Datum objave: 18.05.2018

Kategorija: Knjižnica

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, 13. junij 2018

8.30-9.00 Registracija udeležencev
9.00-9.30 Pozdravni nagovori: dr. Vesna Leskošek, dekanja Fakultete za socialno delo, dr. Polona Vilar, predsednica Komisije za razvoj knjižničnega sistema
Kdor vpraša, ne zgreši! : knjižnica FSD se predstavi (Martina Kerec, FSD, Knjižnica)

9.30-10.45 VISOKOŠOLSKO KNJIŽNIČARSTVO: STANJE, RAZVOJNI TRENDI, PRIHODNOST
Moderatorka: mag. Mirjam Kotar (FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja)
Stanje, trendi in načrtovanje razvoja slovenskih visokošolskih knjižnic (dr. Eva Kodrič-Dačić, Narodna in univerzitetna knjižnica) - predstavitev
Visokošolske knjižnice v luči kvalitativnih kazalnikov delovanja (dr. Zdenka Petermanec, Univerzitetna knjižnica Maribor) - predstavitev

10.45-11.30 ODMOR (voden ogled knjižnice Fakultete za socialno delo - udeležba po želji)

11.30-12.50 DEJAVNOST KNJIŽNIC V DIGITALNEM OKOLJU
Moderatorka: dr. Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Iskanje izgubljenega uporabnika: promocija ob začetku študijskega leta in eTutor CEK (Tomaž Ulčakar, Martina Petan in Urban Golob, EF, Centralna ekonomska knjižnica) - predstavitev
Vodič po raziskovalnih vodičih knjižnic UL(Darko Majcenović, MF, Centralna medicinska knjižnica) - predstavitev
Spletni vodiči – analiza primerov in idejna zasnova vodičev knjižnice UL FGG (Elizabeta Adamlje in dr. Teja Koler-Povh, FGG, Knjižnica) - predstavitev
Od seznama deskriptorjev do Splošnega geslovnika COBISS (mag. Janez Jug, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja) - predstavitev

12.50-13.10 KNJIŽNIČNE STORITVE BREZ MEJA
Knjižnica - raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL) (mag. Mirjam Kotar, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja) - predstavitev

13.10-13.30 ODMOR

13.30-14.30 VISOKOŠOLSKA KNJIŽNICA KOT PROSTOR
Moderatorka: mag. Anamarija Rožić, (MF, Centralna medicinska knjižnica)
Prostor knjižnice: izkustveno potovanje ob prenovi prostorov FSD (Martina Kerec, FSD, Knjižnica) - predstavitev
Knjižničarkina lestev (Mateja Norčič in Leja Borovnjak, TEOF, Knjižnica Teološke fakultete v Ljubljani) - predstavitev
Študij 24/7: v knjižnici? (mag. Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani) - predstavitev

14.30-15.00 INFORMACIJE IN NOVOSTI
Moderatorka: Leja Borovnjak (TEOF, Knjižnica Teološke fakultete v Ljubljani)
Bibliotekarski izpit: postopki in strokovno izpopolnjevanje (ŠPIK-B) (Polona Marinšek, Narodna in univerzitetna knjižnica, in dr. Polona Vilar, FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo) - predstavitev

Programski in organizacijski odbor: dr. Melita Ambrožič, NUK, Leja Borovnjak, TEOF, Martina Kerec, FSD, dr. Mojca Kotar, UL, Polona Marinšek, NUK, mag. Anamarija Rožić, MF, dr. Polona Vilar, FF.
 

Izvedbo strokovnega srečanja sta podprli: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani in Narodna in univerzitetna knjižnica. 

slika  slika  slikaslika  slika  slika  slika  slika