Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje ter usposablja učitelje in druge strokovne delavce za vzgojo in izobraževanje – od vzgojiteljev predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka, ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, likovnih pedagogov, do profesorjev, ki so strokovnjaki za poučevanje dveh predmetov ali predmetnih področij. Prednost diplomantov Pedagoške fakultete je prav v njihovi usposobljenosti za vsaj dve področji, kar povečuje njihovo zaposljivost in tudi ustreza potrebam šolske prakse. Poleg tradicionalnih učiteljskih programov je Pedagoška fakulteta UL edina ustanova v Sloveniji, ki v študijskih programih socialne ter specialne in rehabilitacijske pedagogike usposablja strokovnjake za inkluzivno vzgojo ter izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, in sicer za ves spekter posebnih potreb: od vedenjskih in socialnih težav do vseh vrst oviranosti (vidne, slušne, govorne, gibalne) in učnih težav. Diplomanti vseh študijskih programov med študijem pridobijo številne splošne, akademske in pedagoške strokovne kompetence. Med njimi omenimo refleksivnost in strokovnost za reševanje različnih pedagoških vprašanj, celostno pojmovanje otrok in mladostnikov ter poznavanje in razumevanje njihovih razvojnih značilnosti, razlik in potreb. Poznajo in razumejo zakonitosti učenja in poučevanja različnih področij, pridobijo pa tudi celovit spekter posebnih strokovnih kompetenc za obvladovanje svojega študijskega (predmetnega) področja in/ali discipline. Ob razvijanju kakovostnega partnerstva z vzgojno-izobraževalnimi zavodi se študij na UL PEF povezuje s prakso, kjer študenti znanje, ki ga pridobivajo na fakulteti, povezujejo in bogatijo s praktičnimi izkušnjami, pod vodstvom kakovostnih mentorjev. Povezovanje s številnimi univerzami in fakultetami v evropskem prostoru omogoča študentom in učiteljem PEF obiske in izpopolnjevanje na teh fakultetah, pa tudi razvoj sodobnih, evropsko primerljivih študijskih programov. Ob zavedanju nujnosti usposabljanja vrhunskih in specializiranih pedagoških strokovnjakov, ki bodo gonilo nadaljnjega razvoja pedagoške prakse v Sloveniji, razvija UL PEF tudi magistrski in doktorski študij za vsa študijska področja.

Pedagoška fakulteta

Kontakt

Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana

Telefon: 01 589 22 00

E-naslov: referat@pef.uni-lj.si
E-naslov: dekanat@pef.uni-lj.si

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Kognitivna znanost

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Edukacijske politike

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Inkluzivna pedagogika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

1

Št. ECTS kreditnih točk

60

Ime programa

Muzejska pedagogika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Pomoč z umetnostjo

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Poučevanje

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

1

Št. ECTS kreditnih točk

60

Ime programa

Predšolska vzgoja

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Socialna pedagogika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

1

Št. ECTS kreditnih točk

60

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

1

Št. ECTS kreditnih točk

60

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Dvopredmetni učitelj

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Likovna pedagogika

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Razredni pouk

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Socialna pedagogika

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Predšolska vzgoja

Tip programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180