Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
  1. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
  2. Razpis za vpis za magistrske študijske programe – 2. stopnja
  3. Razpis za vpis za doktorske študijske programe – 3. stopnja
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2022
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je vsako leto objavljen februarja za prihodnje študijsko leto. Kandidati se prijavijo za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v skladu z roki in na način, določenim v Razpisu za vpis na spletnem portalu eVŠ. Prijavno-sprejemni postopek centralizirano za prvi in drugi prijavni rok vodi in izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. 

20. 9. 2022
Število sprejetih in minimumi za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za slovenske državljane in državljane držav, članic Evropske unije - DRUGI PRIJAVNI ROK.

2. 9. 2022
Število prijav in omejitve v drugem prijavnem roku - za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za slovenske državljane in državljane držav, članic Evropske unije (popravljena prosta mesta na UL FPP Prometna tehnologija in transportna logistika VS)

31. 8. 2022
Število prijav in omejitve v drugem prijavnem roku - za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za slovenske državljane in državljane držav, članic Evropske unije (popravljena prosta mesta na UL BF Lesarsko inženirstvo VS in Lesarstvo UN)

29. 8. 2022
Število prijav in omejitve v drugem prijavnem roku - za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za slovenske državljane in državljane držav, članic Evropske unije

29. 8. 2022
Število prijav in omejitve v drugem prijavnem roku - za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za Slovence brez slovenskega državljanstva

18. 8. 2022
Prosta vpisna mesta v drugem prijavnem roku - za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za za slovenske državljane in državljane držav, članic Evropske unije

18. 8. 2022
Prosta vpisna mesta v drugem prijavnem roku - za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za Slovence brez slovenskega državljanstva

3. 8. 2022
Število sprejetih in minimumi za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za Slovence brez slovenskega državljanstva - PRVI PRIJAVNI ROK

20. 7. 2022
Število sprejetih in minimumi za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za slovenske državljane in državljane držav, članic Evropske unije - PRVI PRIJAVNI ROK.

13. 5. 2022
Število prijav (1. želja) in omejitve vpisa (povečana vpisna mesta na programih UL redni študij: FKKT Biokemija na 50 mest, NTF Oblikovanje tekstilij in oblačil na 33 mest in FGG Operativno gradbeništvo na 79 mest) za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za slovenske državljane in državljane držav, članic Evropske unije - PRVI PRIJAVNI ROK.

11. 5. 2022
Informacije za kandidate iz Ukrajine.

6. 4. 2022
Informacije za kandidate iz Ukrajine:

Kandidatke in kandidati za študij

 • Na naši spletni strani https://www.uni-lj.si/ lahko najdete vse informacije v zvezi s študijem na Univerzi v Ljubljani.
 • Informacije o razpisanih študijskih programih, trajanju študija, vpisnih pogojih, številu razpisanih mest, načinu študija so na voljo v razpisih za vpis v študijske programe Univerze v Ljubljani.
 • Prijavo za vpis in priznavanje morate oddati prek spletnega portala eVŠ.
 • Video napotki o načinu prijave.
 • Tehnična pomoč pri izpolnjevanju prijave: , +386 1 478 85 90.
 • Nudimo vam tudi spletno svetovanje v zvezi s prijavno-sprejemnim postopkom za vpis na dodiplomski in enovit magistrski študij. Za termin pišite na .

Možnost vključitve v študij v okviru izmenjave

 • Študentke in študenti se lahko vključite v študij že v tem študijskem letu kot izmenjalni ali gostujoči študenti. Pri tem je pogoj, da imate status študenta v Ukrajini.
 • Za več informacij pišite na .

Druge možnosti za vključitev

 • Prav tako se lahko vključite tudi v različne poletne šole ter druge oblike vseživljenjskega izobraževanja.

1. 4. 2022
Število prijav (1. želja) in omejitve vpisa za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za slovenske državljane in državljane držav, članic Evropske unije - PRVI PRIJAVNI ROK.

Število prijav (1. želja) in omejitve vpisa za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za Slovence brez slovenskega državljanstva - PRVI PRIJAVNI ROK.

31. 1. 2022
Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023.
Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik za Slovence, za državljane držav članic Evripske unije in za Slovence brez slovenskega državljanstva bo potekal od 15. februarja do 18. marca 2022.

23. 11. 2021
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2022/2023 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih.

SLOVENSKI DRŽAVLJANI, DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU IN SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

 • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
 • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
 • tuji državljani s stalnim bivališčem v R Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene,
 • osebe s priznano mednarodno zaščito,
 • Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki so srednješolsko izovraževanje končali v Slovenij ali v tujini. 

 

14. 3. 2022
Novi kontakti za pomoč pri oddaji prijave.

10. 2. 2022
Spletni informativni dan za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane bo 11. 2. 2022 ob 12.00 na Zoom povezavi https://uni-lj-si.zoom.us/j/99780341150.
V okviru predstavitve vam bomo predstavili postopek prijave na študij za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter postopek priznavanja srednješolskega izobraževanja, informacije glede ureditve dovoljenja za prebivanje v Sloveniji, možnosti bivanja v Študentskem domu, zdravstveno zavarovanje ter možnosti štipendiranja in učenja slovenščine.
Predstavitev bo potekala v slovenskem jeziku, ppt predstavitev bo pripravljena dvojezično - v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Informacije o prihodu v Slovenijo - Covid-19  (v angleščini).

Vpisna mesta na Univerzi v Ljubljani za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije - študijsko leto 2022/2023

Vpisna mesta na Univerzi v Ljubljani za Slovence brez slovenskega državljanstva - študijsko leto 2022/2023

Gradivo za informativni dan za kandidate s tujimi srednješolskimi listinami

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2022/2023 - slovenski državljani in Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki so srednjo šolo končali v Sloveniji

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2022/2023 - slovenski državljani, ki so srednjo šolo končali v tujini, državljani držav članic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki so srednjo šolo končali v tujini

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2022/2023 - slovenski državljani, ki so srednjo šolo končali v tujini, državljani držav članic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki so srednjo šolo končali v tujini

Pravila vrednotenja in vrednotenje srednješolskega uspeha iz tujih spričeval
-    Argentina
-    Avstrija
-    Bolgarija
-    Bosna in Hercegovina
-    Češka
-    Črna gora
-    Evropska matura
-    Finska
-    Francija
-    Hrvaška
-    Indija (v pripravi)
-    Italija
-    Kitajska
-    Madžarska
-    Mednarodna matura
-    Nemčija
-    Nizozemska
-    Norveška
-    Ruska federacija
-    Severna Makedonija
-    Slovaška
-    Srbija
-    Švedska
-    Turčija
-    Ukrajina
-    Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v pripravi)
-    Združene države Amerike

Primeri izračunavanja točkFAQ:

      Pogosta vprašanja
      Kandidati s srednjo šolo v tujini

TUJI DRŽAVLJANI IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE

 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednjo šolo končali v Sloveniji

 

 

 

5. 9. 2022
Prosta vpisna mesta v drugem prijavnem roku - za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za državljane držav nečlanic Evropske unije

1. 9. 2022
Število sprejetih in minimumi - tujci (državljani držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2022/2023.

15. 6. 2022
Vpisna mesta, število prijav in omejitev vpisa - tujci (državljani držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2022/2023.

13. 5. 2022
Vpisna mesta in število prijav - tujci (državljani držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2022/2023.

14. 3. 2022
Novi kontakti za pomoč pri oddaji prijave.

10. 2. 2022
Spletni informativni dan za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane bo 11. 2. 2022 ob 12.00 na Zoom povezavi https://uni-lj-si.zoom.us/j/99780341150.
V okviru predstavitve vam bomo predstavili postopek prijave na študij za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter postopek priznavanja srednješolskega izobraževanja, informacije glede ureditve dovoljenja za prebivanje v Sloveniji, možnosti bivanja v Študentskem domu, zdravstveno zavarovanje ter možnosti štipendiranja in učenja slovenščine.
Predstavitev bo potekala v slovenskem jeziku, ppt predstavitev bo pripravljena dvojezično - v slovenskem in angleškem jeziku.

27. 12. 2021
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) za vpis na Univerzo v Ljubljani v študijskem letu 2022/2023

 

Informacije o prihodu v Slovenijo - Covid-19  (v angleščini)

Vpisna mesta za tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2022/2023

Gradivo za informativni dan za kandidate s tujimi srednješolskimi listinami

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2022/2023 - tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2022/2023 - tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Minimumi za pretekla leta - tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva do študijskega leta 2021/2022.
S študijskim letom 2022/2023 so mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva razpisana ločeno. Minimumi za Slovence brez slovenskega državljanstva so od študijskega leta 2022/2023 objavljeni v zavihku Minimumi za pretekla leta
V tabeli se uporabljene krastice: EM - enoviti magistrski študijski program druge stopnje, UN - univerzitetni študijski program, VS - visokošolski strokovni študijski program) - tabela ni namenjana tiskanju

Sporazumi o sodelovanju na področju izobraževanja:
- Bosna in Hercegovina
-
Črna gora
-
Kosovo
-
Severna Makedonija
-
Srbija

 

Pravila vrednotenja in vrednotenje srednješolskega uspeha iz tujih spričeval
-    Argentina
-    Avstrija
-    Bolgarija
-    Bosna in Hercegovina
-    Češka
-    Črna gora
-    Evropska matura
-    Finska
-    Francija
-    Hrvaška
-    Indija (v pripravi)
-    Italija
-    Kitajska
-    Madžarska
-    Mednarodna matura
-    Nemčija
-    Nizozemska
-    Norveška
-    Ruska federacija
-    Severna Makedonija
-    Slovaška
-    Srbija
-    Švedska
-    Turčija
-    Ukrajina
-    Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v pripravi)
-    Združene države Amerike

Primeri izračunavanja točk

FAQ:
 
Kandidati s srednjo šolo v tujini

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 5. 2022
Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani - študijsko leto 2022/2023 (velja od 24. 5. 2022).

10. 5. 2022
Sprejet je bil nov Zakon o urejanju položaja študentov (ZUPŠ-1), ki je med drugim posegel v ureditev 69.a člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki ureja položaj študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom. Med kategorije študentov s posebnimi potrebami so tako vključeni tudi študenti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja. Pri študentih s posebnim statusom sta dodani dve novi kategoriji, in sicer študenti trenerji in študenti priznani kulturniki.

Novo dodane kategorije se upoštevajo že v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2022/2023.

Kandidati, ki želijo zaprositi za posebni status v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v študijskem letu 2022/2023, lahko oddajo dokazila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in posebnim statusom v roku, kot ga določa Razpis za vpis. Za prvi prijavni rok za slovenske državljane in državljane EU je rok za oddajo dokazil 20. junij 2022.

Navodila (pdf) za oddajo prošnje za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku.

10. 2. 2022
Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis na Univerzo v Ljubljani - študijsko leto 2022/2023 (velja od 11. 2. 2022 do 23. 5. 2022).

Univerza v Ljubljani
Visokošolska prijavno-informacijska služba
p. p. 524, 1001 Ljubljana
Kongresni trg 12

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za slovenske državljane

Uradne ure:
Ponedeljek–petek: od 9:00 do 15:00
 

Spletno svetovanje: ob sredah od 13.00 do 14.30 po predhodni prijavi na portalu POPR https://popr.uni-lj.si/unauth

Lea Žitnik
Tel.: 01 2418 555
E-naslov:

Stane Petrič
Tel: 01 2418 502
E-naslov:

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za tuje državljane in slovenske državljane s srednjo šolo v tujini

Uradne ure:
Ponedeljek–petek: od 9.00 do 15.00 (od februarja do oktobra)
Telefon: +386 1 2418 585, +386 1 2418 586

Spletno svetovanje: ob sredah od 13.00 do 14.30 po predhodni prijavi na portalu POPR https://popr.uni-lj.si/unauth

E-naslov:


Minimumi za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije od leta 1997 ter minimumi za Slovence brez slovenskega državljanstva od leta 2022 (v tabeli so uporabljene kratice visokošolskih zavodov) - tabela ni namenjena tiskanju

2022/2023
Slovenski državljani in državljani držav Evropske unije: 1. prijavni rok
Slovenski državljani in državljani držav Evropske unije: 2. prijavni rok
Slovenci brez slovenskega državljanstva: 1. prijavni rok
Slovenci brez slovenskega državljanstva: 2. prijavni rok - ni bilo omejitev

2021/2022
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2020/2021
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2019/2020
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2018/2019
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2017/2018
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2016/2017
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2015/2016
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2014/2015
1. prijavni rok
2. prijavni rok

Podatki so prikazani v grafih od študijskega leta 1997/1998 naprej.

Razpisana mesta po načinu študija - Republika Slovenija
Razpisana mesta po vrsti študija - Republika Slovenija

Prijave (1. želja, 1. prijavni rok) po načinu študija - Republika Slovenija
Prijave (1. želja, 1. prijavni rok) po vrsti študija - Republika Slovenija

Sprejeti v 1. prijavnem roku po načinu študija - Republika Slovenija
Sprejeti v 1. prijavnem roku po vrsti študija - Republika Slovenija

Vpisani v 1. letnik - Republika Slovenija