Datum objave: 25.05.2019

Kategorija: Knjižnica

P R O G R A M

8.00–8.30 Registracija udeležencev

8.30–8.45 Pozdravna nagovora
• prof. dr. Monika Kalin Golob, dekanja Fakultete za družbene vede UL - predstavitev
• prof. dr. Polona Vilar, predsednica Komisije za razvoj knjižničnega sistema

8.45–9.00 Predstavitev Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja (mag. Mirjam Kotar, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja) - predstavitev

9.00–10.15 VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE IN ODPRTA ZNANOST (Moderatorka: mag. Mirjam Kotar)
• Načrt S (dr. Mojca Kotar, UL, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost) - predstavitev
• Predstavitev RDA (Research Data Alliance) vozlišča Slovenije (dr. Janez Štebe in mag. Irena Vipavc Brvar, FDV, Arhiv družboslovnih podatkov) - predstavitev
• Prizadevanja za odprto znanost – izkušnje konzorcija COSEC (mag. Karmen Štular Sotošek in Herman Erčulj, Narodna in univerzitetna knjižnica) - predstavitev

10.15–10.45 ODMOR

10.45–12.45 PROSTORI IN STORITVE VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC PO MERI UPORABNIKOV (Moderatorka: Martina Kerec)
• Fizični in virtualni prostor visokošolske knjižnice (Viljem Leban, UP, Univerzitetna knjižnica) - predstavitev
• Uporabniška izkušnja študentov s storitvami CTK (Tilen Mandelj, Mitja V. Iskrić, mag. Miro Pušnik in Mark Munda, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani) - predstavitev
• Uporabniški prostori in storitve NUK v očeh uporabnikov (dr. Melita Ambrožič, Damjana Vovk in Eva Potisek, Narodna in univerzitetna knjižnica) - predstavitev
• Kvalitativno raziskovanje v praksi: primer sodelovanja med NUK in Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (dr. Polona Vilar, dr. Tanja Merčun Kariž in dr. Jan Pisanski, FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo) - predstavitev
• Kvalitativno raziskovanje v praksi: raziskovalna izkušnja študentov bibliotekarstva (Nina Valant, Taja Zavodnik, Neža Šuligoj in Urša Zakotnik, FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo) - predstavitev
• Študentska ocena za fakultetno knjižnico (Leja Borovnjak, TEOF, Knjižnica Teološke fakultete v Ljubljani) - predstavitev

12.45–13.00 ODMOR


13.00–14.20 NOVOSTI IN DOBRE PRAKSE VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC (Moderatorka: Nataša Knap)
• Nov usmerjevalni sistem UKM: analiza uporabnikov in sodelovanje s študenti (dr. Jerneja Ferlež, Univerzitetna knjižnica Maribor) - predstavotev 
• Zdravje za vse – sodelovanje visokošolske s splošnimi knjižnicami (mag. Anamarija Rožić, MF, Centralna medicinska knjižnica) - predstavitev 
• Prenovljeni sistem izobraževanja uporabnikov (Lidija Mancini Bolka, Urban Golob in Matic Bradač, EF, Centralna ekonomska knjižnica) - predstavitev
• Klik do PDF (Jerneja Grašič, Univerzitetna knjižnica Maribor) - predstavitev
• Selitev spletišča CMK na novo spletno mesto Medicinske fakultete (Darko Majcenović, MF, Centralna medicinska knjižnica) - predstavitev
• Vtičnik DPV (Detektor podobnih vsebin) za Moodle (Jerneja Grašič, Univerzitetna knjižnica Maribor) - predstavitev

14.20–15.00 INFORMACIJE S PODROČJA VISOKOŠOLSKEGA KNJIŽNIČARSTVA (Moderator: Darko Majcenović)
• Nacionalni svet za knjižnično dejavnost in ključna razvojna vprašanja slovenskih visokošolskih knjižnic (mag. Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani) - predstavitev
• Dejavnost in načrti Komisije za razvoj knjižničnega sistema (dr. Polona Vilar, FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo)
• Promocija knjižnic UL – dejavnosti delovne skupine KRKS za promocijo (Leja Borovnjak, TEOF, Knjižnica Teološke fakultete v Ljubljani)

15.00–16.00 OGLED OSREDNJE DRUŽBOSLOVNE KNJIŽNICE JOŽETA GORIČARJA

Kako do fakultete in knjižnice
Kratka predstavitev knjižnice