kultura logo
Svet za umetnost Univerze v Ljubljani sestavljajo predstavniki treh umetniških akademij (Akademije za glasbo, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje) in predstavniki članic Univerze v Ljubljani, ki izvajajo študijske programe s področja umetnosti (Fakulteta za arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede). Svet za umetnost Univerze v Ljubljani tako sledi svojemu poslanstvu predstavljanja kulturnih dogodkov in dosežkov s področja umetnosti, s katerimi želi obogatiti širšo akademsko skupnost (študente, profesorje in strokovno osebje), spodbujati nove oblike predstavitve umetniških del, krepiti okolje za sodelovanje izvajalcev umetniških in neumetniških študijskih programov ter spodbujati sodelovanje z domačimi in tujimi umetniki.


Odprt interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2024

Predmet internega razpisa je (so)financiranje projektov članic UL, ki jih bodo v letu 2024 izvedle na področju umetniške dejavnosti. Razpis je namenjen spodbujanju dodatnega umetniškega ustvarjanja študentov, ki presega delo v okviru študijskih programov.
Vlogo na interni razpis lahko oddajo akademsko osebje ali študent/skupina študentov. V primeru, da je prijavitelj projekta študent/skupina študentov, mora ob prijavi imeti zagotovljeno odgovorno osebo projekta, zaposleno na članici UL, s katere prihaja.
 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in vsebovati vse zahtevane podatke ter morebitne priloge.
Vloga se odda na e-naslov:  najkasneje do ponedeljka, 16. 10. 2023, do 23:59 ure.
 
Razpisna podpodročja na področju umetniške dejavnosti, pogoji za sodelovanje na razpisu, upravičeni stroški in ostale informacije najdete v besedilu internega razpisa.
 
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:
Mirela Šućur, predstojnica organizacijske enote, Univerzitetna služba za umetniško dejavnost
Kontakt: ; 01 2418 637
 
Razpisna dokumentacija obsega:
 
1. Besedilo internega razpisa 2024
2. Ocenjevalni list 2024
3. Prijavni obrazec 2024
4. Obrazec vsebinskega in finančnega poročila 2024


Odprt interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program Male galerije Banke Slovenije za leto 2024 

Univerza v Ljubljani, ki že od aprila 2019 sodeluje z Banko Slovenije pri skupnem projektu Mala galerija BS, poziva svoje članice k sodelovanju pri izvedbi galerijskega programa Male galerije BS v letu 2024. Cilj internega poziva je predstavitev projektov študentov_k Univerze v Ljubljani.
 
Predlog mora biti oddan na prijavnem obrazcu, ki je del tega poziva (spodaj Prijavni obrazec_Interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program Male galerije Banke Slovenije za leto 2024). Predlog odda mentor projekta na naslov  do vključno petka, 29. septembra 2023, do 23.59.
 
Več o pogojih sodelovanja in predmetu (so)financiranja ter druge informacije najdete v internem pozivu spodaj.
 
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:
Mirela Šućur, predstojnica organizacijske enote, Univerzitetna služba za umetniško dejavnost
Kontakt: ; 01 2418 637
 
Interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program MGBS za leto 2024
Prijavni obrazec_Interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program MGBS za leto 2024


Odprt interni poziv k oddaji interesa za sodelovanje pri galerijskem programu Galerije Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/24 

Predmet internega poziva je sodelovanje pri galerijskem programu v študijskem letu 2023/24 v prostorih Galerije UL, Kongresni trg 12, Ljubljana. Galerija UL je odprta v času zimskega in poletnega semestra, vsak torek, sredo in četrtek, od 16.00 do 20.00 ure. Vhod v Galerijo UL je z Vegove ulice 1.
 
Galerija UL je namenjena predstavitvi umetniške dejavnosti na UL. Interni poziv k oddaji interesa za sodelovanje je namenjen tako študentom_kam kot zaposlenim na članici in je odprt do vključno petka, 15. septembra 2023, do 23.59. Predlog mora biti oddan na prijavnem obrazcu, ki je del tega poziva (spodaj Prijavni obrazec_Interni poziv k oddaji interesa za sodelovanje pri galerijskem programu Galerije Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/24).
 
Več v internem pozivu spodaj.
 
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:
Mirela Šućur, predstojnica organizacijske enote, Univerzitetna služba za umetniško dejavnost
Kontakt: ; 01 2418 637
 
Interni poziv k oddaji interesa za sodelovanje pri galerijskem programu Galerije UL v študijskem letu 2023_24
Prijavni obrazec_Interni poziv k oddaji interesa za sodelovanje pri galerijskem programu Galerije UL v študijskem letu 2023_24


kULturnica