Datum objave: 18.05.2018

Kategorija: Knjižnica

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, 13. junij 2018

8.30-9.00 Registracija udeležencev
9.00-9.30 Pozdravni nagovori: dr. Vesna Leskošek, dekanja Fakultete za socialno delo, dr. Polona Vilar, predsednica Komisije za razvoj knjižničnega sistema
Kdor vpraša, ne zgreši! : knjižnica FSD se predstavi (Martina Kerec, FSD, Knjižnica)

9.30-10.45 VISOKOŠOLSKO KNJIŽNIČARSTVO: STANJE, RAZVOJNI TRENDI, PRIHODNOST
Moderatorka: mag. Mirjam Kotar (FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja)
Stanje, trendi in načrtovanje razvoja slovenskih visokošolskih knjižnic (dr. Eva Kodrič-Dačić, Narodna in univerzitetna knjižnica)
Visokošolske knjižnice v luči kvalitativnih kazalnikov delovanja (dr. Zdenka Petermanec, Univerzitetna knjižnica Maribor)

10.45-11.30 ODMOR (voden ogled knjižnice Fakultete za socialno delo - udeležba po želji)

11.30-12.50 DEJAVNOST KNJIŽNIC V DIGITALNEM OKOLJU
Moderatorka: dr. Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Iskanje izgubljenega uporabnika: promocija ob začetku študijskega leta in eTutor CEK (Tomaž Ulčakar, Martina Petan in Urban Golob, EF, Centralna ekonomska knjižnica)
Vodič po raziskovalnih vodičih knjižnic UL(Darko Majcenović, MF, Centralna medicinska knjižnica)
Spletni vodiči – analiza primerov in idejna zasnova vodičev knjižnice UL FGG (Elizabeta Adamlje in dr. Teja Koler-Povh, FGG, Knjižnica)
Od seznama deskriptorjev do Splošnega geslovnika COBISS (mag. Janez Jug, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja)

12.50-13.10 KNJIŽNIČNE STORITVE BREZ MEJA
Knjižnica - raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL) (mag. Mirjam Kotar, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja)

13.10-13.30 ODMOR

13.30-14.30 VISOKOŠOLSKA KNJIŽNICA KOT PROSTOR
Moderatorka: mag. Anamarija Rožić, (MF, Centralna medicinska knjižnica)
Prostor knjižnice: izkustveno potovanje ob prenovi prostorov FSD (Martina Kerec, FSD, Knjižnica)
Knjižničarkina lestev (Mateja Norčič in Leja Borovnjak, TEOF, Knjižnica Teološke fakultete v Ljubljani)
Študij 24/7: v knjižnici? (mag. Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani)

14.30-15.00 INFORMACIJE IN NOVOSTI
Moderatorka: Leja Borovnjak (TEOF, Knjižnica Teološke fakultete v Ljubljani)
Bibliotekarski izpit: postopki in strokovno izpopolnjevanje (ŠPIK-B) (Polona Marinšek, Narodna in univerzitetna knjižnica, in dr. Polona Vilar, FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo)

Programski in organizacijski odbor: dr. Melita Ambrožič, NUK, Leja Borovnjak, TEOF, Martina Kerec, FSD, dr. Mojca Kotar, UL, Polona Marinšek, NUK, mag. Anamarija Rožić, MF, dr. Polona Vilar, FF.
 

Izvedbo strokovnega srečanja sta podprli: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani in Narodna in univerzitetna knjižnica
 

Na strokovno srečanje se lahko prijavite prek spletnega obrazca: PRIJAVA

Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemamo do 11. junija 2018 oziroma do zapolnitve mest.