Knjižnice Univerze v Ljubljani

AKADEMIJA ZA GLASBO
Knjižnica, 01 242 73 10, , Stari trg 34, 1000 Ljubljana

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Knjižnica, 01 251 04 12, , Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Osrednja knjižnica, 01 421 25 05, , Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana
Knjižnica Oblikovanje, 01 421 25 23, , Dolenjska 83, 1000 Ljubljana

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Centralna biotehniška knjižnica in Osrednji specializirani informacijski center za biotehniko, 01 320 30 43 (CBK), 01 320 31 61 (OSIC), , , Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Oddelek za agronomijo, Knjižnica in INDOK, 01 320 31 07, 320 31 63, 01 320 31 60, , Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarska knjižnica, 01 320 35 46 (enota BFGO), 01 200 78 43 (enota GIS), , Večna pot 83 in 2, 1000 Ljubljana
Oddelek za lesarstvo, INDOK in knjižnica, 01 320 36 07 (knjižnica), 01 320 36 06 (INDOK), , Rožna dolina, cesta VIII/34, 1000 Ljubljana
Oddelek za zootehniko, INDOK in knjižnica, 01 320 38 42, , Groblje 3, 1230 Domžale
Oddelek za živilstvo, Knjižnica in INDOK, 01 320 37 07 (izposoja), 01 320 37 05 (INDOK), , Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Oddelek za biologijo in Nacionalni inštitut za biologijo, Biološka knjižnica, 01 320 33 06, , Večna pot 111, 1000 Ljubljana

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI
01 200 34 00, , Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Osrednji specializirani informacijski center za tehniko, 01 200 34 32, , Trg republike 3, 1000 Ljubljana

EKONOMSKA FAKULTETA
Centralna ekonomska knjižnica, 01 589 25 91, , Kardeljeva ploščad 17, 1001 Ljubljana

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Knjižnica, 01 200 07 51, , Zoisova 12, 1000 Ljubljana

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja, 01 580 51 50, , Kardeljeva ploščad 5, 1109 Ljubljana
Osrednji specializirani informacijski center za družboslovje, 01 580 51 51, , Kardeljeva ploščad 5, 1109 Ljubljana

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Knjižnica, 01 476 82 15, , Tržaška 25, 1000 Ljubljana

FAKULTETA ZA FARMACIJO
Knjižnica, 01 476 95 48, , Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Knjižnica, 01 476 85 15, , Jamova 2, 1000 Ljubljana

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Knjižnica, 01 476 37 39, , Večna pot 113, 1000 Ljubljana

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Oddelek za fiziko, Astronomska knjižnica, 01 230 17 04, , Pot na Golovec 25, 1000 Ljubljana
Oddelek za fiziko, Fizikalna knjižnica, 01 476 65 00, , Jadranska 19, 1111 Ljubljana
Oddelek za fiziko, Meteorološka knjižnica, 01 476 65 28, , Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Oddelek za matematiko, Matematična knjižnica, 01 476 65 22, , Jadranska 19, 1111 Ljubljana
Oddelek za matematiko, Knjižnica za mehaniko, Jadranska 21, 1000 Ljubljana

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Knjižnica, 05 676 71 40, , Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Knjižnica, 01 280 92 61, , Topniška 31, 1000 Ljubljana

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Knjižnica, 01 477 11 61, , Aškerčeva 6, 1101 Ljubljana

FAKULTETA ZA ŠPORT
Knjižnica
, 01 520 77 47, , Gortanova 22, 1000 Ljubljana

FAKULTETA ZA UPRAVO
Knjižnica
, 01 580 55 82, , Gosarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana

FILOZOFSKA FAKULTETA
Osrednja humanistična knjižnica, 01 241 11 80, , Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

MEDICINSKA FAKULTETA
Centralna medicinska knjižnica, 01 543 77 30, , Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, Osrednji specializirani informacijski center za medicino, 01/543-77-77, , Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Oddelek za geologijo, Knjižnica, 01 470 46 30, , Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Oddelek za geologijo, Knjižnica, 01 244 54 04, , Privoz 11, 1000 Ljubljana
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, Oddelek za materiale in metalurgijo, Knjižnica, 01 470 45 23, , Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Knjižnica, 01 200 32 23, , Snežniška 5, 1000 Ljubljana
Osrednji specializirani informacijski center za naravoslovje, 01 200 32 30, , Snežniška 5, 1000 Ljubljana

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
01 200 11 88, , Turjaška 1, 1000 Ljubljana

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Knjižnica, 01 589 23 32, , Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

PRAVNA FAKULTETA
Knjižnica, 01 420 32 31, , Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Depozitarna knjižnica Združenih narodov, 01 420 31 31, , Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

TEOLOŠKA FAKULTETA
Knjižnica, 01 434 58 24, , Poljanska 4, p.p. 2007, 1001 Ljubljana
Teološka knjižnica Maribor, 059 080 146, , Slomškov trg 20, 2000 Maribor

VETERINARSKA FAKULTETA
Knjižnica, 01 477 92 54, , Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Knjižnica, 01 300 11 57, , Zdravstvena pot 5, 1104 Ljubljana