropske unije 

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2024/2025 - državljani držav nečlanic Evropske unije 

25. 1. 2024 
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis na Univerzo v Ljubljani v študijskem letu 2024/2025 za državljane držav nečlanic Evropske unije

Razpisana mesta, število prijav, omejitve, število sprejetih in minimumi za pretekla leta
Minimumi za pretekla leta - tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva do študijskega leta 2021/2022.
S študijskim letom 2022/2023 so mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva razpisana ločeno. Minimumi za Slovence brez slovenskega državljanstva so od študijskega leta 2022/2023 objavljeni v zavihku Mesta, prijave, omejitve in minimumi za pretekla leta
V tabeli se uporabljene krastice: EM - enoviti magistrski študijski program druge stopnje, UN - univerzitetni študijski program, VS - visokošolski strokovni študijski program) - tabela ni namenjana tiskanju

Sporazumi o sodelovanju na področju izobraževanja
- Bosna in Hercegovina
- Črna gora
- Kosovo
- Severna Makedonija
- Srbija

Pravila vrednotenja in vrednotenje srednješolskega uspeha iz tujih spričeval
Pravila vrednotenja in vrednotenje srednješolskega uspeha iz tujih spričeval
-    Argentina
-    Avstrija
-    Bolgarija
-    Bosna in Hercegovina
-    Češka
-    Črna gora
-    Evropska matura
-    Finska
-    Francija
-    Hrvaška
-    Italija
-    Kitajska
-    Madžarska
-    Mednarodna matura
-    Nemčija
-    Nizozemska
-    Norveška
-    Ruska federacija
-    Severna Makedonija
-    Slovaška
-    Srbija
-    Švedska
-    Turčija
-    Ukrajina
-    Združene države Amerike

Primeri izračunavanja točk

FAQ:
Kandidati s srednjo šolo v tujini

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerza v Ljubljani
Visokošolska prijavno-informacijska služba
p. p. 524, 1001 Ljubljana
Kongresni trg 12

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za slovenske državljane

Uradne ure:
- po telefonu: ponedeljek–petek: od 9:00 do 15:00
- osebno: sreda: od 9.00 do 15.00

Spletno svetovanje: ob sredah od 13.00 do 14.30 po predhodni prijavi na portalu POPR https://popr.uni-lj.si/unauth

Lea Žitnik
Tel.: 01 2418 555
E-naslov:

Stane Petrič
Tel: 01 2418 502
E-naslov:

 

Svetovanje za podporo pri izbiri študija

dr. Sabina Žnidaršič
Tel.: 01 2418 586
GSM: 030 641 640
E-naslov: 

Spletno svetovanje: po predhodni prijavi na portalu POPR https://popr.uni-lj.si/unauth

 

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za tuje državljane in slovenske državljane s srednjo šolo v tujini

Uradne ure:
- po telefonu: ponedeljek–petek: od 9:00 do 15:00
- osebno: sreda: od 9.00 do 15.00

Telefon: +386 1 2418 585

Spletno svetovanje: ob sredah od 13.00 do 14.30 po predhodni prijavi na portalu POPR https://popr.uni-lj.si/unauth

E-naslova:
- za vprašanja o prijavno-sprejemnem postopku
- za vprašanja o postopku priznavanja tujih srednješolskih listin

Minimumi za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije od leta 1997 ter minimumi za Slovence brez slovenskega državljanstva (skupni rok do vključno 2021/2022) ter minimumi za Slovence brez slovenskega državljanstva od leta 2022 (v tabeli so uporabljene kratice visokošolskih zavodov) - tabela ni namenjena tiskanju

ŠTEVILO RAZPISANIH MEST, OMEJITVE, ŠTEVILO SPREJETIH IN MINIMUMI

2023/2024
Slovenski državljani in državljani držav Evropske unije: 1. prijavni rok
Slovenski državljani in državljani držav Evropske unije: 2. prijavni rok
Slovenci brez slovenskega državljanstva: 1. prijavni rok
Slovenci brez slovenskega državljanstva: 2. prijavni rok

2022/2023
Slovenski državljani in državljani držav Evropske unije: 1. prijavni rok
Slovenski državljani in državljani držav Evropske unije: 2. prijavni rok
Slovenci brez slovenskega državljanstva: 1. prijavni rok
Slovenci brez slovenskega državljanstva: 2. prijavni rok
Prijavni rok za razseljene osebe z začasno zaščito iz Ukrajine

2021/2022
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2020/2021
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2019/2020
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2018/2019
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2017/2018
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2016/2017
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2015/2016
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2014/2015
1. prijavni rok
2. prijavni rok

Podatki so prikazani v grafih od študijskega leta 1997/1998 naprej.

Razpisana mesta po načinu študija - Republika Slovenija
Razpisana mesta po vrsti študija - Republika Slovenija

Prijave (1. želja, 1. prijavni rok) po načinu študija - Republika Slovenija
Prijave (1. želja, 1. prijavni rok) po vrsti študija - Republika Slovenija

Sprejeti v 1. prijavnem roku po načinu študija - Republika Slovenija
Sprejeti v 1. prijavnem roku po vrsti študija - Republika Slovenija

Vpisani v 1. letnik - Republika Slovenija