Vrsta študijskega programa

Enoviti magistrski

Trajanje v letih

6

Št. ECTS kreditnih točk

360

Članica UL

Opis programa

Diplomanti med študijem pridobijo zlasti naslednje predmetnospecifične kompetence: poznavanje ter razumevanje utemeljitve in razvoja dentalne medicine, sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov, koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove uporabe, sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v dentalnomedicinski kontekst, razumevanje splošne strukture dentalne medicine ter povezanosti med poddisciplinami, razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov, razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja iz dentalne medicine, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov, povezanih z dentalno medicino.

Ob tem se diplomanti naučijo tudi veščin sporazumevanja z bolnikom ter vloge življenjskega sloga pri nastanku in razvoju bolezni orofacialnega področja ter o pomenu preventivnih ukrepov v dentalni medicini.