Datum objave: 02.06.2021

Kategorija: Knjižnica


POSNETEK srečanjA


P R O G R A M 

9.00 – 10.00 UVODNI DEL (Moderator: Tomaž Ulčakar)
• Pozdravna nagovora (prof. dr. Barbara Novak, UL, prorektorica; Tomaž Ulčakar, predsednik KRKS)
• Predstavitev gostitelja strokovnega srečanja (prof. dr. Metka Tekavčič, EF UL, dekanja)
Socio-ekonomski vpliv pandemije na podjetja (in javni sektor) ter zaposlene (prof. dr. Matjaž Koman, EF UL)
Odzivi visokošolskih knjižnic na razmere pandemije (Gulcin Cribb, IFLA sekcija za visokošolske knjižnice, predsednica)

10.00 – 12.00 KNJIŽNIČNE STORITVE V ČASU KRIZNIH RAZMER: IZZIVI IN ODGOVORI NANJE (Moderatorka: mag. Mirjam Kotar)
Knjižnice UL na valovih epidemije: organizacija-storitve-izzivi (Leja Borovnjak, TEOF UL in Tomaž Ulčakar, EF UL)
E-viri v času pandemije (mag. Karmen Štular Sotošek, NUK in Tatjana Intihar, CTK)
ZEBRA za branje: Digitalna knjižnica študijskih gradiv FDV (Marko Aupič, mag. Janez Jug in mag. Mirjam Kotar, FDV UL)
CEK hibridno 365 (Jana Logar in Matic Bradač, EF UL)
Spletno informacijsko opismenjevanje in svetovanje v Centralni medicinski knjižnici (Vesna Cafuta, Igor Nekrep in mag. Nana Turk, MF UL)
• Knjižnica v študijskem procesu na daljavo in multimedijska produkcija (Nataša Godec, Tina Kalan in Marko Aupič, FDV UL)
Odprta knjižnica (Bernarda Korez, UM)

Po zaključku predstavitev bo 15 minut časa za razprave, ki bodo potekale hkrati v štirih tematskih »sobah«:
Soba 1: STORITVE (Gostiteljica: Leja Borovnjak. Sodelujeta: Tomaž Ulčakar in Bernarda Korez) 
Soba 2: INFORMACIJSKI VIRI (Gostiteljica: mag. Karmen Štular Sotošek. Sodelujejo: Tatjana Intihar, Marko Aupič in mag. Janez Jug)
Soba 3: INOVATIVNE REŠITVE (Gostiteljica: Tina Kalan. Sodelujejo: Jana Logar, Matic Bradač, Vesna Cafuta, Igor Nekrep, mag. Nana Turk in Nataša Godec)
Soba 4: ČLOVEŠKI VIRI (Gostiteljica: mag. Mirjam Kotar. Sodeluje: dr. Melita Ambrožič)

• Povzetki razprav

12.00 – 12.30 ODMOR

12.30 – 13.30 PODPORA KNJIŽNIC RAZISKOVALNEMU DELU: PRILOŽNOSTI V POST-COVID OBDOBJU (Moderator: mag. Miro Pušnik)
• Izzivi novega evropskega R&I programa Obzorje Evropa (mag. Staška Mrak Jamnik, UL) 
• Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2021–2030 (RISS) in odprta znanost (Peter Sterle, MIZŠ) 
Knjižnice in podatkovni svetovalci (data stewards) (Mitja Vovk Iskrić, CTK)   

13.30 – 13.45 ODMOR  

13.45 – 15.00     NOVOSTI V VISOKOŠOLSKEM KNJIŽNIČARSTVU IN AKADEMSKEM OKOLJU (Moderatorka: Nataša Knap) 
• Minimalni pogoji za javno službo v knjižničarstvu za področje visokošolskih knjižnic (prof. dr. Primož Južnič, vodja delovne skupine MK) 
Uporaba in uveljavljanje strokovnih standardov za visokošolske knjižnice (dr. Melita Ambrožič, NUK in mag. Mirjam Kotar, FDV UL) 
• Strategija UL 2021-2027 (prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, EF UL) 
• NUK 2 (Viljem Leban, NUK)   

15.00 – 15.15     ZAKLJUČKI SREČANJA  (Moderator: Tomaž Ulčakar)  

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR: prof. dr. Barbara Novak, UL, prorektorica; dr. Melita Ambrožič, NUK; mag. Miro Pušnik, CTK; Leja Borovnjak, TEOF; Martina Kerec, FSD; Nataša Knap, NUK; mag. Mirjam Kotar, FDV; Tomaž Ulčakar, EF; Martina Petan, EF.