Naslov:
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.pef.uni-lj.si
E-mail:

 

Telefon:
01 589 22 00
Faks:
01 589 22 33

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje ter usposablja učitelje in druge strokovne delavce za vzgojo in izobraževanje – od vzgojiteljev predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka, ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, likovnih pedagogov, do profesorjev, ki so strokovnjaki za poučevanje dveh predmetov ali predmetnih področij. Prednost diplomantov Pedagoške fakultete je prav v njihovi usposobljenosti za vsaj dve področji, kar povečuje njihovo zaposljivost in tudi ustreza potrebam šolske prakse. Poleg tradicionalnih učiteljskih programov je Pedagoška fakulteta UL edina ustanova v Sloveniji, ki v študijskih programih socialne ter specialne in rehabilitacijske pedagogike usposablja strokovnjake za inkluzivno vzgojo ter izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, in sicer za ves spekter posebnih potreb: od vedenjskih in socialnih težav do vseh vrst oviranosti (vidne, slušne, govorne, gibalne) in učnih težav. Diplomanti vseh študijskih programov med študijem pridobijo številne splošne, akademske in pedagoške strokovne kompetence. Med njimi omenimo refleksivnost in strokovnost za reševanje različnih pedagoških vprašanj, celostno pojmovanje otrok in mladostnikov ter poznavanje in razumevanje njihovih razvojnih značilnosti, razlik in potreb. Poznajo in razumejo zakonitosti učenja in poučevanja različnih področij, pridobijo pa tudi celovit spekter posebnih strokovnih kompetenc za obvladovanje svojega študijskega (predmetnega) področja in/ali discipline. Ob razvijanju kakovostnega partnerstva z vzgojno-izobraževalnimi zavodi se študij na UL PEF povezuje s prakso, kjer študenti znanje, ki ga pridobivajo na fakulteti, povezujejo in bogatijo s praktičnimi izkušnjami, pod vodstvom kakovostnih mentorjev. Povezovanje s številnimi univerzami in fakultetami v evropskem prostoru omogoča študentom in učiteljem PEF obiske in izpopolnjevanje na teh fakultetah, pa tudi razvoj sodobnih, evropsko primerljivih študijskih programov. Ob zavedanju nujnosti usposabljanja vrhunskih in specializiranih pedagoških strokovnjakov, ki bodo gonilo nadaljnjega razvoja pedagoške prakse v Sloveniji, razvija UL PEF tudi magistrski in doktorski študij za vsa študijska področja.