Oznaka:

 • Kakovost

Datum objave:

Univerza v Ljubljani (UL) vabi svoje študente in zaposlene k vključitvi v izvajanje posvetovalnih obiskov UL. Na ta način lahko študenti in zaposleni prispevajo k razvoju UL in nadgradijo veščine povezovalne komunikacije. Razpis za nove člane in članice posvetovalnih skupin je odprt do 4. 12. 2023 do konca dneva v sistemu POPR. Po opravljenem izboru bodo v decembru potekala usposabljanja za kandidate in kandidatke (13. in 14. 12. 2023).

Na Univerzi v Ljubljani (UL) smo razvili posvetovalne obiske kot aktivnost, s katero podpiramo prizadevanja članic UL (akademij/fakultet) za krepitev kakovosti. Sodelovalni pristop in premišljeno moderiranje procesa sta veliko prispevala k uspehu posvetovalnih obiskov, njihovi koristnosti, prepoznavnosti in nadaljnjemu izvajanju. Vsak obisk poteka v obliki poldnevne sodelovalne delavnice, članica UL se nanj pripravi z izbiro štirih kompleksnih tematik, kjer želi uvesti izboljšave (npr. izboljšave vidikov študijskega procesa, izboljšave sistema kakovosti, izboljšave vidikov raziskovalne dejavnosti). Obisk sklenemo s konkretnimi predlogi za doseganje izboljšav na izbranih področjih.

Izvajanje posvetovalnih obiskov ima širše dobre učinke, z njimi vnašamo povezovalno komunikacijo in razvijamo bolj konstruktiven in sodelovalen pristop k načrtovanju in uvajanju sprememb.

Razpis je namenjen študentom_kam UL ter pedagoškim, raziskovalnim, strokovnim in vodstvenim zaposlenim UL. Če imate interes prispevati k razvoju Univerze v Ljubljani in pri tem krepiti veščine povezovalne komunikacije, vas vabimo, da se prijavite na razpis za člane_ice posvetovalnih skupin.

Kaj pridobite, če postanete član_ica posvetovalnih skupin?

 • Nadgradite kompetence povezovalne komunikacije, kar izboljša sodelovanje v različnih skupinah ljudi. Sodelovalni pristopi vam lahko pridejo prav tudi pri razvijanju kakovosti v vašem delovnem okolju, v izvajanju študijskega procesa in v zasebnih situacijah.
 • Pridobite vpogled v raznolike prakse, ideje, znanja drugih sodelavcev_k in študentov_k UL.
 • Ta znanja lahko koristno uporabite pri načrtovanju izboljšav lastnega dela, dela vašega oddelka, področja, članice UL in UL.

K prijavam vabimo kandidate_ke, ki se prepoznate v kateri izmed naslednjih alinej: 

 • Želite konstruktivno sodelovati in prispevati k razvoju Univerze v Ljubljani,
 • Imate izkušnje in veščine aktivnega poslušanja, želite razumeti potrebe drugega, razmere, v katerih deluje, prepoznati potenciale drugega, znati spodbujati ter povezovalno predstaviti svoje poglede, izkušnje, oziroma si želite te veščine krepiti,
 • Imate izkušnje z izboljševanjem pedagoškega dela, izboljševanju izvedbe študija, sodelujete npr. pri analiziranju študentskih anket, vpeljevanju izboljšav, ki izhajajo iz različnih anket in pogovorov, delujete v različnih komisijah, ki krepijo kakovost študija, spodbujate spremljanje in posodabljanje izvedbe študijskega procesa, oziroma kakor koli drugače prispevate h krepitvi kakovosti področja, oddelka, članice UL;
 • Študirate ali delujete na področju, kjer je povezovalna komunikacija še posebej pomembna (npr. psihologija, socialno delo, management organizacij, komunikologija, pedagogika, andragogika itd.).

Aktivna prisotnost na usposabljanju je pogoj za vpis v register izvajalcev posvetovalnih skupin in za vključitev v posvetovalne skupine. Usposabljanje je namenjeno razvoju veščin aktivnega poslušanja, postavljanja močnih vprašanj in seznanitvi s pristopom ter potekom posvetovalnih obiskov.

Prijava na razpis: 

 • Študenti_ke Univerze v Ljubljani: V portal POPR se prijavite v skupino Študenti s svojo veljavno digitalno identiteto.
 • Zaposleni_e Univerze v Ljubljani, ki ste že registrirani v portal POPR: kliknite na povezavo in izberite skupino Zaposleni UL. Tam se prijavite se s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ste si ga izbrali za POPR. 
 • Zaposleni_e Univerze v Ljubljani, ki še niste registrirani v portal POPR: kliknite na povezavo in izberite skupino Zaposleni UL, nato pa na modri gumb Registracija, kjer izpolnite podatke v obrazcu. Po prejetju potrditvenega sporočila se boste lahko vanj v portal prijavili s predhodno izbranim uporabniškim imenom in geslom. Razpis boste našli med objavljenimi dogodki. Opomba: Portal (še) ni povezan z digitalno identiteto UL.
 • V primeru težav s prijavo pišite na popr@uni-lj.si.