Štipendija Knafljeve ustanove je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Dodeli se za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu ali domu Korotan na Dunaju.

Luka Knafelj, slovenski duhovnik, je sredi 17. stoletja služboval na Dunaju. Leta 1658 je postal župnik bogate cesarske župnije v Gross Russbachu na Spodnjem Avstrijskem. Župnija in njej pripadajoča posest sta bili glavni vir njegovih dohodkov, ki so bili tolikšni, da je z njimi lahko kupil hišo na Dunaju, kjer je tudi stanoval. Pred smrtjo je v oporoki skoraj celotno premoženje zapustil ustanovi za štipendiranje študentov s Kranjske. Zelo verjetno je, da ga je za to navdušil izvršilec njegove oporoke, sicer tudi njegov prijatelj in kasnejši rektor dunajske univerze Jurij (Georg) Wohinz. Sprva je Knafljevo ustanovo (tj. hišo, v kateri je bival Luka Knafelj) upravljala dunajska univerza, leta 1961 pa je prešla v upravo Univerze v Ljubljani, ki zanjo skrbi še danes.

Kdo se lahko prijavi?

Za štipendijo Knafljeve ustanove lahko zaprosijo diplomanti ene od fakultet Univerze v Ljubljani, ki imajo povprečno oceno 8 (osem) ali več in ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še niso dopolnili 30 let. Izjemoma lahko upravni odbor (kuratorij) ustanove podeli štipendijo tudi kandidatu z nižjo povprečno oceno, če obstajajo za to utemeljeni razlogi (odličen uspeh na študijskem področju, ki je predmet podiplomskega študija, struktura ocen, ki kaže na primer na kandidatove začetne ali začasne težave. 
Pravilnik za podeljevanje štipendij Knafljeve ustanove

Kontakt: anton.levstek@korotan.com

Tabela za: Aktualni razpis

Naslov

Datum objave

Rok za prijavo

Status objave

Tip objave

Oznake

Datum objave

11. 4. 2024

Rok za prijavo

30. 6. 2024 do 23.59

Status objave

Zaključeno

Tip objave

Javni razpis

Oznake

Štipendije