Skoči na vsebino

Doktorska šola

Mentorstvo

Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomembnosti mentorstva na doktorskem študiju. Mentorji so ključne osebe, ki skrbijo za kakovost doktorskih disertacij in razvoj odličnih doktorjev znanosti. Kakovost mentorstva ni odvisna le od mentorja, temveč predvsem od kakovosti odnosa mentor - doktorand. Brez zavedanja o skupnih obveznostih, pravicah in pričakovanjih ni mogoče pričakovati uspešnega zaključka študija. Če kje, potem prav na doktorskem študiju, odnos med mentorjem in doktorandom presega ozke okvire sodelovanja pri raziskovalnem delu.

Mentor ima ključno vlogo pri doktorskem študiju posameznega doktorskega študenta, pri določitvi njegovega programa doktorskega študija, pri svetovanju in usmerjanju znanstvenoraziskovalnega dela, pri prijavi teme doktorske disertacije, pripravi doktorske disertacije ter sprotnem ocenjevanju njegovega napredka. Mentor igra pomembno in odgovorno vlogo pri profesionalni in osebnostni rasti doktoranda ter mu je vzor kot raziskovalec in kot človek. Pomembno je, da si mentor in doktorand zaupata in da doktorski študij sprejmeta kot proces skupnega raziskovalnega projekta.

Odličnost mentoriranja+

Pogoji za mentorstvo+

Seznami potencialnih mentorjev na doktorskih študijskih programih+