kultura logo

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani sestavljajo predstavniki treh umetniških akademij (Akademije za glasbo, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje) in predstavniki članic Univerze v Ljubljani, ki izvajajo študijske programe s področja umetnosti (Fakulteta za arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede). Svet za umetnost Univerze v Ljubljani tako sledi svojemu poslanstvu predstavljanja kulturnih dogodkov in dosežkov s področja umetnosti, s katerimi želi obogatiti širšo akademsko skupnost (študente, profesorje in strokovno osebje), spodbujati nove oblike predstavitve umetniških del, krepiti okolje za sodelovanje izvajalcev umetniških in neumetniških študijskih programov ter spodbujati sodelovanje z domačimi in tujimi umetniki.

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za delitev sredstev Sklada Univerze v Ljubljani za umetniško področje za leto 2021. Interni razpis bo odprt od 1. julija do vključno 20. oktobra 2020. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vsebovati mora vse zahtevane podatke in morebitne priloge. Vlogo na interni razpis odda članica Univerze v Ljubljani na predlog pedagoškega delavca na e-naslov:

Pogoji za sodelovanje in razpisni kriteriji so navedeni v razpisnem besedilu.

Razpisna dokumentacija:

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:
Mirela Šućur, vodja službe na univerzi – Oddelek za kakovost na področju umetnosti, USKAP
Kontakt: ; ; 01 2418 637
 


NAPOVEDUJEMO
ARHIV
Poslovnik o delu Sveta za umetnost UL
Pravilnik o upravljanju Sklada UL za umetniško področje

NAPOVEDUJEMO  

Mala galerija Banke Slovenije: razstava Urbano tkanje

V Mali galeriji Banke Slovenije je v sodelovanju z Oddelkom za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani na ogled razstava z naslovom Urbano tkanje. Umetniška dela si lahko ogledate do 22. avgusta 2020, in sicer od torka do sobote med 11. in 19. uro.

Z omenjeno razstavo se nadaljuje cikel predstavitev študentske produkcije umetniških smeri Univerze v Ljubljani. Kljub omejitvam v ustvarjalnem procesu, ki se je moral v času epidemije prestaviti v virtualni svet, je študentom s preoblikovanjem galerijskega prostora uspelo ustvariti pretkana drevesa, ki z nežnostjo beline in transparence subtilno naseljujejo prostor in vabijo obiskovalca v navidezni gozd. Kolektivno delo želi biti predvsem opomnik, da je javni prostor predmet naše kreacije in osmišljanja, ki ju je treba neutrudno in vsakič znova postavljati nasproti poskusom njegovega avtoritarnega prilaščanja.

Tudi tokrat je odprtje razstave potekalo v virtualni obliki. Posnetek si lahko ogledate na naslednji povezavo. Nagovore so pripravili viceguverner Banke Slovenije Jožef Bradeško, red. prof. Marija Jenko z Oddelka za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in kurator Male galerije Banke Slovenije Vladimir Vidmar.

 

Zaključna razstava študentov UL ALUO – letos v digitalnem prostoru

Ob koncu študijskega leta na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) tradicionalno pripravljamo razstavo študentskih del, prikaz skupnih prizadevanj vseh naših študentov in pedagogov v tekočem letu. Zaradi prilagoditve študijskega procesa, v katerega nas je pahnila epidemija, bo letošnja razstava na enem mestu v digitalnem prostoru.

Spletna platforma združuje dela več kot petsto različnih ustvarjalcev, ki bodo kmalu usmerjali našo umetniško, oblikovalsko in konservatorsko-restavratorsko prihodnost. Platforma, ki jo študentke in študenti sproti dopolnjujejo s svojimi deli, predstavlja raznolik in bogat prostor, namenjen vsem, ki jih umetnost in oblikovanje zanimata profesionalno ali  ljubiteljsko.

Vljudno vabljeni k ogledu. Več informacij najdete v priponki.

 

Video vodstvo po Mali galeriji Banke Slovenije

Mala galerija Banke Slovenije je prostor za razstave študentk in študentov Univerze v Ljubljani s področij likovne umetnosti, kiparstva, fotografije, oblikovanja, tekstila, arhitekture in krajinske arhitekture, glasbe, računalništva in igralstva. Gre za skupen projekt Banke Slovenije, ki je lastnica Male galerije, in Univerze v Ljubljani.

Video vodstvo po razstavi Prekleti delež

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Video vodstvo po razstavi Meje v keramiki

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Video vodstvo po razstavi Garnir2

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Video vodstvo po razstavi Trasformacije

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

 

 

 

 

 

ČLANI SVETA ZA UMETNOST UNIVERZE V LJUBLJANI

 • prof. Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo
 • prof. mag. Matjaž Drevenšek, operativni član Akademije za glasbo, predsednik sveta
 • prof. Tomaž Gubenšek, dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
 • izr. prof. mag. Žanina Mirčevska, operativna članica Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
 • izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • doc. mag. Gregor Kokalj, operativni član Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan Fakultete za arhitekturo
 • izr. prof. mag. Vasa Perović, operativni član Fakultete za arhitekturo
 • prof. Dušan Kirbiš, predstavnik Naravoslovnotehniške fakultete za umetniško področje
 • prof. dr. Ana Kučan, predstavnica Biotehniške fakultete za umetniško področje
 • izr. prof. dr. Jurij Selan, predstavnik Pedagoške fakultete za umetniško področje
 • izr. prof. dr. Primož Vitez, predstavnik Filozofske fakultete za umetniško področje, namestnik predsednika sveta
 • prof. dr. Bogomir Kovač, predstavnik Ekonomske fakultete za področje kulturnega podjetništva oz. galerijske dejavnosti
 • prof. dr. Aleš Črnič, predstavnik Fakultete za družbene vede za področje kulturologije