kultura logo
Svet za umetnost Univerze v Ljubljani sestavljajo predstavniki treh umetniških akademij (Akademije za glasbo, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje) in predstavniki članic Univerze v Ljubljani, ki izvajajo študijske programe s področja umetnosti (Fakulteta za arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede). Svet za umetnost Univerze v Ljubljani tako sledi svojemu poslanstvu predstavljanja kulturnih dogodkov in dosežkov s področja umetnosti, s katerimi želi obogatiti širšo akademsko skupnost (študente, profesorje in strokovno osebje), spodbujati nove oblike predstavitve umetniških del, krepiti okolje za sodelovanje izvajalcev umetniških in neumetniških študijskih programov ter spodbujati sodelovanje z domačimi in tujimi umetniki.


NAPOVEDUJEMO
ARHIV
Poslovnik o delu Sveta za umetnost UL
Pravilnik o upravljanju Sklada UL za umetniško področje


Odprt interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2022
 
Svet za umetnost UL objavlja interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2022. Interni razpis je odprt od 14. 6. 2021 do vključno 25. 10. 2021, vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in vsebovati vse zahtevane podatke ter morebitne priloge. Vlogo na interni razpis odda članica UL na predlog pedagoškega delavca na e-naslov: 
Pogoji za sodelovanje in razpisni kriteriji so navedeni v razpisnem besedilu.
 
Razpisna dokumentacija obsega:


Interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2021 - ZAKLJUČEN 


Interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program Male galerije BS za leto 2022

 

NAPOVEDUJEMO

Napovednik koncertov Akademije za glasbo UL za januar 2022 

  slika_ag

 koncerti_januar2

Koncerti v januarju 2022

Celoten program koncertne sezone UL AG najdete na povezavi.

700 let Božanske komedije v Ljubljani: razstava študentk_ov ilustracije UL ALUO na Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji vabita na razstavo študentk in študentov smeri Ilustracija UL ALUO z naslovom 700 let Božanske komedije v Ljubljani, ki bo v prostorih inštituta (Breg 12, Ljubljana) na ogled do 7. januarja 2022.

Razstavljajo: Kaja Kregar, Lidija Plestenjak, Žiga Roš, Živa Slabanja, Ognjen Odalovic, Mariam Chehade, Pika Terpin, Melanie Habjanič, Patrik Komljenović

Mentorica: doc. Suzi Bricelj

Leta 2021 še ni konec in tudi Dante se še ni vdal. Tokrat razstava, ki smo jo prvič postavili septembra letos v Novem mestu, gostuje še na Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji. Razstavljena dela so rezultat projekta naših študentk in študentov ilustracije, ki so se ob letošnji 700. obletnici smrti Danteja Alighierija lotili upodabljanja Božanske komedije. Kot je zapisala njihova mentorica: »Soočenje s tako večplastnim besedilom je izzvalo mnoga zanimiva vprašanja, na katera študenti skozi lastne stvaritve iščejo odgovore. V njih so raznoliki. Besedilo vidijo kot neverjetno, fantastično epopejo po nezemskih svetovih, kot neprizanesljivo kritiko takratnega družbenega in političnega reda ali pa kot ponotranjeno potovanje in soočenje z lastnimi prepadi in gorami, na katere je treba splezati, ter nevarnimi srečanji, ki jih pesnik doživi na dolgi očiščujoči poti.«

Odprtja ne bo. Zaradi preprečevanja širjenja okužbe je obisk Inštituta mogoč izključno ob predhodni najavi.

700 let Božanske komedije v Ljubljani.jpg

 


ČLANI SVETA ZA UMETNOST UNIVERZE V LJUBLJANI

 • prof. Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo
 • izr. prof. Simon Dvoršak, operativni član Akademije za glasbo
 • prof. Tomaž Gubenšek, dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
 • prof. mag. Žanina Mirčevska, operativna članica Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
 • prof. Alen Ožbolt, dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • doc. dr. Tomo Stanič, operativni član Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • prof. dr. Matej Blenkuš, dekan Fakultete za arhitekturo
 • izr. prof. mag. Vasa Perović, operativni član Fakultete za arhitekturo
 • prof. Dušan Kirbiš, predstavnik Naravoslovnotehniške fakultete za umetniško področje
 • prof. dr. Ana Kučan, predstavnica Biotehniške fakultete za umetniško področje
 • izr. prof. dr. Jurij Selan, predstavnik Pedagoške fakultete za umetniško področje
 • prof. dr. Gregor Pompe, predstavnik Filozofske fakultete za umetniško področje
 • Slavica Zrakič, predstavnica Ekonomske fakultete za področje kulturnega podjetništva oz. galerijske dejavnosti
 • doc. dr. Mirt Komel, predstavnik Fakultete za družbene vede za področje kulturologije