Zakonca Tuma sta skupaj s Knafljevo ustanovo na Dunaju leta 2015 ustanovila štipendijski sklad za izobrazbo slovenskih znanstvenikov. Dr. Jelena Vojvodić Tuma in dr. Matija Tuma sta Knafljevi zasebni ustanovi na Dunaju prepustila v upravo del premoženja, ki ga namenjata za izobrazbo slovenskih študentov. Po njuni želji je Knafljeva ustanova oblikovala štipendijski sklad, iz katerega se podeljuje Tumova štipendija.

Štipendija je namenjena spodbujanju doktorskega (izjemoma magistrskega študija), diplomantov slovenskih in zamejskih univerz, ki se vpišejo na doktorski študij (izjemoma magistrski študij), na visokošolskih ustanovah v Avstriji in tudi drugod po Evropi. Dodeli se za eno študijsko leto, in sicer v višini 500 evrov mesečno in se izplača v devetih mesecih (9-krat), v času študijskega leta. Štipendija se lahko podaljša za nadaljnje študijsko leto, če so za to na voljo finančna sredstva in če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

Zakonca Tuma sta za omogočanje štipendiranja slovenskih študentov na Dunaju in v drugih visokošolskih središčih leta 2016 prejela priznanje »Pro universitate labacensi«, ki ga na Univerzi v Ljubljani podeljujemo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev.

Kdo se lahko prijavi?

Za Tumovo štipendijo lahko zaprosijo diplomanti slovenskih univerz ali univerz v zamejstvu, ki imajo slovensko državljanstvo ali lahko izkažejo slovensko poreklo. Kandidati morajo imeti magistrsko nalogo ocenjeno najmanj z osem, ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo pa morajo biti mlajši od 30 let. Upravni odbor ustanove lahko podeli štipendijo tudi kandidatu z nižjo oceno, če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

Kontakt: anton.levstek@korotan.com

Tabela za: Aktualni razpis

Naslov

Datum objave

Rok za prijavo

Status objave

Tip objave

Oznake

Datum objave

11. 4. 2024

Rok za prijavo

30. 6. 2024

Status objave

V teku

Tip objave

Javni razpis

Oznake

Štipendije