Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Tabela za: Knjižnice

Knjižnica

Inštitucija

Naslov

E-mail

Telefon

Knjižnica

Knjižnica BF - Knjižnica Oddelka za zootehniko

Inštitucija

Biotehniška fakulteta

Naslov

Groblje 3, 1230 Domžale

Knjižnica

Knjižnica BF - Knjižnica Oddelka za živilstvo

Inštitucija

Biotehniška fakulteta

Naslov

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Knjižnica

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Inštitucija

Centralna tehniška knjižnica

Naslov

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Knjižnica

Knjižnica UL PEF

Inštitucija

Faculty of Education

Naslov

Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana

Knjižnica

Knjižnica UL FA

Inštitucija

Fakulteta za arhitekturo

Naslov

Zoisova 12, 1000 Ljubljana

Knjižnica

Knjižnica UL FE

Inštitucija

Fakulteta za elektrotehniko

Naslov

Tržaška 25, 1000 Ljubljana

Knjižnica

Knjižnica UL FFA

Inštitucija

Fakulteta za farmacijo

Naslov

Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana 

Knjižnica

Knjižnica UL FGG

Inštitucija

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Naslov

Jamova 2, 1000 Ljubljana

Knjižnica

Knjižnica UL FKKT

Inštitucija

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Naslov

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Knjižnica

Matematična knjižnica

Inštitucija

Fakulteta za matematiko in fiziko

Naslov

Jadranska 19, 1000 Ljubljana