Datum objave: 11.04.2023

Kategorija: Knjižnica


Strokovno srečanje je posvečeno spominu na mag. Anamarijo Rožić,

dolgoletno predstojnico Centralne medicinske knjižnice MF

 

P R O G R A M (PDF)

8.309.00 Registracija

9.00–10.00 POZDRAVNI NAGOVORI IN UVODNO VABLJENO PREDAVANJE (moderatorka dr. Mojca Kotar, Rektorat)

Pozdravni nagovor dekana prof. dr. Iztoka Prezlja

Pozdravni nagovor rektorja prof. dr. Gregorja Majdiča

Pozdravni nagovor predsednika Komisije za razvoj knjižničnega sistema izr. prof. dr. Sergeja Pirkmajerja, MF

Sprememba avtorskega prava v podporo odprtemu dostopu / Changing the copyright legal and policy framework for Open Access (Iva Melinščak Zlodi, Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta) PREDSTAVITEV

ODMOR

10.15–12.00 PODPORA KNJIŽNIC RAZISKOVALNEMU DELU (moderatorka Martina Petan, EF)

Vloga knjižnic UL v raziskovalno-pedagoškem svetu: organizacija – storitve – izzivi (Tomaz Ulčakar, EF, Leja Borovnjak, TEOF) PREDSTAVITEV

Projekt SPOZNAJ: podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (mag. Miro Pušnik, CTK) PREDSTAVITEV

Podpora raziskovalcem pri izpolnjevanju zahtev glede odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru (dr. Mojca Kotar, Rektorat) PREDSTAVITEV

Podpora visokošolskih knjižnic pri izvajanju določil Uredbe o odprti znanosti (dr. Ivan Skubic, Direktorat za znanost in inovacije MVZI) PREDSTAVITEV

Repozitorij Univerze v Ljubljani: novosti in problematike (dr. Mojca Kotar, Rektorat) PREDSTAVITEV

Vnos v RUL na BF - predstavitev prakse Gozdarske knjižnice (dr. Maja Peteh, BF) PREDSTAVITEV

ODMOR

12.3014.00 VLOGA KNJIŽNIC KOT PODPORNIC UČENJU IN PROMOTORK ZNANOSTI (moderator Tomaž Ulčakar, EF)

Visokošolska knjižnica kot prostor za komuniciranje znanosti (Jadranka Jezeršek Turnes, Kontekst svetovanje) PREDSTAVITEV

Uporaba umetne inteligence v visokošolskem prostoru in dileme za visokošolske knjižnice (doc. dr. Luka Kronegger, FDV) PREDSTAVITEV

Razpršenost kot osnova za osebni stik z uporabniki (Lina Burkan Makivić, mag. Simona Juvan, dr. Maja Peteh, BF) PREDSTAVITEV

NOO, RSF, VŽU, multiplikatorji, integratorji ... : primer sodelovanja knjižnice pri prijavah in projektih UL (Nataša Godec, mag. Mirjam Kotar, FDV) PREDSTAVITEV

Sodelovanje CEK in raziskovalcev na področju odprte znanosti (Matic Bradač, EF) PREDSTAVITEV

Vloga knjižnice v programu Modre fakultete in v promociji študija na Oddelku za geografijo FF UL (Lucija Miklič Cvek in dr. Martina Frelih, FF) PREDSTAVITEV

ODMOR

14.1515.15 NOVOSTI V VISOKOŠOLSKEM KNJIŽNIČARSTVU IN AKADEMSKEM OKOLJU (moderatorka Leja Borovnjak, TEOF)

Pot do odločbe: ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične javne službe (Damjana Vovk, NUK) PREDSTAVITEV

Delovna mesta visokošolskih knjižničarjev v javnem plačnem sistemu (Ines Grlj, predsednica Sekcije za VK ZBDS, FDV, Tomaž Ulčakar, EF, Leja Borovnjak, TEOF) PREDSTAVITEV

Čakajoč na zapis: uporaba Splošnega geslovnika COBISS.SI v knjižnici (mag. Janez Jug, FDV) PREDSTAVITEV

Priprava spletne sobe pobega s podporo umetne inteligence (Urban Golob, EF) PREDSTAVITEV

Program strokovnega izobraževanja in mobilnosti za knjižničarje UL (Delovna skupina za promocijo in izobraževalne storitve) PREDSTAVITEV

15.15–15.30 ZAKLJUČKI SREČANJA, RAZPRAVA

 

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR:

  • izr. prof. dr. Sergej Pirkmajer, MF, predsednik Komisije za razvoj knjižničnega sistema
  • Leja Borovnjak, TEOF
  • dr. Irena Eiselt, NUK
  • mag. Simona Juvan, BF
  • Martina Kerec, MF
  • mag. Mirjam Kotar, FDV
  • dr. Mojca Kotar, Rektorat
  • Martina Petan, EF
  • mag. Miro Pušnik, CTK
  • Tomaž Ulčakar, EF


Informacije: leja.borovnjak@teof.uni-lj.si


Izvedbo strokovnega srečanja so podprli Fakulteta za družbene vede in Rektorat Univerze v Ljubljani ter Narodna in univerzitetna knjižnica.