Fundacija Parus je bila ustanovljena leta 2006 z namenom štipendiranja podiplomskega študija najbolj nadarjenih diplomantov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na prestižnih tujih univerzah in na doktorskem študiju Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Fundacijo je ustanovil ugledni slovenski odvetnik Miro Senica. Njeno delovanje je izjemno pomembno tudi za slovenski pravni sistem, saj prejemnike štipendij spodbuja k vrnitvi in delu v domovini.

Štipendija se podeljuje enkrat letno, število razpisanih štipendij določi komisija. Fundacija krije strošek celotne šolnine, obenem pa predvidoma vsak mesec dodeli še finančna sredstva za življenjske stroške.

Leta 2016 je Fundacija Parus prejela priznanje »Pro universitate labacensi«, ki ga na Univerzi v Ljubljani podeljujemo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev.

Kdo se lahko prijavi?

Kandidirajo lahko najuspešnejše diplomantke in diplomanti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani – tako za podiplomski študij na matični fakulteti kot tudi za študij na najuglednejših svetovnih univerzah, med katere sodita na primer tudi Harvard in Yale.

Kandidatke in kandidati morajo poleg odličnega študijskega uspeha in odlične ocene diplomskega dela izkazovati vrhunska komunikacijska znanja, med drugim obvladovanje kompleksnih situacij, koordinacijo vzporednih projektov in sposobnost vodenja skupine sodelavcev. Predvideno je tudi brezhibno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov.

Spletna stran: http://www.fundacija-parus.si/
Kontakt: info@fundacija-parus.si