Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Prijavno - sprejemni postopek za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je vsako leto objavljen 1. februarja za prihodnje študijsko leto. Kandidati se prijavijo za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v skladu z roki in na način, določenim v Razpisu za vpis na spletnem portalu eVŠ. Prijavno-sprejemni postopek centralizirano za prvi in drugi prijavni rok vodi in izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. 

23. 9. 2019
Število sprejetih in minimumi za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2019/2020 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - DRUGI PRIJAVNI ROK

6. 9. 2019
Število prijav in omejitve v 2. prijavnem roku za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2019/2020 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije
21. 8. 2019
Prosta vpisna mesta v 2. prijavnem roku za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2019/2020 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije

25. 7. 2019
Število sprejetih in minimumi za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2019/2020 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - PRVI PRIJAVNI ROK

18. 4. 2019
Število prijav (prve želje) in omejitve vpisa za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2019/2020 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - PRVI PRIJAVNI ROK

1. 2. 2019
Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020.
Prvi prijavni rok traja od 12. februarja do 18. marca 2019. Kandidati se prijavijo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/.

5. 12. 2018
Rokovnik prijavno-sprejemnih postopkov v študijskem letu 2019/2020 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih

26. 2. 2019
Analiza prijave in vpisa - študijsko leto 2018/2019

SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

 • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
 • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
 • tuji državljani s stalnim bivališčem v R Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene,
 • osebe s priznano mednarodno zaščito. 


Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2019/2020 - slovenski državljani, ki so v tujini končali srednjo šolo, in državljani držav članic Evropske unije

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2019/2020 - slovenski državljani

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2019/2020 - slovenski državljani, ki so v tujini končali srednjo šolo, in državljani držav članic Evropske unije

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

Primeri izračunavanja točk


FAQ:

       Kandidati s srednjo šolo v Sloveniji
       Kandidati s srednjo šolo v tujini

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJI DRŽAVLJANI IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE

 • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini, 
 • tuji državljani, ki so srednjo šolo končali v Sloveniji 

 

 

 

Prosta vpisna mesta na Univerzi v Ljubljani v drugem prijavnem roku za za tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije in Slovence brez slovenskega državljanstva - študijsko leto 2019-2020.
Drugi prijavni rok poteka od 11. do 13. septembra 2019. Na spletnem portalu eVŠ se lahko prijavijo kandidati,  ki se v izbirnem postopku prvega prijavnega roka niso uvrstili v nobenega od v prijavi navedenih študijskih programov bodisi zaradi neizpolnjevanja vpisnih pogojev, bodisi zaradi premajhnega števila točk v primeru omejitve vpisa. Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila, pošljejo fakulteti, priporočeno po pošti, do 14. septembra 2019 natisnjen in podpisan prijavni obrazec ter zahtevana dokazila .

Število sprejetih in minimumi  za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2019/2020 za tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije in Slovence brez slovenskega državljanstva - študijsko leto 2019-2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/ objavil razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2019/2020. Rok prijave je do vključno 30. 9. 2019.

Število prijav (prve želje) in omejitve vpisa za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2019/2020 za tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije in Slovence brez slovenskega državljanstva - študijsko leto 2019-2020

Število prijav tujih državljanov iz držav nečlanic Evropske unije in Slovencev brez slovenskega državljanstva - študijsko leto 2019-2020

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2019/2020 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2019/2020 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Število prijav Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov iz držav nečlanic Evropske unije za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2018/2019

Sporazumi o sodelovanjuna področju izobraževanja:
- Bosna in Hercegovina
- Črna Gora
- Kosovo
- Makedonija
- Srbija

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

Primeri izračunavanja točk

 

FAQ:
 
Kandidati s srednjo šolo v tujini

 

Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis na Univerzo v Ljubljani - študijsko leto 2019/2020

Univerza v Ljubljani
Visokošolska prijavno-informacijska služba
p. p. 524, 1001 Ljubljana
Kongresni trg 12


Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za slovenske državljane – uradne ure:

 PONEDELJEK - ČETRTEK: 9:00 do 11:00, 14:00 do 15:00
 PETEK: 9:00 do 11:00

Lea Žitnik
Tel.: 01 2418 555
E-mail:

Stane Petrič
Tel: 01 2418 502
E-mail:


Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za tuje državljane in slovenske državljane s srednjo šolo v tujini – uradne ure:

 OSEBNO: PONEDELJEK - PETEK OD 9.00 DO 11.00

 pO TELEFONU: PONEDELJEK - PETEK OD 12.00 DO 15.00

 TELEFON: +386 1 2418 585, +386 1 2418 586

 E-NASLOV: