Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Prijavno - sprejemni postopek za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je vsako leto objavljen 31. januarja ali 1. februarja za prihodnje študijsko leto. Kandidati se prijavijo za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v skladu z roki in na način, določenim v Razpisu za vpis na spletnem portalu eVŠ. Prijavno-sprejemni postopek centralizirano za prvi in drugi prijavni rok vodi in izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. 

24. 9. 2020
Razpisana vpisna mesta v Roku za za zapolnitev še prostih vpisnih mest na Univerzi v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani v tem roku razpisuje samo mesta za IZREDNI študij.
Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest poteka od 24. do 25. septembra 2020 do 12. ure.

23. 9. 2020
Število sprejetih in minimumi za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 2. PRIJAVNI ROK

7. 9. 2020
Število prijav in omejitve za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 2. PRIJAVNI ROK

19. 8. 2020
Prosta vpisna mesta v drugem prijavnem roku za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije. Drugi prijavni rok bo potekal od 20. do 28. avgusta 2020. Kandidati se prijavijo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/.

23. 7. 2020
Število sprejetih in minimumi za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 1. PRIJAVNI ROK

16. 6. 2020
Število prijav in omejitve za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 1. PRIJAVNI ROK

25. 5. 2020
Prvi prijavni rok se bo zaključil 9. junija 2020.
V Uradnem listu RS, št. 74/20 z dne 21. 5. 2020 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki začne veljati 1. 6. 2020. Glede na tek materialnih rokov to pomeni, da je osmi dan od dneva prenehanja ukrepov 9. 6. 2020.

19. 5. 2020
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka na razpis vezanih aktivnosti - se sproti posodablja

9. 4. 2020
V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS. Ko bodo znani novi roki, jih bomo objavili na spletni strani.

8. 4. 2020
Analiza prijave in vpisa
za študijsko leto 2019/2020 - splošni in posebni del.

17. 3.  2020
Zaradi izrednih razmer ob pojavu epidemije korona virusa se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik in za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020.

Kot pravočasna se upošteva:
-   prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in
-   prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.

10. 3. 2020
Vse kandidate za vpis, ki v teh dneh oddajajo prijavo za študij in se želijo osebno informirati ali prinesti prijavni obrazec in dokazila v Visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze v Ljubljani prosimo, da v izogib možnosti prenašanja okužb prijavni obrazec in dokazila pravočasno pošljejo priporočeno po pošti.

Kandidati s tujo listino: skladno z napotki Univerze v Ljubljani v zvezi z omejevanjem širjenja okužb s korona virusom in varovanja zdravja se z 10. marcem 2020 do preklica odpoveduje možnost osebnega svetovanja in informiranja ter osebnega prinašanja prijav in dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev na INFO TOČKI (Kongresni trg 12, Ljubljana).
Kandidate za vpis prosimo, da prijavni obrazec in dokazila pravočasno pošljejo priporočeno po pošti.

31. 1. 2020
Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021.
Prvi prijavni rok traja od 12. februarja do 18. marca 2020. Kandidati se prijavijo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/.

SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

 • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
 • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
 • tuji državljani s stalnim bivališčem v R Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene,
 • osebe s priznano mednarodno zaščito. 

1. 9. 2020
Informacije o prihodu v Slovenijo - Covid-19  (v angleščini).

23. 7. 2020
Število sprejetih in minimumi za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 1. PRIJAVNI ROK

16. 6. 2020
Število prijav in omejitve za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 1. PRIJAVNI ROK

4. 6. 2020
POMEMBNI DATUMI PRIJAVNO-SPREJEMNEGA POSTOPKA ZA VPIS V PRVI LETNIK ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 ZA KANDIDATE DRŽAV ČLANIC EU IN SLOVENSKE DRŽAVLJANE, KI SO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE KONČALI V TUJINI

 • Preizkusi nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti: od 26. junija do 10. julija 2020. Visokošolski zavodi bodo obvestili kandidate o datumu in poteku preizkusov najmanj pet dni pred preizkusom.
 • Rok za oddajo zahtevanih dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev: 10. september 2020. Če bodo kandidati vse zahtevane dokumente poslali do 6. julija 2020, bodo prejeli Sklep o rezultatu izbirnega postopka do 24. julija 2020. V primeru, da jih bodo poslali po navedenem datumu, to je najkasneje do 10. septembra 2020, jim bo sklep poslan do 20. septembra 2020.
 • Objava podatkov o številu prijav za posamezne študijske programe: 16. junij 2020.
 • Objava informacij o omejitvah vpisa: 16. junij 2020.
 • Izdaja sklepov o rezultatu izbirnega postopka: najkasneje do 20. septembra 2020.

2. 6. 2020
Prijavni roki, ki so zaradi izrednih razmer v povezavi s situacijo COVID-19 bili odprti do nadaljnjega, se bodo uradno zaključili z dnem 9. junij 2020! 

2. 6. 2020
Obveščamo vas, da dokazila k prijavi za vpis in vlogi za priznavanje izobraževanja zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo bolezni Covid - 19, pošljete na e-naslov v obliki skenov ali fotografij. Verodostojnost dokazil bomo preverjali pri izdajatelju listin.
Tuji državljani morate poleg navedenih dokumentov na isti e-naslov poslati tudi sken/fotografijo osebnega dokumenta:
- državljani držav članic EU: kopija potnega lista ali osebne izkaznice,
- državljani članic tretjih držav (ne-EU držav): kopija potnega lista (stran z osebnimi podatki kandidata).

9. 4. 2020
V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS. Ko bodo znani novi roki, jih bomo objavili na spletni strani.

Kandidati s tujo listino: skladno z napotki Univerze v Ljubljani v zvezi z omejevanjem širjenja okužb s korona virusom in varovanja zdravja se z 10. marcem 2020 do preklica odpoveduje možnost osebnega svetovanja in informiranja ter osebnega prinašanja prijav in dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev na INFO TOČKI (Kongresni trg 12, Ljubljana).
Kandidate za vpis prosimo, da prijavni obrazec in dokazila pravočasno pošljejo priporočeno po pošti.

Informativni dan 14. 2. 2020 za zamejske Slovence in tujce

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2020/2021 - slovenski državljani, ki so v tujini končali srednjo šolo, in državljani držav članic Evropske unije

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2020/2021 - slovenski državljani

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2020/2021 - slovenski državljani, ki so v tujini končali srednjo šolo, in državljani držav članic Evropske unije

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

Primeri izračunavanja točk


FAQ:

       Kandidati s srednjo šolo v Sloveniji
       Kandidati s srednjo šolo v tujini

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJI DRŽAVLJANI IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE

 • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini, 
 • tuji državljani, ki so srednjo šolo končali v Sloveniji 

 

9. 9. 2020
Prosta vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2020/2021, 2. prijavni rok.

1. 9. 2020
Informacije o prihodu v Slovenijo - Covid-19  (v angleščini).

1. 9. 2020
Minimumi točk, potrebni za uvrstitev, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2020/2021, 1. prijavni rok.

3. 7. 2020
Omejitve vpisa za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2020/2021, 1. prijavni rok.

16. 6. 2020
Število prijav za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2020/2021, 1. prijavni rok.

4.  6. 202
POMEMBNI DATUMI PRIJAVNO-SPREJEMNEGA POSTOPKA ZA VPIS V PRVI LETNIK ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

 • Preizkusi nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti: od 26. junija do 10. julija 2020. Visokošolski zavodi bodo obvestili kandidate o datumu in poteku preizkusov najmanj pet dni pred preizkusom.
 • Rok za oddajo zahtevanih dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev: 27. julij 2020. V izbirni postopek se vključijo tudi kandidati, ki jim bo zaključno spričevalo izdano po 20. juliju 2020 in jim bo sklep o priznanju srednje šole izdan do vključno 20. avgusta 2020.
 • Objava podatkov o številu prijav za posamezne študijske programe: 16. junij 2020.
 • Objava informacij o omejitvah vpisa: 3. julij 2020.
 • Izbirni postopek za vse veljavne prijave kandidatov: 24. avgust 2020.
 • Izdaja sklepov o rezultatu izbirnega postopka: do 4. septembra 2020.

2. 6. 2020
Prijavni roki, ki so zaradi izrednih razmer v povezavi s situacijo COVID-19 bili odprti do nadaljnjega, se bodo uradno zaključili z dnem 9. junij 2020! 

2. 6. 2020
Obveščamo vas, da dokazila k prijavi za vpis in vlogi za priznavanje izobraževanja zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo bolezni Covid - 19, pošljete na e-naslov v obliki skenov ali fotografij. Verodostojnost dokazil bomo preverjali pri izdajatelju listin.
Tuji državljani morate poleg navedenih dokumentov na isti e-naslov poslati tudi sken/fotografijo osebnega dokumenta:
- državljani držav članic EU: kopija potnega lista ali osebne izkaznice,
- državljani članic tretjih držav (ne-EU držav): kopija potnega lista (stran z osebnimi podatki kandidata).

9. 4. 2020
V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS. Ko bodo znani novi roki, jih bomo objavili na spletni strani.

Kandidati s tujo listino: skladno z napotki Univerze v Ljubljani v zvezi z omejevanjem širjenja okužb s korona virusom in varovanja zdravja se z 10. marcem 2020 do preklica odpoveduje možnost osebnega svetovanja in informiranja ter osebnega prinašanja prijav in dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev na INFO TOČKI (Kongresni trg 12, Ljubljana).
Kandidate za vpis prosimo, da prijavni obrazec in dokazila pravočasno pošljejo priporočeno po pošti.

Informativni dan 14. 2. 2020 za zamejske Slovence in tujce

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2020/2021

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2020/2021 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2020/2021 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Sporazumi o sodelovanju na področju izobraževanja:
- Bosna in Hercegovina
-
Črna Gora
-
Kosovo
-
Makedonija
-
Srbija

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

Primeri izračunavanja točk

FAQ:
 
Kandidati s srednjo šolo v tujini

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis na Univerzo v Ljubljani - študijsko leto 2020/2021

Univerza v Ljubljani
Visokošolska prijavno-informacijska služba
p. p. 524, 1001 Ljubljana
Kongresni trg 12


Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za slovenske državljane – uradne ure:

 PONEDELJEK - ČETRTEK: 9:00 do 11:00, 14:00 do 15:00
 PETEK: 9:00 do 11:00

Lea Žitnik
Tel.: 01 2418 555
E-mail:

Stane Petrič
Tel: 01 2418 502
E-mail:


Informacije o prijavno-sprejemnem postopku za tuje državljane in slovenske državljane s srednjo šolo v tujini – uradne ure:

 OSEBNO: PONEDELJEK - PETEK OD 9.00 DO 11.00

 pO TELEFONU: PONEDELJEK - PETEK OD 12.00 DO 15.00

 TELEFON: +386 1 2418 585, +386 1 2418 586

 E-NASLOV:


Minimumi za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije od leta 1997 (v tabeli so uporabljene kratice visokošolskih zavodov) - tabela ni namenjena tiskanju

2019/2020
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2018/2019
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2017/2018
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2016/2017
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2015/2016
1. prijavni rok
2. prijavni rok

2014/2015
1. prijavni rok
2. prijavni rok

Podatki so prikazani v grafih od študijskega leta 1997/1998 naprej.

Razpisana mesta po načinu študija - Republika Slovenija
Razpisana mesta po vrsti študija - Republika Slovenija

Prijave (1. želja, 1. prijavni rok) po načinu študija - Republika Slovenija
Prijave (1. želja, 1. prijavni rok) po vrsti študija - Republika Slovenija

Sprejeti v 1. prijavnem roku po načinu študija - Republika Slovenija
Sprejeti v 1. prijavnem roku po vrsti študija - Republika Slovenija

Vpisani v 1. letnik - Republika Slovenija