Oznaka:

  • Sporočilo za javnost
  • Univerza
  • Mednarodno sodelovanje

Datum objave:

Senat UL je na dopisni seji, ki je potekala med 20. in 22. majem, sprejel naslednje sklepe:

Sklep 1

Senat Univerze v Ljubljani obsoja vse kršitve mednarodnega prava, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic, na območju Izraela ter še posebej v Gazi in na drugih okupiranih palestinskih ozemljih.

Zavržno je vsakršno usmerjanje nediskriminatornih vojaških napadov na cilje, ki povzročajo škodo in žrtve med civilisti, še posebej otroci, ter uničevanje civilne infrastrukture, pri čemer kot izobraževalna inštitucija še posebej poudarjamo nesprejemljivost uničevanja izobraževalne infrastrukture. Zavzemamo se za polno spoštovanje vseh mednarodnopravnih obveznosti vpletenih strani, vključno s prizadevanji za takojšnjo prekinitev sovražnosti in dogovor o trajnem miru, ki bo omogočil vsem prebivalcem tega območja dostojno in mirno življenje. Pridružujemo se tudi pozivom številnih članov mednarodne skupnosti, da pristojna mednarodna telesa, kot je meddržavno sodišče, čimprej opravijo svoje delo, ustrezno prepoznajo dogajanje na tem območju ter zagotovijo spoštovanje človekovih pravic za vse prebivalce in trajen mir.

Sklep je bil sprejet s 27 glasovi, štiri osebe so se vzdržale glasovanja, nihče ni bil proti.

Sklep 2

Univerzitetno raziskovanje in znanstveno sodelovanje ima znaten in pozitiven vpliv na krepitev družbe in mednarodnih odnosov. Spodbujanje inovacij, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja in razumevanja globalnih problemov je ključnega pomena za bolj miren in povezan svet. Vse dokler se ti cilji uresničujejo, Univerza v Ljubljani sodeluje v obstoječih mednarodnih raziskovalnih projektih v okviru programa Obzorje Evropa, ki jih financira Evropska komisija, razen če bo prišlo do predloga prekinitve sodelovanja s strani EU. Pri morebitnih prijavah novih mednarodnih projektov bomo do nadaljnjega pred vstopom v konzorcij, v katerem bi sodelovala izraelska ustanova (kot tudi v primerih ustanov iz držav, ki izvajajo agresijo na tujih ozemljih ali kršijo človekove pravice v lastnih državah), preverili takšno prijavo projekta v luči morebitne povezanosti z vojaškimi strukturami ali zaznane podpore nasilju in k takšnemu projektu ne bomo pristopili. 

Sklep je bil sprejet s 30 glasovi, ena oseba se je vzdržala glasovanja, nihče ni bil proti. 

Sklep 3

Univerza v Ljubljani že nudi in bo nudila vso potrebno pomoč, v okviru svojih zmožnosti, vsem študentom, kolegicam in kolegom s palestinskih zasedenih ozemelj, ki študirajo ali bi želeli študirati na Univerzi v Ljubljani.

Vlado RS pozivamo k vzpostavitvi štipendijskega sklada za palestinske študentke in študente, ki bi želeli študirati na Univerzi v Ljubljani.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 4

Na Univerzi v Ljubljani podpiramo miroljubne proteste akademske skupnosti po celem svetu in obsojamo njihovo neupravičeno omejevanje.

Sklep je bil sprejet z 29 glasovi, dve osebi sta se vzdržali glasovanja, nihče ni bil proti.

 

Senat UL je najvišji strokovni organ univerze, ki ga sestavlja 34 članov in članic: zaposleni na UL z nazivom visokošolskega učitelja in/ali znanstvenega delavca in študenti. Predsednik senata je rektor. 

Več o sodelovanjih UL z izraelskimi ustanovami na tej povezavi.