Predstavitev posvetovalnih obiskov

Posvetovalni obiski so namenjeni podpori članicam Univerze v Ljubljani (UL) pri njihovih prizadevanjih krepitve kakovosti, dragoceni izmenjavi praks in izkušenj ter krepitvi sodelovanja znotraj UL, kot to v 8. členu določa Pravilnik o sistemu kakovosti UL.

Posvetovalni obiski spodbujajo predstavnike članic pri iskanju in nadgrajevanju lastnih rešitev ter krepijo razumevanje specifičnih okoliščin in potreb članic. Posvetovalne obiske podrobneje določajo Pravila za posvetovalne obiske UL. Mehanizem ni namenjen ocenjevanju kakovosti članic.

Posvetovalne obiske smo na UL razvili kot aktivnost, s katero podpiramo prizadevanja članic UL za krepitev kakovosti. Sodelovalni pristop in premišljeno moderiranje procesa sta veliko prispevala k uspehu posvetovalnih obiskov, njihovi koristnosti, prepoznavnosti in nadaljnjemu izvajanju. Vsak obisk poteka v obliki poldnevne sodelovalne delavnice. Članica UL se nanj pripravi z izbiro štirih kompleksnih tematik, v povezavi s katerimi želi uvesti izboljšave. Obisk se sklene s konkretnimi predlogi izboljšav za dosego posameznega razvojnega cilja.

Najpogostejše teme posvetovalnih obiskov

 • Izboljšave področja učenja in poučevanja

 • Razvoj notranjih sistemov kakovosti

 • Izboljšave na področju internacionalizacije

Sodelovanje študentov UL

Pomembno poslanstvo posvetovalnih obiskov je v medsebojni izmenjavi dragocenih znanj in izkušenj zaposlenih in študentov UL. Študenti so že od samega začetka razvoja posvetovalnih obiskov UL vključeni v njihovo zasnovo. Tako se usposabljajo za njihovo izvedbo, kot člani samoevalvacijske in posvetovalne skupine sodelujejo pri pripravi in izvedbi posvetovalnega obiska, vabljeni so tudi k spremljanju uresničevanja.

  Več o posvetovalnih obiskih

  • Članek: Več sodelovanja in zadovoljstva pri naslavljanju izzivov univerze, V. Perovšek

   Članek je izšel leta 2020 v reviji Vzgoja in izobraževanje (ZRSZŠ). V njem smo predstavili posvetovalne obiske UL.

   Posebna številka revije 4–5 (2020) je namenjena sodelovalnim procesom v izobraževanju in osvetljuje transformativen potencial vodenja procesov na sodelovalne načine. Prispevki v reviji predstavljajo različne prakse in pristope od vrtca do univerze, ki spodbujajo procese soustvarjanja, kreativnost, odprtost za novo in zaupanje v znanje ter modrost vsakega sodelujočega v študijskem procesu, pri vodenju in razvijanju organizacij ter pri sodelovanju z okoljem.

   Analize in raziskave