kultura logo

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani sestavljajo predstavniki treh umetniških akademij (Akademije za glasbo, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje) in predstavniki članic Univerze v Ljubljani, ki izvajajo študijske programe s področja umetnosti (Fakulteta za arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede). Svet za umetnost Univerze v Ljubljani tako sledi svojemu poslanstvu predstavljanja kulturnih dogodkov in dosežkov s področja umetnosti, s katerimi želi obogatiti širšo akademsko skupnost (študente, profesorje in strokovno osebje), spodbujati nove oblike predstavitve umetniških del, krepiti okolje za sodelovanje izvajalcev umetniških in neumetniških študijskih programov ter spodbujati sodelovanje z domačimi in tujimi umetniki.

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za delitev sredstev Sklada Univerze v Ljubljani za umetniško področje za leto 2021. Interni razpis bo odprt od 1. julija do vključno 20. oktobra 2020. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vsebovati mora vse zahtevane podatke in morebitne priloge. Vlogo na interni razpis odda članica Univerze v Ljubljani na predlog pedagoškega delavca na e-naslov:

Pogoji za sodelovanje in razpisni kriteriji so navedeni v razpisnem besedilu.

Razpisna dokumentacija:

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:


Mirela Šućur, vodja službe na univerzi – Oddelek za kakovost na področju umetnosti, USKAP
Kontakt: ; ; 01 2418 637


 Interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program Male galerije BS za leto 2021

Univerza v Ljubljani (UL) poziva svoje članice k sodelovanju pri izvedbi galerijskega progama Male galerije Banke Slovenije (BS) v letu 2021. Interni poziv k oddaji predlogov je odprt do vključno torka, 24. novembra 2020. Predlog mora vsebovati krajšo konceptualno utemeljitev, iz katere sta razvidna vsebina in obseg projekta. Zaželena je priloga okvirnega vizualnega materiala, v kolikor je ta na voljo. Predlog odda pedagoški delavec (mentor projekta) na naslov 
 
Predmet internega poziva in (so)financiranja ter pogoji sodelovanja so navedeni v internem pozivu k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program Male galerije BS za leto 2021.

Interni poziv

Za več informacij sta na voljo kontaktni osebi:

Mirela Šućur, vodja službe na univerzi – Oddelek za kakovost na področju umetnosti, USKAP
Kontakt: , 01 2418 637

Vladimir Vidmar, kurator Male galerije BS
Kontakt: 


NAPOVEDUJEMO
ARHIV
Poslovnik o delu Sveta za umetnost UL
Pravilnik o upravljanju Sklada UL za umetniško področje

NAPOVEDUJEMO  

Mala galerija Banke Slovenije: Vrednost grafike

v Mali galeriji Banke Slovenije niz letošnjih razstav začenjamo z deli študentov likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Predstavili se nam bodo na razstavi z naslovom Vrednost grafike.

Idejni okvir razstave so kompleksna vprašanja umetnosti kot materialne vrednosti. Grafika je še posebej priročna za odpiranje te problematike, saj njena zmožnost reprodukcije spodkopava ideološko predpostavko, da je umetnina neponovljiva. Študenti v svojih delih premišljujejo različne implikacije odnosa grafike in vrednosti, med drugim tudi vprašanja umetnosti kot dela in materialnega statusa umetnika ter fenomen potrošništva. Sama razstava je radikalizacija drže grafike kot dekonstrukcije vrednot lepih umetnosti in njene vrednosti, grafiki namreč odvzame neposredno fizičnost in jo predstavi v drugi medijski formi, v obliki projekcije, vidne samo skozi kukala na zatemnjenih vratih galerije.

Vabimo vas, da si razstavo Vrednost grafike od 14. januarja do 8. februarja 2021 ogledate bodisi skozi kukala na zatemnjenih vratih Male galerije Banke Slovenije bodisi prisluhnete otvoritvenemu nagovoru kuratorja galerije Vladimirja Vidmarja. Razstavni prostor je namreč za obiskovalce v skladu z veljavnimi ukrepi trenutno zaprt. Prilagamo povezavo do kuratorjevega nagovora.

V prihodnjih tednih bomo na družbenih omrežjih razstavo podrobneje predstavili z video vodstvom in rednimi objavami o razstavljenih delih.

Podrobnosti najdete v prilogi, za dodatne informacije pa smo na voljo na info@mgbs.si ali 030 451 925.

Vljudno vabljeni k ogledu.


 

Mala galerija Banke Slovenije: Ni belega platna

 

v Mali galeriji Banke Slovenije smo pripravili novo razstavo z naslovom Ni belega platna, na kateri se predstavljajo študenti Oddelka za slikarstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Dela na tokratni razstavi se vračajo k mediju slike, kar je v določeni meri je to v času hibridnosti skoraj vsega, ne samo umetniških zvrsti, presenetljivo, vsekakor pa pričujoča dela dokazujejo zanimanje za ta medij. Tako se med drugim prepletajo raznoliki prijemi, ki jih opredeljuje zanimanje za jezik, avtorstvo, probleme virtualne resničnosti in družbe digitalne dobe ter zanimanje za fluidnost pomenov in paradoksne materialnosti, ki iz te izhajajo.

Vabimo vas, da si dela študentov Oddelka za slikarstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL ogledate bodisi skozi panoramska okna Male galerije Banke Slovenije bodisi prisluhnete otvoritvenemu nagovoru kuratorja galerije Vladimirju Vidmarju, saj je razstavni prostor v tem času za obiskovalce zaprt. Prilagamo povezavo do nagovora.

Prihodnji teden bomo na družabnih omrežjih objavili tudi podrobno vodstvo po razstavi s predstavitvijo vseh umetniških del, ki trenutno domujejo v naši galeriji.

Podrobnosti najdete v prilogi, za dodatne informacije pa smo na voljo na info@mgbs.si ali 030 451 925.

Vljudno vabljeni k ogledu.

Ni belega platna

 

ALUO uho: Johann Arens: Klesanje vsakodnevnega

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) vabi na predavanje ALUO uho: Johann Arens: Klesanje vsakodnevnega. V petek, 4. decembra 2020, ob 13.00, preko spleta na naslednji POVEZAVI.

Tokrat bo z nami nemški umetnik Johann Arens, ki bo predstavil svoja dela ter spregovoril o načelih in etiki ustvarjanja umetniških del v javnih in prehodnih prostorih (angl. transitory spaces). Dela Johanna Arensa obsegajo javna umetniška naročila in video instalacije, s katerimi je sodeloval z institucijami, kot so Arnolfini Bristol, UMC Amsterdam, Bold Tendences London in Kettle's Yard Cambridge.

FB dogodek

OBVESTILO: Iz znanih razlogov bodo dogodki ALUO uho do nadaljnjega potekali preko spleta. Ko se bomo lahko ponovno družili, bodo predavanja potekala v Galeriji Jakopič.

ALUO uho, gostujoča predavanja ustvarjalcev in strokovnjakov z najrazličnejših področij, povezanih s sodobnim pojmovanjem likovnih umetnosti, oblikovanja in konservatorstva-restavratorstva, UL ALUO prireja že 7. sezono. Gostimo jih v sodelovanju z Galerijo Jakopič, namenjamo pa tako študentom Univerze v Ljubljani kot širši zainteresirani javnosti. Do možnosti druženja v živo, bodo dogodki potekali preko spleta.

Klesanje vsakodnevnega.png

 

Virtualni ogled razstave v Mali galeriji BS: Kako bomo bivali v prihodnje?

V Mali galeriji Banke Slovenije smo 15. oktobra 2020 odprli razstavo z naslovom Kako bomo bivali v prihodnje?, ki so jo pripravili študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Projekt prinaša vpogled v intimen in hkrati družben koncept – stanovanja. Na Fakulteti za arhitekturo UL že od petdesetih let preteklega stoletja razmišljajo o tem, oblikujejo stanovanjske stavbe in raziskujejo stanovanjsko problematiko. Svoje dojemanje bivalnega prostora nam na poseben način predstavljajo z domiselno galerijsko postavitvijo.

Vljudno vabljeni, da si tokrat razstavo v Mali galeriji Banke Slovenije ogledate v virtualni obliki, saj smo zaradi slabšanja epidemiološke slike v Sloveniji galerijo začasno zaprli za obiskovalce. Prilagamo povezavo do virtualnega vodstva po razstavi. Postavitev bo predstavil kurator galerije Vladimir Vidmar.

Kako bomo bivali v prihodnje

 

 

ČLANI SVETA ZA UMETNOST UNIVERZE V LJUBLJANI

 • prof. Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo
 • prof. mag. Matjaž Drevenšek, operativni član Akademije za glasbo, predsednik sveta
 • prof. Tomaž Gubenšek, dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
 • izr. prof. mag. Žanina Mirčevska, operativna članica Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
 • izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • doc. mag. Gregor Kokalj, operativni član Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan Fakultete za arhitekturo
 • izr. prof. mag. Vasa Perović, operativni član Fakultete za arhitekturo
 • prof. Dušan Kirbiš, predstavnik Naravoslovnotehniške fakultete za umetniško področje
 • prof. dr. Ana Kučan, predstavnica Biotehniške fakultete za umetniško področje
 • izr. prof. dr. Jurij Selan, predstavnik Pedagoške fakultete za umetniško področje
 • izr. prof. dr. Primož Vitez, predstavnik Filozofske fakultete za umetniško področje, namestnik predsednika sveta
 • prof. dr. Bogomir Kovač, predstavnik Ekonomske fakultete za področje kulturnega podjetništva oz. galerijske dejavnosti
 • prof. dr. Aleš Črnič, predstavnik Fakultete za družbene vede za področje kulturologije