Prorektorica za področje prenosa znanja, digitalizacije in trajnostnega razvoja

Prof. dr. Maja Klun je redna profesorica na področju ekonomike javnega sektorja na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani (UL FU). Vse stopnje študija je dosegla na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je doktorirala leta 2002. Svojo kariero je začela v državni upravi na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, v Upravi za ekonomske odnose s tujino, akademsko kariero pa na sedanji Fakulteti za upravo.

Kot gostujoča predavateljica je predavala v Pragi, Rotterdamu, Ghentu, Bratislavi, Salzburgu, Reki itd. Njeno glavno področje raziskovanja je povezano z ekonomiko javnega sektorja, posebej z javnimi financami. Kot raziskovalka je ali je bila vključena v vrsto raziskovalnih projektov s svojega področja (FP7, Horizon 2020, Interreg Alpine space, projekti financirani s strani Hrvaške raziskovalne agencije, projekte ARRS …). Je članica programske skupine z naslovom Digitalna transformacija za pametno javno upravljanje. V obdobju 2005–2007 je bila imenovana v vladno skupino strokovnjakov za razvoj k rezultatom usmerjenega proračuna, leta 2007 je bila imenovana v skupino za boljšo regulativo v okviru MJU, v obdobju 2009–2013 je bila članica vladnega strateškega sveta za javni sektor. V obdobju 2010–2013 je bila pomočnica generalnega sekretarja združenja EAPAA. Od leta 2022 je članica odbora NISPAcee. Večkrat je bila imenovana za vodenje organizacijskih odborov mednarodnih konferenc (TED9, NISPAcee, E-government etc.). Je avtorica ali soavtorica prispevkov v pomembnih revijah s področja raziskovanja in avtorica poglavij tujih ter domačih monografij. Leta 2020 ji je NISPAcee podelila nagrado Alena Brunovska za odličnost v poučevanju na področju javne uprave. Od leta 2020 je glavna urednica revije CEPAR, ki jo izdaja UL FU in članica uredniških odborov revij v tujini. Na Fakulteti za upravo je bila 12 let prodekanja za raziskovalno dejavnost (2009–2021) in je tretji mandat predstojnica Katedre za ekonomiko in management javnega sektorja, prav tako je bila predsednica Akademskega zbora, Znanstvene založbe FU in skrbnica skupnega študijskega doktorskega programa na UL FU.

Za mandatno obdobje od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2025 je bila izvoljena za prorektorico Univerze v Ljubljani za področje prenosa znanja, digitalizacije in trajnostnega razvoja.