kultura logo
Svet za umetnost Univerze v Ljubljani sestavljajo predstavniki treh umetniških akademij (Akademije za glasbo, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje) in predstavniki članic Univerze v Ljubljani, ki izvajajo študijske programe s področja umetnosti (Fakulteta za arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede). Svet za umetnost Univerze v Ljubljani tako sledi svojemu poslanstvu predstavljanja kulturnih dogodkov in dosežkov s področja umetnosti, s katerimi želi obogatiti širšo akademsko skupnost (študente, profesorje in strokovno osebje), spodbujati nove oblike predstavitve umetniških del, krepiti okolje za sodelovanje izvajalcev umetniških in neumetniških študijskih programov ter spodbujati sodelovanje z domačimi in tujimi umetniki.


NAPOVEDUJEMO
ARHIV
Poslovnik o delu Sveta za umetnost UL
Pravilnik o upravljanju Sklada UL za umetniško področje


Odprt interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2022
 
Svet za umetnost UL objavlja interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2022. Interni razpis je odprt od 14. 6. 2021 do vključno 25. 10. 2021, vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in vsebovati vse zahtevane podatke ter morebitne priloge. Vlogo na interni razpis odda članica UL na predlog pedagoškega delavca na e-naslov: 
Pogoji za sodelovanje in razpisni kriteriji so navedeni v razpisnem besedilu.
 
Razpisna dokumentacija obsega:


Interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2021 - ZAKLJUČEN 


Interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program Male galerije BS za leto 2021.

NAPOVEDUJEMO

700 let Božanske komedije: razstava študentov ilustracije UL ALUO ob 700. obletnici Dantejeve smrti (14. 9. v Novem mestu)

V torek, 14. septembra 2021, na dan, ko bo minilo natančno 700 let od smrti Danteja Alighierija in ko se hkrati zaključuje mednarodno leto obeležij tega jubileja, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) in Založba Goga vabita na odprtje* razstave 700 let Božanske komedije podiplomskih študentk in študentov smeri Ilustracija UL ALUO, ki so se v študijskem letu 2020/21 lotili upodabljanja pesnikovega največjega dela.

Lepo vabljeni z nami v Nebesa, Vice in Pekel, ob 17.00 pred Knjigarno Goga, na Glavnem trgu 6 v Novem mestu.

Sodelujoči avtorice in avtorji: Kaja Kregar, Lidija Plestenjak, Žiga Roš, Živa Slabanja, Ognjen Odalović, Mariam Chehade, Pika Trpin, Melani Habjanič, Patrik Komljenovič

Mentorica doc. Suzi Bricelj je ob razstavi zapisala: »V vseh teh in mnogih drugih možnih branjih Božanske komedije so [študenti] prepoznali misli in sporočila, ki presegajo stoletja in zaradi katerih verjamemo, da Dante, tudi po 700 letih, ostaja naš sodobnik.« Več v priponki.

Razstava (na zunanjih panojih) bo na ogled do 14. oktobra 2021.

700 let Božanske komedije.jpg
Delo z razstave: Pika Terpin, Goreči nečistniki, 2020

*Obiskovalci odprtja morajo izpolnjevati enega od pogojev PCT, ki so navedeni TUKAJ. Dogodek bomo izvedli v skladu s higienskimi priporočili za preprečitev širjenja virusa SARS-CoV-2.

 


ČLANI SVETA ZA UMETNOST UNIVERZE V LJUBLJANI

 • prof. Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo
 • prof. mag. Matjaž Drevenšek, operativni član Akademije za glasbo, predsednik sveta
 • prof. Tomaž Gubenšek, dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
 • izr. prof. mag. Žanina Mirčevska, operativna članica Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
 • izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • doc. mag. Gregor Kokalj, operativni član Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan Fakultete za arhitekturo
 • izr. prof. mag. Vasa Perović, operativni član Fakultete za arhitekturo
 • prof. Dušan Kirbiš, predstavnik Naravoslovnotehniške fakultete za umetniško področje
 • prof. dr. Ana Kučan, predstavnica Biotehniške fakultete za umetniško področje
 • izr. prof. dr. Jurij Selan, predstavnik Pedagoške fakultete za umetniško področje
 • izr. prof. dr. Primož Vitez, predstavnik Filozofske fakultete za umetniško področje, namestnik predsednika sveta
 • prof. dr. Bogomir Kovač, predstavnik Ekonomske fakultete za področje kulturnega podjetništva oz. galerijske dejavnosti
 • prof. dr. Aleš Črnič, predstavnik Fakultete za družbene vede za področje kulturologije