Oznaka:

  • Pisarna za prenos znanja
  • Raziskovanje

Datum objave:

S 1. marcem se odpira Pilotni poziv za povečanje učinka humanističnih, umetniških in družboslovnih (HUD) raziskav na družbo Univerze v Ljubljani – HUD sklad.

Sklad bo financiral aktivnosti za povečanje vpliva, učinka in družbenega pomena humanističnih, umetniških in družboslovnih (HUD) raziskav na družbo.

Projekt mora ob prijavi dokazati, da rešuje pereče družbene izzive, vključuje in naslavlja različne družbene skupine, krepi moči različnih skupin, povečuje aktivacijo in participacijo državljanov ali ima potencial zmanjšati družbene neenakosti med posamezniki, skupinami ali skupnostmi.

Proračun HUD sklada v letu 2024 znaša 50.000 €. Do dva projekta na članico UL lahko prejmeta 5.000 €. Sredstva bodo dodeljena izbranim projektom prek razpisa.

Več informacij in prijava

Razpis je odprt od 1. marca do 11. aprila 2024.

Več podrobnosti o samem razpisu in prijavi je na voljo na strani HUD sklada.