Datum objave: 11.04.2023

Kategorija: Knjižnica


Strokovno srečanje je posvečeno spominu na mag. Anamarijo Rožić,

dolgoletno predstojnico Centralne medicinske knjižnice MF


PRIJAVA (še ni omogočena)
 

P R O G R A M (PDF)

8.309.00 Registracija

9.00–10.00 POZDRAVNI NAGOVORI IN UVODNO VABLJENO PREDAVANJE (moderatorka dr. Mojca Kotar, Rektorat)

Pozdravni nagovor dekana prof. dr. Iztoka Prezlja

Pozdravni nagovor rektorja prof. dr. Gregorja Majdiča

Pozdravni nagovor predsednika Komisije za razvoj knjižničnega sistema izr. prof. dr. Sergeja Pirkmajerja, MF

Sprememba avtorskega prava v podporo odprtemu dostopu / Changing the copyright legal and policy framework for Open Access (Iva Melinščak Zlodi, Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta) PREDSTAVITEV V ANGLEŠČINI

ODMOR

10.15–12.00 PODPORA KNJIŽNIC RAZISKOVALNEMU DELU (moderatorka dr. Maja Peteh, BF)

Vloga knjižnic UL v raziskovalno-pedagoškem svetu: organizacija – storitve – izzivi (Tomaz Ulčakar, EF, Leja Borovnjak, TEOF)

Projekt SPOZNAJ: podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (mag. Miro Pušnik, CTK)

Podpora raziskovalcem pri izpolnjevanju zahtev glede odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru (dr. Mojca Kotar, Rektorat)

Podpora visokošolskih knjižnic pri izvajanju določil Uredbe o odprti znanosti (dr. Ivan Skubic, Direktorat za znanost in inovacije MVZI)

Repozitorij Univerze v Ljubljani: novosti in problematike (dr. Mojca Kotar, Rektorat)

Vnos v RUL na BF - predstavitev prakse Gozdarske knjižnice (dr. Maja Peteh, BF)

ODMOR

12.3014.00 VLOGA KNJIŽNIC KOT PODPORNIC UČENJU IN PROMOTORK ZNANOSTI (moderator Tomaž Ulčakar, EF)

Visokošolska knjižnica kot prostor za komuniciranje znanosti (Jadranka Jezeršek Turnes, Kontekst svetovanje)

Uporaba umetne inteligence v visokošolskem prostoru in dileme za visokošolske knjižnice (doc. dr. Luka Kronegger, FDV)

Razpršenost kot osnova za osebni stik z uporabniki (Lina Burkan Makivić, mag. Simona Juvan, dr. Maja Peteh, BF)

NOO, RSF, VŽU, multiplikatorji, integratorji ... : primer sodelovanja knjižnice pri prijavah in projektih UL (Nataša Godec, mag. Mirjam Kotar, FDV)

Sodelovanje CEK in raziskovalcev na področju odprte znanosti (Matic Bradač, EF)

Vloga knjižnice v programu Modre fakultete in v promociji študija na Oddelku za geografijo FF UL (Lucija Miklič Cvek in dr. Martina Frelih, FF)

ODMOR

14.1515.15 NOVOSTI V VISOKOŠOLSKEM KNJIŽNIČARSTVU IN AKADEMSKEM OKOLJU (moderatorka Leja Borovnjak, TEOF)

Pot do odločbe: ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične javne službe (Damjana Vovk, NUK)

Delovna mesta visokošolskih knjižničarjev v javnem plačnem sistemu (Ines Grlj, predsednica Sekcije za VK ZBDS, FDV, Tomaž Ulčakar, EF, Leja Borovnjak, TEOF)

Čakajoč na zapis: uporaba Splošnega geslovnika COBISS.SI v knjižnici (mag. Janez Jug, FDV)

Priprava spletne sobe pobega s podporo umetne inteligence (Urban Golob, EF)

Program strokovnega izobraževanja in mobilnosti za knjižničarje UL (Delovna skupina za promocijo in izobraževalne storitve)

15.15–15.30 ZAKLJUČKI SREČANJA, RAZPRAVA

 

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR:

  • izr. prof. dr. Sergej Pirkmajer, MF, predsednik Komisije za razvoj knjižničnega sistema
  • Leja Borovnjak, TEOF
  • dr. Irena Eiselt, NUK
  • mag. Simona Juvan, BF
  • Martina Kerec, MF
  • mag. Mirjam Kotar, FDV
  • Martina Petan, EF
  • mag. Miro Pušnik, CTK
  • Tomaž Ulčakar, EF


Informacije: leja.borovnjak@teof.uni-lj.si


Izvedbo strokovnega srečanja so podprli Fakulteta za družbene vede in Rektorat Univerze v Ljubljani ter Narodna in univerzitetna knjižnica.