Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Prijavno - sprejemni postopek za magistrske študijske programe – 2. stopnja

Razpis za vpis v magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je vsako leto objavljen predvidoma v začetku februarja za prihodnje študijsko leto. Študenti se prijavijo za vpis na magistrski študij v skladu z roki in na način, predviden v Razpisu za vpis. Podrobnejše informacije o posameznih študijskih programih in prijavno-sprejemnih postopkih so dosegljive na spletnih straneh članic Univerze v Ljubljani

NOVO! RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020